Strona główna / Działalność Naukowa / Konferencje

 

 Konferencje zorganizowane przez CBMiM w 2018r:

 

Organizatorzy sympozjum: Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk; Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem, Oddziały: Łódzki i Częstochowski PTChem; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy UJD w Częstochowie.
Tematem spotkania były najnowsze odkrycia i postępy w syntezie i wykorzystaniu związków heteroorganicznych. Program naukowy obejmował sześć wykładów wygłoszonych przez wybitnych chemików z Włoch, Węgier, Japonii i Niemiec i uzupełniony był Sesją Posterową, na której uczestnicy konferencji zaprezentowali swoje badania w formie 144 plakatów. W tegorocznym sympozjum udział wzięło 184 naukowców z Polski jak i z zagranicy.

więcej na stronie konferencji: http://21-achhc.eu

 


XVIII Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe "Postęp w kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej”, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN Łódź, 23 kwietnia 2018 roku.

Organizatorem warsztatów było CBMiM PAN oraz Sekcja Polimerów PTChem.
Tradycyjnie wykładowcą był prof. Krzysztof Matyjaszewski, piastujący prestiżowe stanowisko „J. C. Warner Professor of Natural Sciences” w Carnegie Mellon University w Pittsburghu (USA), które objął po laureacie nagrody Nobla - Johnie A. Pople’u. Jest również pracownikiem CBMiM PAN (w części etatu).
Program warsztatów obejmował cztery wykłady dotyczące następujących zagadnień:
 •  „Podstawowe reguły polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu”;
 •  „Polimeryzacja rodnikowa kontrolowana bodźcami zewnętrznymi”;
 •  „Szczotki polimerowe. Metody syntezy i właściwości”;
 •  „Przegląd badań prowadzonych ostatnio w grupie prof. Matyjaszewskiego w Carnegie Mellon University”.
W tegorocznych warsztatach wzięło udział 70 uczestników z krajowych ośrodków naukowych, z których większość stanowili studenci i doktoranci.
 
 

 

Konferencje zorganizowane przez CBMiM w 2017r:

 

więcej...

 

 

6th Young European Scientists Workshop YES2017

Od 3 do 6 września 2017 roku odbywały się w Centrum warsztaty YES2017 (Young European Scientists Workshop). Warsztaty YES są organizowane od 2002 roku jako przedsięwzięcie Europejskiej Federacji Polimerowej (EPF), którego organizacja została powierzona na stałe naszemu instytutowi. Zasadniczym celem YES jest umożliwienie spotkania, nawiązania bezpośrednich kontaktów oraz przedstawienia i przedyskutowania wyników swoich badań niewielkiej, wyselekcjonowanej grupie młodych pracowników nauki z Europy. Pomysłodawcami tych spotkań byli profesorowie Stanisław Penczek i Martin Möller. Pierwsze warsztaty YES odbyły się w Warszawie i Łodzi w 2002 roku. Następnie organizowaliśmy je co 3-4 lata w Krakowie, przy współudziale kolegów z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym roku szóste warsztaty YES zostały zorganizowane ponownie w Łodzi. Do udziału w YES zapraszanych jest również czterech-pięciu „starszych” pracowników nauki przedstawiających wybrane zagadnienia związanie z organizacją i prowadzeniem badań. Wykłady na zaproszenie organizatorów wygłosili: prof. Aleksander Welfe (Prezes Łódzkiego Oddziału PAN), prof. Jean-François Gerrard (Prezydent Europejskiej Federacji Polimerowej), prof. Janusz Jurczak (przewodniczący Komitetu Chemii PAN), prof. Andrzej Dworak (przewodniczący Sekcji Polimerów PTChem i dyrektor Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN). Wykład przygotowany przez dr. inż. Jarosława Rogożę, dyrektora R&D oraz członka zarządu Grupy Synthos, wygłosiła dr Ewelina Jankowiak, kierownik działu surowców i nowych materiałów.
Materiały konferencyjne można znaleźć tutaj:[YES-2017-BOOK OF ABSTRACTS.pdf, 1.8MB].
 

  

 


 

21-22 czerwca 2017


YUPPAS NMRYoung from Universities, Polytechnics & Polish Academy of Sciences Nuclear Magnetic Resonance wyraża coraz częściej artykułowaną potrzebę i chęć zaktywizowania oraz zintegrowania środowiska młodych pracowników z wszystkich jednostek naukowych zajmujących się spektroskopią NMR w Polsce.
 

