Strona główna / Jednostki Badawcze / Środowiskowe Laboratorium Badań Fizykochemicznych

 

Środowiskowe Laboratorium Badań Fizykochemicznych   

 

Zespół:
Kierownik Laboratorium: Prof. dr hab.  Marek J. POTRZEBOWSKI
Doktorzy: Sławomir Kaźmierski
Doktoranci:   Urszula Bienias, Ewelina Drabik, Ewa Skorupska
Technicy:   Bogdan Kociak

 

Kontakt:

+48-42-6803-307

kaslawek@cbmm.lodz.pl

 

Profil usługowy:

 

Środowiskowe Laboratorium Analizy Związków Organicznych i Polimerów składa się z:

 •  Laboratorium NMR wyposażonego w spektrometry firmy Bruker: Avance 200, Avance III 400(WB), Avance III 500 oraz Avance III 600. Pozwala to na rejestrację widm NMR różnych jąder: 1H, 31P, 13C, 19F, 27Al, 29Si, 77Se i innych, wykonywanie analiz dwuwymiarowych oraz rejestrację widm ciała stałego w zakresie częstotliwości od 12 MHz do 240 MHz. 

 

Bruker Avance 200

 

 • dwukanałowy spektrometr do standardowych pomiarów NMR pracujący trybie samoobsługi przez wszystkich pracowników Centrum
 • wyposażony w sondę QNP(1H / 13C, 19F and 31P)z automatycznym systemem przełączania.
 • jednostka sterująca: komputer PC (Hewlett-Packard) z oprogramowaniem TopSpin 1.3 (środowisko Windows XP Professional)

 

 

Bruker Avance III 400 Wide Bore (9,4 T)

 • trzykanałowy spektrometr wyposażony w magnes z otworem o średnicy 89 mm (ang. wide bore) kontrolowany przez komputer (Hewlett-Packard) z oprogramowaniem TopSpin 1.3 (środowisko Windows XP Professional) – dedykowany do badań w fazie stałej
 • Wyposażony jest w sondy pomiarowe:
  • szerokopasmowe, dwukanałowe sondy CP MAS 2,5 mm, 4 mm pozwalające na pomiary w zakresie częstości od 12 MHz do 162 MHz np.: 13C, 27Al, 29Si, 77Se oraz 31P
  •  trzykanałową sondę CP-MAS 2,5 mm 1H/13C/15N
  • 4 mm HR-MAS, 1H/31P/13C/2H triple resonance probehead for semi-solid Samales
  • Wyposażenie takie pozwala na prowadzenie rutynowych pomiarów 1D i 2D z wykorzystaniem sekwencji pulsowych: FSLG-HETCOR, PASS-2D, CP-EXCHANGE, etc.
  • zakres temperatur pomiarowych: 150 – 370 K
 

 

 

Bruker Avance III 500 (11,7T)

 

 • spektrometr nowej generacji dedykowany do pomiarów zarówno w fazie ciekłej, ja i stałej z wyposażeniem:
 • konsola trzykanałowa współpracująca z komputerem PC (Hewlett-Packard) z oprogramowaniem TopSpin 3.0 pracującym w środowisku Windows 7.
 • gradienty pola B0 (50G/cm) i sondy pomiarowe:
  • dwukanałowa sonda BBI (1H/BB - inverse)5 mm do pomiarów w zakresie częstości 50 – 202 MHz (15N – 31P)
  • trzykanałowa sonda 5 mm (TXI – inverse)) 1H/13C/31P.
  • dwukanałowa sonda 3 mm BBI (1H/BB - inverse) przeznaczona do badań małych ilości substancji (umozliwia pomiary dla próbek, których ilość mierzona jest jednostkami optycznymi OD)
  • sonda 1.3 mm Ultra Fast MAS (1H/BB) – sonda do pomiarów w fazie stałej z prędkością rotacji próbki pod kątem magicznym wynoszącą 70 kHz
 • autosampler – automatyczny zmieniacz próbek wykorzystywany do pomiarów nocnych i/lub „weekendowych” dużych serii próbek.
 • Dodatkowe wyposażenie umożliwia prowadzenie pomarów w zakresie temperatur od 190 do 390 K (-80 – 120 st. C)
 • spektrometr ten jest rutynowo wykorzystywany do prowadzenia popularnych dwuwymiarowych eksperymentów, takich jak COSY, HSQC i HMQC i HMBC z detekcją protonu oraz jednowymiarowych eksperymentów z detekcją protonu wymagających odsprzęgania heteroatomu (np. 31P lub 13C dla próbek wzbogaconych w ten izotop) czy tez supresji sygnału rozpuszczalnika – możliwa jest supresja do 3 osobnych sygnałów.
 • sonda TXI umożliwia wykonywanie pomiarów 1D i 2D z potrójnym rezonansem 1H-31P-13C (rejestracja widm 13C – podwójnie odprzęganych od 1H i 31P).

 

Bruker Avance III 600 (14,09 T)

 • spektrometr najnowszej generacji dedykowany do badań biomolekuł w fazie stałej i ciekłej wyposażony w najnowszej generacji magnes nadprzewodzący klasy Ascend™.
 • trzykanałowa konsola kontrolowana jest przez komputer PC (Hewlett-Packard) z oprogramowaniem TopSpin 3.0 pracującym w środowisku Windows 7.
 • Posiadane sondy pomiarowe pozwalają prowadzić badania w fazie stałej i ciekłej:
  • dwukanałowa sonda 5 mm BBFO (1H-19F/19F-BB) z systemem automatycznego strojenia (ATM™), umożliwia pomiary w zakresie 15N - 19F z odsprzęganiem 1H lub 19F wyposażona w system gradientów pola B0 (Z-gradients)
  • trzykanałowa sonda 5mm TXI 1H/13C/15N z systemem gradientów pola B0 (1H observe; 13C/15N decouple)
  •  trzykanałowa sonda CP-MAS 2.5 mm, (1H/19F/13C) pozwalająca na rejestrację widm: X {1H/19F}, 1H{19F}, 19F{1H}.
  • trzykanałowa sonda 1,3 mm Ultra Fast MAS (1H/13C/15N) do pomiarów w fazie stałej z prędkością rotacji próbki pod kątem magicznym wynoszącą 70 kHz
 • Dodatkowe wyposażenie pozwala na prowadzenie pomiarów w zakresie temperatur pd 190 do 390 K.
 

 

 

 • Pracowni Spektroskopii Masowej wyposażonej w spektrometry mas: Finnigan MAT 95, Voyager-Elite, Automass III i LKB 2091 która wykonuje:
  • niskorozdzielcze widma mas jonów uzyskiwanych technikami: jonizacja elektronami (EI), jonizacja chemiczna (CI), bezpośrednia jonizacja chemiczna (DCI), liquid secondary ion mass spectrometry (LSIMS) - odpowiednik fast atom bombardment (FAB), elektrospray (ESI), jonizacja chemiczna pod ciśnieniem atmosferycznym (APCI), desorpcja/jonizacja laserowa wspomagana matrycą (MALDI),
  • niskorozdzielcze analizy GCMS (EI, CI),
  • wysokorozdzielcze pomiary m/z jonów uzyskiwanych technikami EI, CI lub LSIMS,
          Aparat MALDI TOF
 • Laboratorium Badań Właściwości Polimerów, wyposażone w maszynę wytrzymałościową Instron 5580 (10T), która umożliwia kompleksowe badanie mechanicznych własności polimerów.

 

Laboratorium świadczy usługi badawcze nie tylko na rzecz badawczy z CBMiM PAN  ale również dla zespołów badawczych z całej Polski