Strona główna / Biblioteka / Spis czasopism

 

 

Czasopisma dostępne w Bibliotece CBMiM PAN

1. Prenumerata 2018

 *     czasopisma z dostępem online
 #    czasopisma prenumerowane w wersji papierowej

Czasopisma zagraniczne

1. Biotechniques, * #
2. Chemistry Letters, * #
3. Journal of Biomaterials Science. Polym. Ed., # 
4. Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids, *
5. Polymer Journal, #
6. Synthetic Communications. *

Czasopisma polskie

1. Acta Biochimica Polonica, #
2. Acta Physica Polonica A, #
3. Acta Physica Polonica B, #
4. Polimery, #
5. Wiadomości Chemiczne. #
 

2. Dostęp on-line do czasopism

Dostęp on-line do czasopism poprzez  bazy danych wydawców:

 1. American Chemical Society (pełna kolekcja wraz  z zasobami archiwalnymi)
 2. Royal Society of Chemistry (pełna kolekcja z zasobami archiwalnymi + kolekcja książek z lat 1968-2006)
 3. Science Direct (Elsevier) - od roku 1995
 4. Springer (pełna kolekcja z numerami archiwalnymi + kolekcja książek)
 5. Wiley - Blackwell (pełna kolekcja od 1997 roku) 
 6. Dostęp on-line do czasopism Nature i Science
 7. Czasopisma Synlett i Synthesis
 8. Chemical Abstracts (CAS) od 1907 roku na platformie SciFinder
 9. Baza abstraktowo-bibliometryczna Web of Science (WoS - od roku 1945; dawniej Science Citation Index Expanded) zawierająca Journal Citation Report (JCR) od roku 2007
 10. EBSCO (12 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych)      
 11. SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)
 12. Taylor & Francis Online (wybrana kolekcja od 1998 roku)
   
   

3. Czasopisma w wersji papierowej

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 11 059 woluminów czasopism z lat 1974-2016.