 

 

 

 więcej na stronie konferencji: http://www.cbmm.lodz.pl/articles.php?id=117&title=iupac-sc2017

 

 

 

 

 

 Konferencje zorganizowane przez CBMiM w 2015r:

 Recent Advances in Nucleic Acid Therapeutics – Łódź 14-17.10.2015

15 października 2015 r. Profesor Wojciech J. Stec obchodził swoje 75. Urodziny.  Z tej pięknej okazji Zakład Chemii Bioorganicznej, przy wsparciu Dyrekcji CBMM PAN oraz Łódzkiego Oddziału PAN, zorganizował w auli IFE Międzynarodowe Sympozjum zatytułowane Recent Advances in Nucleic Acid Therapeutics.

Dla zgromadzonych ponad 130 uczestników wykłady wygłosili znakomici uczeni i przyjaciele Profesora: G. Michael Blackburn, Marvin H. Caruthers, Jyoti Chattopadhyaya, Włodzimierz J. Krzyżosiak, Janez Plavec, Naoki Sugimoto, Kazunari Taira, Zhen Xi, Xianbin Yang, Li-he Zhang i Gerald Zon. Zaprezentowano także ponad 40 prac plakatowych, głównie z ośrodka łódzkiego, warszawskiego i poznańskiego.
Następnego dnia w CBMiM PAN odbyła się otwarta sesja sprawozdawcza Zakładu Chemii Bioorganicznej, podczas której liderzy zespołów badawczych prezentowali tematykę prowadzonych badań, a doktoranci przedstawiali najciekawsze osiągnięcia przygotowywanych dysertacji. Prezentacje wzbudziły pogłębioną dyskusję, a przedstawiane przez naszych zagranicznych i krajowych gości cenne uwagi i sugestie były wielką korzyścią dla realizowanych projektów i ich autorów.


więcej: [http://almanac.pl/2015_cbmm_symposium/]

 

Sympozjum dedykowane było profesorowi Grzegorzowi Mlostoniowi, dziekanowi Wydziału Chemii UŁ, z okazji Jego 65 urodzin. 

W programie Sympozjum znalazły się  wykłady plenarne (Gary A. Sulikowski   (Vanderbilt University, Nashville, TN, USA), Thomas J. J.  Mȕller (Heinrich Heine Universität, Dȕsseldorf, Niemcy), Eoghan McGarrigle (School of Chemistry and Chemical Biology, University College, Dublin, Irlandia), Takaaki Sonoda (Kyushu University, Japonia), Dorota Gryko (IChO PAN, Warszawa))  i sesja plakatowa. 

 

XXIII Ogólnopolskie Seminarium „Postęp w Chemii, Fizyce i Technologii Polimerów”

 

 [powrót]

 

 

 

Konferencje zorganizowane przez CBMiM w 2014r:

 XXII Seminarium „Postęp w Chemii, Fizyce i Technologii Polimerów”

Więcej w dziale [Aktualności]

 

5th Young European Scientists Workshop (YES 2014)

W dniach 7-11 września odbyła się po raz piąty konferencja młodych wybitnych naukowców z różnych państw należących do Europejskiej Federacji Polimerów (EPF). Po raz czwarty miejscem spotkania był Kraków.
Współorganizatorami przedsięwzięcia było CBMiM PAN  i Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorami z Centrum byli: dr hab. Teresa Basińska, prof. S. Słomkowski, prof. Andrzej Duda a z Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Maria Nowakowska i dr Joanna Lewandowska-Łańcucka.
W konferencji wzięło udział 30 młodych naukowców z 12 krajów europejskich, chemików i fizyków pracujących w obszarze nauki o polimerach, którzy zostali wydelegowani przez narodowe organizacje
wchodzące w skład EPF.
Wykłady plenarne wygłosili profesorowie, którzy byli uczestnikami pierwszej konferencji z tego cyklu (YES 2002), i obecnie sami kierują zespołami badawczymi.
Uczestnicy konferencji YES 2014 i wykładowcy plenarni wraz z organizatorami
 

 

XVII International Symposium on “Advances in Chemistry of Heteroorganic Compounds”,
CBMiM PAN Łódź, 21 listopada 2014. Konferencja międzynarodowa.
Organizatorzy: Zakład Chemii Heteroorganicznej CBMiM, Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem.
Udział pracowników CBMiM: 21 posterów.

