Strona główna / Informator / Międzynarodowy Komitet Doradczy

 


Zgodnie z zaleceniem Prezesa Polskiej Akademii Nauk, w 2007 r. powołano w CBMiM PAN Międzynarodowy Komitet Doradczy. Po konsultacjach w gronie samodzielnych pracowników naukowych CBMiM do udziału w Międzynarodowym Komitecie Doradczym zaproszono europejskich uczonych reprezentujących dziedziny chemii i nauki o polimerach uprawiane w CBMiM.

 

W skład Międzynarodowego Komitetu Doradczego wchodzą:

  • Prof. G. M.  Blackburn
Department of Molecular Biology, University of Sheffield, United Kingdom
  • Prof. R. Corriu
Chimie Moléculaire et Organisation du Solide, Institut Charles Gerhardt Montpellier, Université Montpellier II, Montpellier, France
  • Prof. Ph. Dubois
Centre of Innovation and Research in Materials and Polymers, University of  Mons – Hainaut, Mons, Belgium
  • Prof. Ch. Griesinger
Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, Göttingen, Germany
  • Prof. J.-P. Majoral
Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Toulouse, France
  • Prof. M. Stamm
Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e.V., Dresden, Germany
  • Prof. J.-P. Vairon
Université Pierre et Marie Curie UMR 7610 - Chimie Des Polymeres, Paris, France

 

Pierwsze posiedzenie Międzynarodowego Komitetu Doradczego odbyło się w dniach 14-16 lutego 2007.
Drugie posiedzenie Komitetu odbyło się w dniach 18-19 stycznia 2010.

 

 

 

 

Członkowie Międzynarodowego Komitetu Doradczego podczas dyskusji (18.01.2010). Od lewej Prof. J.-P. Vairon, Prof. J.-P. Majoral i Prof. Ch. Griesinger. Pierwszy z prawej Dyrektor CBMiM PAN Prof. S. Słomkowski.