Strona główna / Edukacja / Studia doktorskie

 


Kierownik Studium Doktoranckiego:
dr hab. 
Piotr Guga,  profesor  CBMiM
Tel.: (42) 6803248; fax: (42) 6847126;
e-mail:
pguga@cbmm.lodz.pl

 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi (CBMiM PAN) prowadzi od roku 2000 Studium Doktoranckie dla absolwentów Wyższych Uczelni ze stopniem magistra inżyniera i magistra chemii, biochemii lub fizyki oferując uzyskanie stopnia doktora nauk chemicznych w zakresie:

  • nowoczesnych metod syntezy organicznej i bioorganicznej
  • biotechnologii
  • chemii i fizyki materiałów
  • chemii polimerów
  • badań strukturalnych z wykorzystaniem współczesnych metod spektroskopowych

Studia trwają cztery lata z możliwością przedłużenia na jeden rok (w szczególnych wypadkach). W czasie studiów doktoranci są zatrudnieni w CBMiM PAN w ramach umowy o pracę na czas ograniczony. Czas wykonywania doktoratu liczy się jako okres pełnego zatrudnienia (ZUS). Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora CBMiM PAN pomaga w znalezieniu interesujacej pracy lub stażu w zagranicznych ośrodków naukowych w Europie, USA i Japonii jako dalszej formy doskonalenia zawodowego. Najlepsi absolwenci Studium mogą zostać zatrudnieni w CBMiM mając szanse na kontynuowanie kariery naukowej i uzyskania kolejnych stopni naukowych.

 

W ramach naboru na Studium Doktoranckie CBMiM PAN poszukuje:

  • biologów/biotechnologów,
  • chemików
  • fizyków.