Więcej w dziale [Aktualności]

 

57 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

AJD Częstochowa, 14 – 18 września 2014. Konferencja krajowa
Organizatorzy: Uniwersytet Łódzki, Akademia Jana Długosza w Częstochowie, CBMiM PAN w Łodzi, PTChem.
Podczas Zjazdu obdyły się Obrady Sekcji Chemii Polimerów i Biopolimerów dedykowane prof. Stanisławowi Penczkowi z okacji 80. rocznicy urodzin.
Udział pracowników CBMiM: 5 wykładów sekcyjnych,11 komunikatów i 22 postery.


XII International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds

Akademia Jana Długosza w Czestochowie, 20 listopada 2014. Konferencja międzynarodowa.
Organizatorzy: Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem, ICOŚiB Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Zakład Chemii Heteroorganicznej CBMiM PAN w Łodzi


Mini-symposium FRONTIERS OF NUCLEIC ACID THERAPEUTICS

Łódź, 1.09.2014. Konferencja międzynarodowa.
Organizator: CBMiM PAN, Prof. dr hab. Barbara Nawrot.
Udział pracowników CBMiM: 2 wykłady.


XIV Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe: Postęp w Kontrolowanej Polimeryzacjii Rodnikowej.

CBMiM PAN w Łodzi, 09.05.2014.
Organizator: CBMiM PASN, Prof. dr hab. A. Duda.
Wykładowca: Prof. dr hab. Krzysztof Matyjaszewski (J. C. Warner University Professor of Natural Sciences, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, USA / Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi.


Współorganizacja sesji sprawozdawczej (prof. dr hab. A. Duda) Projektu BIOPOL "Technologia otrzymywania biodegradowalnych poliestrów z wykorzystaniem surowców odnawialnych"
Politechnika Warszawska, Gmach Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Audytorium im. prof. Jana Czochralskiego, 22 kwietnia 2014 r.

 

Warsztaty Przedsiębiorczości Akademickiej

Uniejów, 3-8.07.2014r. Konferencja krajowa.
Organizatorzy: CBMiM PAN,  Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach Łódzkiego Porozumienia Doktorantów.
Udział pracowników CBMiM: 2 komunikaty i 3 postery.


Ogólnopolska konferencja doktorantów: Mała Wielka Nauka - Mikro, Nano i co dalej?

Łódź, 4-5.12.2014r. Konferencja krajowa.
Organizatorzy: CBMiM PAN,  Politechnika Łódzka i Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach Łódzkiego Porozumienia Doktorantów.
Udział pracowników CBMiM: 1 wykład,7 komunikatów i 2 postery.


II Łódzkie Sympozjum Doktorantów Chemii

Łódź, 7-8.05.2014 r. Konferencja krajowa.
Współorganizacja z Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Medycznym i Wydziałem Chemii UŁ w ramach Łódzkiego Porozumienia Doktorantów.
Udział pracowników CBMiM: 1 wykład, 4 komunikaty i 8 posterów.

 

 [powrót]

 

 

 

 

Konferencje zorganizowane przez CBMiM w 2013r:

XIII Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe „Postęp w polimeryzacji kontrolowanej”

Łódź, 06.05.2013
Na program warsztatów złożyły się 4 wystapienia Prof. K. Matyjaszewskiego (Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USA i CBMiM PAN w Łodzi), dotyczące następującej tematyki:
- Jak prowadzić polimeryzację rodnikową z przeniesieniem atomu (ATRP) w obecności małych (ppm) ilości katalizatora?
- ATRP w obecności metalicznej miedzi - SET czy SARA (Single Electron Transfer vs Supplementa Activator and a Reducing Agent)?”
- Właściwości hybryd organiczno-nieorganicznych o zadanej strukturze
- Synteza i właściwości polimerów z dodatnim ładunkiem”
W warsztatach wzięło udział 70 osób z 10 krajowych ośrodków naukowych.

 

Sympozjum organizowane przez ZChH CBMiM PAN, pod auspicjami Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem.
Na program sympozjum złożyło się 6 wykłądów planarnych i sesja, na której zaprezentowanao 130 plakatów.
Wykłady plenarne wygłosili: Christian Müller (Freie Universität Berlin, Niemcy), Toshiaki Murai (Gifu University, Japonia), Valerij A. Nikolaev (St. Petersburg State University, Rosja), Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska), Hans-Ulrich Reissig (Freie Universität Berlin, Niemcy), Christian V. Stevens (Ghent University, Belgia).
W konferencji uczestniczyło 170 uczestników.

