Strona główna / Działalność Naukowa / Publikacje

 


Grupy badawcze z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych publikują rokrocznie ponad 100 oryginalnych artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Działalność ta jest uzupełniania aktywnym uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach. Przykładowe liczby publikacji z ostatnich lat:

 

 
2008
2009
2010
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
oryginalne publikacje (IF)
88 94 75 77 88 91 78 121   104 99
przeglądy literaturowe
5 12
6

13

12 4 12 6   15 12

rozdziały w książkach i monografie

23 12 14 6 16 12 14 7   9 5

referaty (konferencje krajowe i międzynarodowe)

33
26 34 38 40 36 44 33   31
28
komunikaty i postery na konferencjach
120
158
154
153 136 153 186 159   118
154

  
 
Lista wybranych publikacji  z ostatnich lat: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2014, 2015, 2016, 2017
2018
Lista wybranych rozdziałów z książek i monografii: 2007, 2008, 2009, 2010, 2012
2014

Lista wszystkich publikacji z lat 1972- 2014:                      

[Publikacje_1972-2014.pdf, 1,7 MB]

 

Wielu samodzielnych pracowników naukowych z Centrum jest członkami rad redakcyjnych najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny chemii organicznej i polimerów    ->

Lista członków rad redakcyjnych czasopism

                                    

.