Strona główna / Biblioteka / Informacje

 

 

Biblioteka CBMiM PAN gromadzi książki i czasopisma naukowe z dziedziny chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim.
Biblioteka jest placówką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

 

Kontakt: 

tel.        +48 (42) 680 32 06
fax:       +48 (42) 684 71 26

ghalaba@cbmm.lodz.pl (dr Grażyna HALABA, kierownik Biblioteki)    

jrajpold@cbmm.lodz.pl  (mgr Joanna RAJPOLD)

 

 

Zmiana godzin pracy Biblioteki:

17 maja - 9:00 - 15:00

18 maja - 11:00 - 18:00

19, 20 maja - 9:00 - 15:00

23 maja - 9:00 -16:00

24, 25 maja - 9:00 - 15:00

27 maja - nieczynna

Godziny pracy Biblioteki:

poniedziałek 

9:00 - 16:00

wtorek

9:00 - 19:00

       środa

9:00 - 18:00                                       

       czwartek

9:00 - 19:00

       piątek

9:00 - 16:00

Nasz adres:

ul. Tylna 3, II klatka, II piętro

Od strony Centrum wejście przez furtkę przy magazynie (otwarta w godzinach pracy Biblioteki).
Wejście od ulicy Tylnej - domofon przy furtce (dolny przycisk).

Według stanu na 1.01.2016 r. zbiory obejmują 6 122 woluminy książek, 11 012 woluminów czasopism, 349 pozycji w zbiorach specjalnych oraz 13 tytułów prenumerowanych na bieżąco czasopism polskich i zagranicznych (w wersji papierowej).

 

Oprócz tradycyjnych czasopism użytkownicy w Centrum oraz w Bibliotece mają dostęp on-line do wielu czasopism poprzez  bazy danych różnych wydawców:

  1. American Chemical Society (pełna kolekcja wraz  z zasobami archiwalnymi)
  2. Royal Society of Chemistry (pełna kolekcja z zasobami archiwalnymi + kolekcja książek z lat 1968-2006)
  3. Science Direct (Elsevier) - od roku 1995
  4. Springer (pełna kolekcja z numerami archiwalnymi + kolekcja książek)
  5. Wiley - Blackwell (pełna kolekcja od 1997 roku) 
  6. Dostęp on-line do czasopism Nature i Science
  7. Chemical Abstracts (CAS) od 1907 roku na platformie SciFinder
  8. Baza abstraktowo-bibliometryczna Web of Knowledge (WoK - od roku 1945; dawniej Science Citation Index Expanded) zawierająca Journal Citation Report (JCR) od roku 2007
  9. EBSCO (12 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych)      
  10. SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)

 

 

W Bibliotece można korzystać również z bazy bibliograficznej pracowników Centrum, w której są wszystkie publikacje od roku 1972 Publikacje 1972 - 2015.pdf  1.78MB

Dostępny jest również komputerowy katalog kartkowy http://kkk.biblioteki.lodz.pl, w którym są zeskanowane karty katalogu  alfabetycznego, rzeczowego i czasopism.

Biblioteka należy do Konsorcjum Bibliotek Łódzkich: http://www.biblioteki.lodz.pl

W Bibliotece (na jednym komputerze) jest dostęp do pełnych tekstów zeskanowanych prac doktorskich zgromadzonych w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA: http://cybra.lodz.pl/dlibra