 

X Szkoła Spektroskopii NMR

Łódź, 20.06.2013

20 czerwca 2013 r. odbyło się dziesiąte, a zarazem ostatnie w CBMiM PAN, spotkanie Szkoły Spektroskopii NMR. Organizowane były rokrocznie przez prof. Marka Potrzebowskiego w ramach działalności Sekcji Spektroskopii NMR przy PTChem.
Na program złożyły się wystąpienia:
prof. dr. hab. Wiktora Koźmińskiego „Współczesne metody spektroskopii NMR”;
prof. dr. hab. Marka J. Potrzebowskiego „Spektroskopia NMR w ciele stałym-ewolucja i przyszłość”;
dr. Sławomira Kaźmierskiego „Wysokorozdzielcza spektroskopia NMR”
Spotkanie zakończyła dyskusja prowadzona przez prof. Stefana jankowskiego „Co zrobić, żeby polski NMR był lepszy”.
W seminarium uczestniczyło 60 uczestników.

 

 [powrót]

 

Konferencje zorganizowane przez CBMiM w 2012r:

 

CBMiM PAN w Łodzi, ul.  Sienkiewicza 112, 16 listopada 2012 

Organizatorzy:  Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem i CBMiM PAN w Łodzi.

W programie Sympozjum znalazły się wykłady plenarne i sesja plakatowa. Wykłady plenarne uprzejmie zgodzili się wygłosić profesorowie: Kei Goto (Graduate School of Science and Engineering, Tokyo University of Technology, Japonia), Holm Petzold (Technical University Chemnitz, Niemcy), Rainer Winter (University of Konstanz, Niemcy) i K. Michał Pietrusiewicz ( Wydział Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska).
Zaprezentowano 5 wykładów plenarnych, 91 plakatów (135 zarejestrowanych uczestników, w tym 7 z zagranicy).

Więcej informacji w dziale Aktualności  

 

W dniu 15 czerwca 2012 roku w CBMiM PAN w Łodzi w ramach zjazdu Sekcji NMR działającej przy Polskim Towarzystwie Chemicznym odbyła się IX Szkoła Spektroskopii NMR.

Tematyką tegorocznej Szkoły było wykorzystanie spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego do badań produktów naturalnych. Wygłoszonych zostało pięć referatów, których autorami byli znakomici specjaliści z ważnych ośrodków naukowych w Polsce.Wykładów wysłuchało ponad 60 osób z wielu ośrodków naukowych w Polsce.

Więcej informacji w dziale Aktualności

 

 

25 Międzynarodowe Sympozjum nt.  Organicznej Chemii Siarki  (ISOCS-25),  zorganizowane wspólnie przez CBMiM PAN,   Uniwersytet Łódzki i Akademię im.Jan Długosza, odbyło się w Częstochowie w dniach 24-29 czerwca 2012.
Wygłoszono 8 wykładów plenarnych, 16 wykładów na zaproszenie, 40 komunikatów ustnych, 68 plakatów (185 zarejestrowanych uczestników z 21 krajów ze wszystkich kontynentów)

 

XI International Symposium on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds

Częstochowa, 15 listopada, 2012, organizatorzy: CBMiM PAN i Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa, pod auspicjami Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem.
Przedstawiono 6 wykładów plenarnych (50 zarejestrowanych uczestników, w tym 7 z zagranicy).
 

XII Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe „Postęp w polimeryzacji kontrolowanej”

CBMiM PAN/Politechnika Łódzka, 15 czerwca 2012.
Organizatorzy: CBMiM PAN w Łodzi i Sekcja Polimerów PTChem. (Prof. A. Duda).
Program warsztatów obejmował wykłady (4x45 min.) Prof. K. Matyjaszewskiego (Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USA i CBMiM PAN w Łodzi)
 

55. Zjazd PTChem i SiTPChem: Obrady Sekcji Polimerów

Białystok 16-20 września 2012,
Współorganizacja: Uniwersytet Białostocki, CBMiM PAN w Łodzi i Sekcja Polimerów PTChem. (Prof. A. Duda).
Przedstawiono 6 wykładów sekcyjnych na zaproszenie, 11 komunikatów oraz 76 plakatów.

