Strona główna / Jednostki Badawcze / Sam. Prac. Struktury Polimerów

 

Samodzielna Pracownia Struktury Polimerów   

 

Zespół:
Kierownik Pracowni: Prof.  dr hab. Ewa PIÓRKOWSKA-GAŁĘSKA
Doktorzy habilitowani: Mirosław Pluta
Doktorzy:  
Doktoranci:  

Joanna Bojda, Michał Cichorek,  Klaudia Piekarska,  Przemysław Sowiński,   Anna Żubrowska

Technik:   Marek Stasiak
Sekretarka: Magdalena Bednarek

 

Kontakt:

tel.: +48(42) 6803 316

e-mail: epiorkow@cbmm.lodz.pl

 

Profil badawczy:

 Badania prowadzone w Pracowni koncentrują się na nowych materiałach polimerowych do zastosowań wymagajacych specjalnych własciwości. Prowadzone są prace nad modyfikacją krystalizacji, struktury i właściwości materiałów polimerowych: kompozytów i nanokompozytów opartych o polimery, folii wielowarstwowych, mieszanin polimerów I polimerów biodegradowalnych.

 
Badania skupiają się na następujących zagadnieniach:
  • Kompozyty i nanokompozyty polimerowe wzmacniane włoknami i nanowłóknami z materiałow polimerowych lub innych, rozwarstwionymi krzemianami, mikro- i nanoproszkami..
  • Statyczna i indukowana odkształceniem ścinającym krystalizacja nanokompozytów polimerowych i polimerów biodegradowalnych.
  • Zarodkowanie krystalizacji polimerów przez nanonapełniacze.
  • Nowe nanokompozyty oparte o polimery pochodzenia petrochemicznego i /lub polimery biodegradowalne.
  • Mechanizmy plastycznej deformacji w kompozytach i mieszaninach polimerowych.
  • Krystalizacja i właściwości mieszanin polimerowych oraz polimerowych układów wielowarstwowych.
  • Wpływ ograniczeń przestrzennych na krystalizację w mikro- i nanokroplach oraz w mikro- i nanowarstwach. .
  • Nowe, biodegradowalne mieszaniny polimerowe o ulepszonych właściwościach mechanicznych przeznaczone na włókna i na opakowania.

 

 

 

   

 

Wybrane publikacje:

 

1.    Kulinski Z.; Piorkowska E.; Gadzinowska K.; Stasiak M.:
Plasticization of poly(L-lactide) with poly(propylene glycol). 
Biomacromol
ecules 2006, 7:2128-2135.

2.     Piorkowska E.; Galeski A.; Haudin J.K.:
Critical assessment of overall crystallization theories and predictions.
Prog. Polym. Sci
. 2006, 31: 549-575.

3.     Masirek R.; Piorkowska E.; Galeski A.; Hiltner A.; Baer E.: 
High pressure Crystallization of HDPE Droplets.
Macromolecule2008, 4: 8086–8094.

4.     Lezak E.; Kulinski Z.; Masirek R.; Piorkowska E.; Pracella M.; Gadzinowska K.;
Mechanical and Thermal Properties of Green Polylactide Composites with Natural   Fillers.

Macromol. Biosci.
 2008, 8: 1190–120.

5.     Murariu M.; Ferreira A.D.; Pluta M.; Bonnaud L.; Alexandre M.; Dubois P.:
Polylactide (PLA)-CaSO4 composites toughened with low molecular weight and polymeric ester-like plasticizers and related performances. 
Eur. Polym. J. 2008,44: 3842-3852.

6.     Pluta M.; Murariu M.; Alexandre M.; Galeski A.; Dubois P.:
Polylactide compositions. The influence of ageing on the structure, thermal and viscoelastic properties of PLA/calcium sulfate composites. 
Polym. Degrad. Stab.
2008,93: 925-931.

7.     Rozanski A.; Monasse B.; Szkudlarek E.; Pawlak A.; Piorkowska E.; Galeski A.; Haudin J.M.:
Shear induced crystallization of isotactic polypropylene based nanocomposites with montmorillonite.

Eur. Polym. J. 2009, 45: 88–101.

8.     Masirek R.; Piorkowska E.:
Nucleation of crystallization in isotactic polypropylene and
polyoxymethylene with poly(tetrafluoroethylene) particles.
Eur. Polym. J. 2010, 46: 1436-1445. 

9.     Kowalczyk M.; Piorkowska E.; Kulpinski P.; Pracella M.:
Mechanical and thermal properties of PLA composites with cellulose nanofibers and standard size fibers.
Composites: Part A Appl. Sci. Manuf. 2011, 42:1509-1514.

10.   Kowalczyk M.; Piorkowska E.:
Mechanisms of Plastic Deformation in Biodegradable Polylactide/Poly(1,4-cis-isoprene) Blends.
J. Appl. Polym. Sci. 2012, 124: 4579-4589.