Strona główna / Informator / Dyrekcja

 

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Marek POTRZEBOWSKI
tel.:  +48(42) 6803  240
e-mail: marekpot@cbmm.lodz.pl 

Z-ca Dyrektora
ds. Naukowych

Dr hab. Arkadiusz CHWOROŚ
tel.:  +48(42) 6803  220, +48(42) 6803 214
e-mail: achworos@cbmm.lodz.pl

p.o. Z-cy Dyrektora
ds. Ogólnych i Technicznych

Mgr Krzysztof ŁAWIŃSKI
tel. +48(42)6803 246
e-mail: lawinski@cbmm.lodz.pl

Główna Księgowa

Mgr Grażyna JASIŃSKA 
tel.: +48(42)6803 304
e-mail: jasinska@cbmm.lodz.pl


 

Zakład Chemii Heteroorganicznej

prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński
e-mail: piokiel@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 6803 234

Zakład Chemii Bioorganicznej

prof. dr hab. Barbara Nawrot
e-mail: bnawrot@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 6803 248,  +48(42) 6803 220

Zakład Chemii Polimerów

p.o.: dr hab. Tadeusz Biela, prof. CBMiM
e-mail: tadek@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 6803 238

Zakład Fizyki Polimerów

prof. dr hab. Andrzej Gałęski
e-mail: andgal@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 6803 250

Zakład Inżynierii
Materiałów Polimerowych

prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
e-mail: staslomk@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 6803 253, +48(42) 6803 235

Samodzielna Pracownia
Badań Strukturalnych

prof. dr hab. Marek Potrzebowski
e-mail: marekpot@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 6803 240

Samodzielna Pracownia
Struktury Polimerów
prof. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska
e-mail: epiorkow@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 6803 316

Samodzielna Procownia
Modelowania Komputerowego

prof. dr hab. Marek Cypryk
e-mail: mcypryk@cbmm.lodz.pl
tel.: +48(42) 6803 314

Środowiskowe Laboratorium
Badań Fizykochemicznych

prof. dr hab. Marek Potrzebowski 
e-mail: marekpot@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 680 3 240

Pracownia Mikroanalizy

dr hab. Tadeusz Biela, prof. CBMiM
e-mail: tadek@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 6803 238

Biblioteka

mgr Dorota Gaudyn-Łucka
e-mail: zimp@cbmm.lodz.pl
tel.:  +48(42) 6803 206