 

55. Zjazd PTChem i SITPChem:  Sympozjum „Strukturalna Analiza Związków Chemicznych”,

Białystok, 16-20 września 2012 r.

W czasie spotkania zaprezentowano 11 wykładów, 6 komunikatów oraz 9 posterów. Poruszana tematyka dotyczyła głównie zagadnień związanych z rozwojem i wykorzystaniem szeregu nowoczesnych metod analizy strukturalnej takich jak XRD, CD, NMR, MS.

 

 [powrót]

 

Konferencje zorganizowane przez CBMiM w 2011r:

 

Międzynarodowa konferencja 'Polymer for Advanced Technologies' (PAT 2011) odbyła się w dniach 2-5 października 2011 w Łodzi (Hotel andels, Ogrodowa 17).

Tematyka konferencji:

 • polymers for electronics
 • polymers for energy transformation
 • polymers for transportation (cars, trains, ships, airplanes etc.)
 • polymer materials for construction
 • polymers for agriculture
 • polymers for packaging
 • polymers for fibers and textiles
 • polymers for medical applications
 • polymer colloids
 • polymer and polymer based nanostructures
 • bioinspired synthetic polymer materials
 • supramolecular polymer systems
 • self assembly of polymeric systems
 • polymer containing inorganic-organic hybrids
 • polymers from renewable resources
 • polymer based fire retardant materials
 • progress in polymer synthesis
 • progress in polymer characterization

 

 [powrót]

XIV Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych"

 Sympozjum organizują Sekcja Chemii Heteroorganicznej PTChem i CBMiM PAN w Łodzi.

Obrady Sympozjum, w którym udział jest bezpłatny, odbędą się w CBMiM PAN w Łodzi, ul.  Sienkiewicza 112 w dniu 18 listopada 2011 roku (piątek).

Tegoroczne Sympozjum dedykowane jest profesorowi Józefowi Drabowiczowi, wieloletniemu organizatorowi sympozjów tej serii, z okazji Jego 65 urodzin. W programie Sympozjum znajdą się wykłady plenarne i sesja plakatowa. Wykłady plenarne uprzejmie zgodzili się wygłosić profesorowie: Filip Bures (University of Pardubice, Czechy), Antonella Capperucci (Universita degli Studi di Firenze, Włochy), Jean-Claude Guillemin (ENSC Rennes, Francja), Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska) i Wolfgang Weigand (F. Schiller University of Jena, Niemcy).

więcej informacji w Dziale Aktualności  

 [powrót]

XI Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe „Postęp w polimeryzacji kontrolowanej”

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, 11.04 2011 r.

Organizatorzy: CBMiM PAN w Łodzi i Sekcja Polimerów PTChem. (Prof. A. Duda).
Program warsztatów obejmował wykłady  Prof. K. Matyjaszewskiego (Carnegie-Mellon University, Pittsburgh, USA i CBMiM PAN w Łodzi), dotyczące następujących zagadnień:
1. „Elektrochemicznie kontrolowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (ATRP)”
2. „Reaktywne środki powierzchniowo czynne w kontrolowanej polimeryzacji rodnikowej”
3. „Żele, sieci i samonaprawiające się materiały”
4. „Porowate polimery otrzymywane metodą ATRP”
W warsztatach wzięło udział 61 osób z 12 krajowych ośrodków naukowych.

 [powrót]

8. Szkoła Spektroskopii NMR

W dniach 17-18 października 2011 roku w CBMiM PAN w Łodzi odbyła się 8. Szkoła Spektroskopii NMR połączona z oficjalnym otwarciem zmodernizowanej Pracowni NMR. Szkoła zorganizowana była w ramach działalności Sekcji Spektroskopii NMR PTChem. 
Na spotkanie poświęcone głównie spektroskopii NMR ciała stałego z wykładami przybyli goście z renomowanych ośrodków zagranicznych. Byli to: prof. Kay Saalwächter (Institute of Physics, Martin-Luther-University Halle, Wittenberg, Niemcy), prof. Steven Brown (Department of Physics, University of Warwick, Wielka Brytania) i prof. Radek Marek (Department of Chemistry, Masaryk University, Brno, Czechy) oraz przedstawiciel firmy Bruker Biospin, Niemcy, dr Stefan Steuernagel.

