Strona główna / Informator / Rada Naukowa

 

 

Skład Rady Naukowej CBMiM PAN (kadencja 2015-2018):

Przewodnicz±cy:

Prof. dr hab.  Henryk Kozłowski    (Uniwerytet Wrocławski)
Wiceprzewodnicz±cy: Prof. dr hab.  Piotr Paneth           (Politechnika Łódzka)
Sekretarz:    
dr  Rafał Dolot                              (CBMiM PAN)

 

 Członkowie:
 

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski

CBMiM/Akademia im.J.Długosza w Częstochowie 

Prof. dr hab. Zbigniew Bartczak

CBMiM PAN w Łodzi

Dr hab. Tadeusz Biela, prof. CBMiM 

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Andrzej Błędzki

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dr Agnieszka Bodzioch

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Marek Chmielewski 

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, członek korespondent PAN

Prof. dr hab. Julian Chojnowski  

CBMiM PAN w Łodzi

Mgr Jacek Chrzanowski

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Marek Cypryk 

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Józef Drabowicz 

CBMiM/Akademia im.J.Długosza w Częstochowie

Prof. dr hab. Andrzej Duda  

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Andrzej Dworak 

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN

Prof. dr hab. Zbigniew Florjańczyk 

Politechnika Warszawska

Prof. dr hab. Henryk Galina  

Politechnika Rzeszowska  

Prof. dr hab. Andrzej Gałęski

CBMiM PAN w Łodzi

Dr hab. Piotr Guga, prof. CBMiM

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Sławomir Jarosz

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Prof. dr hab. Paweł Kafarski

Politechnika Wrocławska

Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński   

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Barbara Klajnert-Maculewicz

Uniwerytet Łódzki

Dr hab. Anna Kowalewska, prof. CBMiM

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz

Politechnika Łódzka

Prof. dr hab. Bogdan Marciniec

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Wojciech Markiewicz

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Prof. dr hab. Mieczysław M±kosza

Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, członek rzeczywisty PAN

Prof. dr Jan Michalski

CBMiM PAN w Łodzi, członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk

CBMiM PAN w Łodzi, członek rzeczywisty PAN

Prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń

Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Barbara Nawrot  

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Maria Nowakowska

Uniwersytet Jagieloński

Prof. dr hab. Stanisław Penczek

CBMiM PAN w Łodzi, członek korespondent PAN

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski

CBMiM PAN w Łodzi

Mgr Joanna Skalik

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Włodzimierz Stańczyk

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab. Wojciech J. Stec

CBMiM PAN w Łodzi, członek rzeczywisty PAN

Dr Agnieszka Tomaszewska-Antczak

CBMiM PAN w Łodzi

Prof. dr hab Jacek Ulański

Politechnika Łódzka