Strona główna / Edukacja / Popularyzacja nauki

 

CBMiM PAN aktywnie uczestniczy w wydarzeniach naukowych organizowanych corocznie w ramach Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Pracownicy naukowi Instytutu przygotowują prezentacje związane z aktualnymi zagadnieniami dyskutowanymi w świecie naukowym jak równieżnaukowymi aspektami  życia codziennego (m.in.  wykłady na temat  quasi-kryształów,  fotochromowych systemów przełączania, zastosowanie polimerów w sztuce). Oprócz wykładów i prezentacji multimedialnych, goście festiwalu mają okazję zobaczyć  bądź uczestniczyć w eksperymentach z zakresu chemii bioorganicznej nano- lub polimerów i mikrocząstek przygotowanych przez naszych pracowników. Prezentacje, pokazy i eksperymenty  cieszą się zwykle  dużym zainteresowaniem gości Festiwalu i są szeroko dyskutowane.

 

  więcej na ten temat:  

 

Badania prowadzone w CBMiM PAN był przedstawiane wielokrotnie studentom Uniwersytetu Łódzkiego i Politechniki Łódzkiej, członkom kół naukowych, m.in. przy okazji  dorocznych sesji sprawozdawczych CBMiM. Zaproszeni studenci i uczniowie mogli zapoznać się z  plakatami,  przygotowywanymi  przez pracowników Centrum  na krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe,  omawiającymi najciekawsze wyniki prowadzonych przez nich badań.