 

 [powrót]

 

 Konferencje zorganizowane przez CBMiM w 2010r:

 

 Międzynarodowa konferencja 4th ICPB-IUPAC International Conference on Polymer Behavior (Behavior of Polymers and Polymer-Based Nanomaterials Related to Their Structure) odbyła się w dniach 20-23 września 2010 w  Łodzi. W ramach konferencji wygłoszonych zostało 10 wykładów plenarnych i 36 komunikatów oraz przedstawiono 32 postery.

Więcej informacji na stronach:   /archiwum wiadomości 
  fotografie:                               /Galeria/4th ICPB

 [powrót]


 


W dniach 14-16 października 2010r. odbyło się Łodzi międzynarodowe sympozjum naukowe na temat terapeutycznych kwasów nukleinowych (The International Symposium on Therapeutic Nucleic Acids).
Sympozjum było dedykowane Panu Profesorowi Wojciechowi J. Stecowi z okazji Jego 70 urodzin.

więcej informacji:       biuletyn CBMiM 6/2010

 [powrót]


 

 

ISPO-10: International workshop on organosilicon polymers

Konferencja ISPO-10: International workshop on organosilicon polymers odbyła się 27-30 czerwca 2010 w Łodzi. Była to kolejna konferencja z serii międzynarodowych spotkań, które wcześniej odbywały się m.in. w Ishikawie (Japonia), Canterbury (UK), Troy (USA), Honolulu (Hawaje), Montpellier (Francja) i Pusan (Korea). Tematem konferencji była chemia i zastosowanie polimerów krzemoorganicznych.

więcej na ten temat:    /archiwum wiadomości

  

 [powrót]

 

XIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych”

Zakład Chemii Heteroorganicznej CBMiM PAN pod auspicjami Sekcji Chemii Heteroorganicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego zorganizował w dniu 19 listopada 2010 roku   XIII Ogólnopolskie Sympozjum „Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych”.  Tegoroczne Sympozjum było największym z dotychczas zorganizowanych. Wzięło w nim udział ponad 100 uczestników z różnych ośrodków krajowych oraz pięcioro gości zagranicznych. Wygłoszono 6 referatów plenarnych (Carole Alayrac-Witulski, Annie-Claude Gaumont (Université de Caen), Christian Hackenberger (Freie Universität Berlin), Günter Haufe (Universität Münster), Stanisław Penczek (CBMiM PAN w Łodzi) i Takeshi Takeda (Tokyo University of Agriculture & Technology)), a w sesji plakatowej, przedstawiono  67 plakatów o bardzo zróżnicowanej tematyce.

[powrót]

  

 International Symposium on „Biophosphates”

W ramach Międzynarodowej Konferencji Chemii Fosforu (ICPC2010, 14.07.2010, Wrocław) odbyła się sesja naukowa „Biophosphates” organizowana przez Zakład Chemii Bioorganicznej CBMM. Całodniowy program naukowy wypełniły wykłady, które wygłosili zaproszeni goście. Z terminem konferencji zbiegło się wydanie specjalnego tematycznego zeszytu czasopisma New Journal of Chemistry, wydawanego przez Royal Society of Chemistry i CNRS. Na zaproszenie Gościnnych Edytorów (w osobach prof. Barbary Nawrot i prof. Jean-Pierre Majorala), 26 autorów (z kilkunastu krajów) pracujących w obszarze szeroko pojętych biofosforanów zadedykowało swoje prace oryginalne i przeglądy prof. Stecowi z okazji Jego jubileuszu.
 

 [powrót]

 

Międzynarodowa konferencja „4th Workshop of Young European Scientists – YES 2010”

