Strona główna / Edukacja / Informacje dla kandydatów

 

Warunki przyjęcia:

  • Dyplom ukończenia studiów
  • Testowy egzamin kwalifikacyjny z chemii, fizyki lub biochemii - w zależności od ukończonych studiów.
    Tematy egzaminacyjne z tych dziedzin umieszczone są na dole strony.
  • Testowy egzamin kwalifikacyjny z języka angielskiego lub przedstawienie certyfikatu znajomości tego języka.

 

 

Egzamin wstępny do Studium Doktoranckiego odbędzie się w dniach


termin zostanie ogłoszony

 

 

Przed egzaminem, do 20 sierpnia  2018  należy złożyć w Sekretariacie Naukowym Centrum (I piętro, pokój 106) następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na Studia Doktoranckie ze wskazaniem promotora i tematu spośród sześciu wymienionych poniżej. Kandydat może wskazać również temat „rezerwowy”
  • życiorys naukowy (CV)
  • odpis dyplomu ( ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów wyższych)
  • suplement przedstawiający listę przedmiotów z ich ocenami, uzyskanymi w czasie studiów magisterskich
  • opinię opiekuna pracy dyplomowej

W oparciu o wyniki egzaminu komisja kwalifikująca ustala grupę wstępną kandydatów, którzy zostają pełnoprawnymi uczestnikami Studium po pozytywnym wyniku badań lekarskich.

 

Zobacz również:          Komisja rekrutacyjna i organizacja rekrutacji 

Regulamin Studiów

 

 Szczegółowych informacji udzielają:

 

Pytania egzaminacyjne:

Kliknij na link aby wczytać odpowiedni plik pdf: