Strona główna / Działalność Naukowa / Publikacje

 


Grupy badawcze z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych publikują rokrocznie ponad 100 oryginalnych artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Działalność ta jest uzupełniania aktywnym uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach. Przykładowe liczby publikacji z ostatnich lat:

 

 
2007
2008
2009
2010
 2011 2012 2013 2014 2015
oryginalne publikacje (IF)
78
88 94 75 77 88 91 78 121
przeglądy literaturowe
14 5 12
6

13

12 4 12 6

rozdziały w książkach i monografie

14 23 12 14 6 16 12 14 7

referaty (konferencje krajowe i międzynarodowe)

50
33
26 34 38 40 36 44 33
komunikaty i postery na konferencjach
102
120
158
154
153 136 153 186 159

  
 
Lista wybranych publikacji  z ostatnich lat: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2014, 2015
Lista wybranych rozdziałów z książek i monografii: 2007, 2008, 2009, 2010, 2012
2014

Lista wszystkich publikacji z lat 1972- 2014:                      

[Publikacje_1972-2014.pdf, 1,7 MB]

 

Wielu samodzielnych pracowników naukowych z Centrum jest członkami rad redakcyjnych najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny chemii organicznej i polimerów    ->

Lista członków rad redakcyjnych czasopism

                                    

.