W dniach 5-10 września 2010 r. odbyła się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
międzynarodowa konferencja „4th Workshop of Young European Scientists – YES 2010” zorganizowana pod patronatem Europejskiej Federacji Polimerowej – European Polymer Federation (EPF) i Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
Decyzję o wprowadzeniu cyklu konferencji YES podjęto na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Krajowych
Przedstawicieli EPF w Eindhoven, Holandia, w dn. 14 lipca 2001 r. Zgodnie z zamiarem projektodawców w konferencjach YES uczestniczy mała grupa młodych europejskich naukowców (25-30 osób, w wieku poniżej 35 lat) pracujących w dziedzinie chemii, fizyki lub technologii polimerów. Głównym celem spotkań YES jest wymiana dotychczasowych doświadczeń w pracy naukowej i nawiązanie przyjacielskich kontaktów, stanowiących podstawę do utworzenia w przyszłości sieci współpracujących ze sobą europejskich laboratoriów polimerowych. Sukces trzech poprzednich konferencji YES, (Łódź, 16-19 września 2002 r., Kraków 13-18 września 2005 r. i 08-13 lipca 2007 r.) spowodował, że na Posiedzeniu Krajowych Przedstawicieli EPF w Madrycie organizację kolejnego spotkania powierzono również Polsce.  4 Konferencja YES 2010 została zorganizowana wspólnie przez Zakład Chemii Polimerów CBMiM PAN w Łodzi i Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

 [powrót]

 

X Ogólnopolskie Warsztaty Naukowe „Postęp w polimeryzacji kontrolowanej”

CBMiM PAN w Łodzi, 14.06 2010 r.

Organizatorzy: CBMiM PAN w Łodzi i Sekcja Polimerów PTChem. (Prof. A. Duda). Program
warsztatów obejmował wykłady  Prof. K. Matyjaszewskiego (Carnegie-Mellon University,
Pittsburgh, USA i CBMiM PAN w Łodzi). W Warsztatach wzięło udział 47 osób z 11 krajowych ośrodków naukowych.


 [powrót]

 

7. Szkoła Spektroskopii NMR


11 czerwca 2010 roku w CBMiM PAN odbyło się siódme spotkanie w ramach Szkoły Spektroskopii NMR. Organizowane są one corocznie przez prof. Marka Potrzebowskiego w ramach działalności Sekcji Spektroskopii NMR i Oddziału Łódzkiego PTChem.
W tegorocznym zjeździe brało udział ponad 80 osób z wielu ośrodków naukowych w całym kraju.

 [powrót]

 

  

 


 

Konferencje zorganizowane przez CBMiM w poprzednich latach:

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych zorganizowało kilkanaście konferencji, z których ostatnio odbyły się:

 • Polish-American Symposium on Chemical Biology Dedicated to the Memory of Professor Christopher Michejda - 13-14.09.2009. więcej ...
 • 19th IUPAC International Symposium on Ionic Polymerization (IP '09),  26-31.07.2009 . 
 • VIII Ogólnopolskie Sympozjum Chemii Organicznej - 2008
 • (Bio)degradable Polymers from Renewable Resources - 2007.
 • Tenth International Conference on the Chemistry of Selenium and Tellurium (ICCST-10) - 2007.
 • VII International Symposium on the Chemistry of Acyclic and Cyclic Heteroorganic Compounds - 2007
 • Synthetic Nucleic Acids as Inhibitors Of Gene Expression In Mammalian Cells - 2007
 • XV Ogólnopolska Konferencja Kryształy Molekularne (KM'06) - 2006.
 • Międzynarodowe Sympozjum "Phosphorus Chemistry Directed Towards Biology - 25 Years Later" - 2005
 • II Międzynarodowa konferencja "Polimery krzemoorganiczne" - 2005
 • Symposium on Medicinal Biotechnology - 2004
 • NMR Workshop - 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007. więcej...
 • World Polymer Congress (IUPAC MACRO 2000) (wspólnie z Politechniką Warszawską). - 2000
 • The Sixth International Conference on Heteroatom Chemistry (ICHAC-6)(wspólnie z Uniwersytetem Łódzkim), Łódź, lipiec 2001. 

[powrót]

 

 


 

Doroczne sympozja i seminaria

 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych organizuje także (wspólnie z PTChem) doroczne seminaria:

 • Postęp w Chemii i Fizyce Polimerów
 • Postępy w Chemii Związków Heteroorganicznych", organizowane wspólnie z Sekcją Chemii Heteroorganicznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
 • Ogólnopolskie Sympozja Chemii Organicznej są organizowane na przemian przez CBMiM PAN w Łodzi i Instytut Chemii Organicznej w Warszawie.
 • Sesja Sprawozdawcza CBMiM PAN, organizowane corocznie dwudniowe spotkanie, na którym przedstawiane  są postępy prac realizowanych przez zespoły badawcze (komunikaty + sesja posterowa)

     Sesja Sprawozdawcza, luty 2010

[powrót]