Strona główna / Biblioteka / Informacje

 

 

Biblioteka CBMiM PAN gromadzi książki i czasopisma naukowe z dziedziny chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim.
Biblioteka jest placówką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

 

Kontakt: 

tel.        +48 (42) 680 32 06
fax:       +48 (42) 684 71 26

zimp@cbmm.lodz.pl (mgr Dorota GAUDYN-ŁUCKA)    

 

 

 

 

Godziny pracy Biblioteki:

poniedziałek 

9:00 - 16:00

wtorek

9:00 - 16:00

       środa

9:00 - 16:00                                       

       czwartek

9:00 - 16:00

       piątek

9:00 - 16:00

 

Nasz adres:                                              

ul. Tylna 3, II klatka, II piętro

Od strony Centrum wejście przez furtkę przy magazynie (otwarta w godzinach pracy Biblioteki).
Wejście od ulicy Tylnej - domofon przy furtce (dolny przycisk).

 

Według stanu na 01.01.2019 r. zbiory obejmują 6 171 woluminów książek, 11 079 woluminów czasopism, 364 pozycji w zbiorach specjalnych oraz 7 tytułów prenumerowanych na bieżąco czasopism polskich i zagranicznych (w wersji papierowej).

 

Oprócz tradycyjnych czasopism użytkownicy w Centrum oraz w Bibliotece mają dostęp on-line do wielu czasopism poprzez  bazy danych różnych wydawców:

 1. American Chemical Society (pełna kolekcja wraz  z zasobami archiwalnymi)
 2. Royal Society of Chemistry (pełna kolekcja z zasobami archiwalnymi + kolekcja książek z lat 1968-2006)
 3. Science Direct (Elsevier) - od roku 1995
 4. Springer (pełna kolekcja z numerami archiwalnymi + kolekcja książek)
 5. Wiley Online (pełna kolekcja od 1997 roku) 
 6. Dostęp on-line do czasopism Nature i Science
 7. Czasopisma Synlett i Synthesis
 8. Chemical Abstracts (CAS) od 1907 roku na platformie SciFinder
 9. Baza abstraktowo-bibliometryczna Web of Science (WoS - od roku 1945; dawniej Science Citation Index Expanded) zawierająca Journal Citation Report (JCR) od roku 2007
 10. EBSCO (12 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych)      
 11. SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)
 12. Taylor & Francis Online (wybrana kolekcja od 1998 roku)

 

W Bibliotece można korzystać również z bazy bibliograficznej pracowników Centrum, w której są wszystkie publikacje od roku 1972 Publikacje 1972 - 2018.pdf  

Dostępny jest również komputerowy katalog kartkowy http://kkk.biblioteki.lodz.pl, w którym są zeskanowane karty katalogu  alfabetycznego, rzeczowego i czasopism.

Biblioteka należy do Konsorcjum Bibliotek Łódzkich: http://www.biblioteki.lodz.pl

W Bibliotece (na jednym komputerze) jest dostęp do pełnych tekstów zeskanowanych prac doktorskich zgromadzonych w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA: http://cybra.lodz.pl/dlibra