Strona główna / Informator / Udział w organizacjach naukowych

 

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski

- I wiceprezes, członek Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, przew. Komisji Wyróżnień i Medali PTChem oraz Komsji Nagród PTChem (2016-2018)
- członek międzynarodowego zespołu ekspertów do spraw oceny kadry w University of Thessaloniki, Grecja (2015)
- członek międzynarodowego zespołu ekspertów do spraw oceny kadry w International Center for Chemical Sciences, HEJ Research Institute of Chemistry, University of Karachi, Pakistan z wyboru (2006)

 

Dr hab.  Teresa Basińska

- sekretarz Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem (2016-2018) Prof. dr hab. Marek Cypryk
- wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem

 

Dr hab. Arkadiusz Chworoś

- członek Komisji Współdziałania Nauk Biologiczno-Chemiczno-Medycznych przy Oddziale PAN w Łodzi (2015)

 

Prof. dr hab. Józef Drabowicz

- przewodniczący Częstochowskiego Oddziału PTChem (2012)

 

Prof. dr hab.  Andrzej Gałęski

-członek IUPAC Subcommittee on Structure and Properties
of Commercial Polymers (1994)
- członek Komitetu Naukowego World Forum on Advanced Materials (2005)
- członek European Scientific Association for Material Forming, ESAFORM (2000)
- członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii (2000)
- członek International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) (1999)
- członek Polymer Processing Society (2012)

 

Dr hab. Piotr Guga

- członek Komisji Współdziałania Nauk Biologiczno-Chemiczno-Medycznych przy Oddziale PAN w Łodzi (2015)

 

Prof. dr hab.  Piotr Kiełbasiński

- przewodniczący Sekcji Chemii  Heteroorganicznej PTChem,
i członek Zarządu Głównego PTChem (2007)
- członek Komisji Biotechnologii przy Oddziale PAN w Łodzi (2008)
- członek Komisji Etyki przy Oddziale PAN w Łodzi (2008)

 

Dr hab.  Ewa Krawczyk-Sójka

- przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTChem (2015)

 

Dr Tomasz Makowski

- członek panelu ekspertskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach obszaru tematycznego: Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami (2014-2020)

 

Prof. dr hab.  Marian Mikołajczyk

- członek rzeczywisty PAN (2002)
- członek Komitetu Chemii PAN (1988)
- członek Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina (1990)
- członek Oddziału PAN w Łodzi (1991)

 

Prof. dr hab.  Barbara Nawrot

- przewodnicząca, Komisja Współdziałania Nauk Biologiczno-Chemiczno-Medycznych przy Oddziale PAN w Łodzi, (2015)
- członek Komisji Biotechnologii Oddziału PAN w Łodzi (2004),
- członek Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN (2007)
- członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki przy Prezydium PAN (2017)

 

Prof. dr hab. Stanisław Penczek -członek rzeczywisty PAN (2013)
- członek korespondent PAU (2012), członek czynny PAU (2017)
- członek korespondent Nordrheinische Akademie der Wissenschaften (Wydział Nauk Ścisłych i Medycznych) (2007)
- członek honorowy Izraelskiego Towarzystwa Chemicznego (2009)
- profesor honorowy, Uniwersytet Jagielloński (2003)
 
Prof. dr hab.  Ewa Piórkowska-Gałęska

- członek IUPAC Subcommittee Structure and Properties of Commercial Polymers (1997)

 

Prof. dr hab.  Marek J. Potrzebowski

-członek komisji „Krystalografia NMR i metody pokrewne”, działającej w ramach Międzynarodowej Unii Krystalografii,
(International Union of Crystallography) (2014)
- członek Komitetu Chemii PAN, (2016)
- członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN, (2015)
- członek Ampere Society, (2016)

 

Dr Artur Różański

- członek IUPAC Subcommittee on Structure and Properties of Commercial Polymers (2015)

 

Prof. dr hab.  Stanisław Słomkowski

- członek International Polymer Colloids Group (2002)