Strona główna / Informator / Udział w organizacjach naukowych

 

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski

I Wiceprezes, członek Prezydium i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w kadencji 2013-2015;
członek panelu: Międzynarodowy zespół ekspertów do spraw oceny kadry w International Center for Chemical Sciences, HEJ Research Institute of Chemistry, University of Karachi, Pakistan;
przedstawiciel PTChem w Radzie Właścicieli Analytical and Bioanalytical Chemistry (ABC) – Springer;
przedstawiciel PTChem w Radzie Właścicieli Chemistry. A European Journal – Wiley;
przedstawiciel PTChem w Radzie Właścicieli Physcial Chemistry Chemical Physics (PCCP) – Royal Society of Chemistry;
przedstawiciel PTChem w EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular Sciences).
 

Dr hab.  Teresa Basińska

członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem
Prof. dr hab. Julian Chojnowski członek Sądu Koleżeńskiego PTChem
Prof. dr hab.  Andrzej Duda przewodniczący Sekcji Polimerów PTChem,
członek Komitetu Chemii PAN (do czerwca 2014),
Przedstawiciel Krajowy w Europejskiej Federacji Polimerowej

(do czerwca 2014)
Prof. dr hab.  Andrzej Gałęski

przewodniczący Zespołu Materiałów Polimerowych Komitetu Nauki o Materiałach PAN
członek Komitetu Nauki o Materiałach PAN
członek IUPAC Subcommittee on Structure and Properties of Commercial Polymers,
członek Komitetu Naukowego World Forum for Advanced Materials,
członek European Scientific Association for Material Forming, ESAFORM,
członek stowarzyszony IUPAC
członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii Członek International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

Prof. dr hab.  Piotr Kiełbasiński członek Management Committee COST Action CM1303 “Systems Biocatalysis”;
przewodniczący Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem;
członek Komisji Biotechnologii przy Oddziale PAN w Łodzi;
członek Komisji Etyki przy Oddziale PAN w Łodzi.
Dr hab.  Ewa Krawczyk-Sójka przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału Łodzkiego PTChem
Prof. dr hab. Przemysław Kubisa członek rzeczywisty Wydziału Polimerów IUPAC,
członek rzeczywisty Komisji Terminologii Wydziału Polimerów IUPAC
Prof. dr Jan Michalski członek rzeczywisty PAN,
członek Francuskiej Akademii Nauk,
członek Komitetu Pugwash
Dr hab. Wanda H.Midura członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem
Prof. dr hab.  Marian Mikołajczyk członek rzeczywisty PAN,
członek Komitetu Chemii PAN,
członek Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina,
członek Oddziału PAN w Łodzi
Prof. dr hab.  Barbara Nawrot członek Podkomisji Biotechnologii IUPAC,
członek Komitetu Biotechnologii PAN,
członek Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN,
przewodnicząca Komisji ds. Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych przy Oddziale PAN w Łodzi,
członek Komisji Biotechnologii przy Oddziale PAN w Łodzi
członek Komitetu ewaluacyjnego projektów Human Frontier Science Program, Strasbourg, Francja
Prof. dr hab. Stanisław Penczek członek rzeczywisty PAN,
członek korespondent PAU,
członek Prezydium Komitetu Chemii PAN,
członek Komitetu Wykonawczego Zarządu IUPAC,
członek korespondent Nordrheinische Akademie der Wissenschaften, (Wydział członek honorowy Izraelskiego Towarzystwa Chemicznego
Prof. dr hab.  Ewa Piórkowska-Gałęska członek IUPAC Subcommittee on Structure and Properties of Commercial Polymers
Prof. dr hab.  Marek J. Potrzebowski

przewodniczący Sekcji NMR PTChem
członek komisji International Union of Crystalography  'NMR CRystalography and related methods'

Prof. dr hab.  Stanisław Słomkowski przewodniczący Komisji Materiałów Biomedycznych Łódzkiego Oddziału PAN,
członek International Polymer Colloids Group,
przewodniczący Zespołu Podkomitetu IUPAC ds terminologii polimerów
Prof. dr hab.  Wojciech J. Stec członek rzeczywisty PAN,
członek Komitetu Chemii PAN
wiceprzewodniczący Rady Gubernatorów ICGEB, gubernator na obszar Polski
Dr hab. Maria Zabłocka MC Substitute Member to COST Action “Biomedical application”