Strona główna / Działalność Naukowa / Konferencja Instytutów Naukowych Łodzi

 


 

- działalność na rzecz nauki i edukacji,

- popularyzacja osiągnięć naukowych,

- wymiana doświadczeń pomiędzy członkami,

- tworzenie właściwej atmosfery dla funkcjonowania Jednostek w Łodzi i województwie
  łódzkim.


Konferencja Instytutów Naukowych Łodzi i Województwa Łódzkiego przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź (KIN), została powołana podczas spotkania łódzkiego środowiska naukowego w dniu 17 października 2014 roku. Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi, której Prezesem jest prof. dr hab. Aleksander Welfe, członek korespondent PAN, jest siedzibą Biura Konferencji.


Podczas inauguracyjnego posiedzenia ustalono główne cele oraz strukturę Konferencji Instytutów Naukowych, którą utworzyło 9 Instytutów Naukowych:

 •     Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej  Akademii Nauk

 •     Europejskie Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk

 •     Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk

 •     Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych

 •     Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

 •     Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi

 •     Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

 •     Instytut Włókiennictwa

 •     Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i  Etnologii
      Polskiej Akademii Nauk


 czytaj również: [informator_ KIN. pdf]