Strona główna / Działalność Naukowa / Rady Redakcyjne

 

POWRÓT

 

Członkowie rad redakcyjnych czasopism naukowych

 

Biomacromolecules, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2008)
Central European Journal of Chemistry, prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (2000), prof. dr hab. Stanisław Penczek (2003)
Chemistry Environment Biotechnology, redaktor naczelny z wyboru, prof. dr hab. Piotr Bałczewski (2010)
Chemistry Letters, prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (2001)
Current Green Chemistry, prof. dr hab. Józef Drabowicz (2018)
Current Organic Chemistry (Bentham), prof. dr hab. Roman Dembiński (2009)
Current Organic Chemistry, Guest Editor for Polymer Chemistry, prof. dr hab. Stanisław Penczek (2000)
DNA and RNA Nanotechnology, dr hab. Arkadiusz Chworoś (2012)
Egyptian Journal of Chemistry, prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (1996)
e-Polymers, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2006)
Green and Sustainable Chemistry, prof. dr hab. Józef Drabowicz (2015)
Heteroatom Chemistry, prof. dr hab. Marian Mikołajczyk (1990)
International Scholarly Research Notices: Organic Chemistry, prof. dr hab. Józef Drabowicz (2010)
Journal of Applied Polymer Sciences Wiley, prof. dr hab. Andrzej Gałęski (1996)
Journal of Biomedical Nanotechnology, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2005)
Journal of Colloid Science and Nanotechnology, prof. dr hab. Teresa Basińska (2012), prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2012)
Journal of Materials, prof. dr hab. Andrzej Gałęski (2010)
Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites (TURPIN, European Centre for Nanostructured Polymers), prof. dr hab. Andrzej Gałęski (2007)
Journal of Sulfur Chemistry, Editorial Board, prof. dr hab. Piotr Kaszyński, 2010
Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, prof. dr hab. Stanislaw Słomkowski (2008)
Materials Science, prof. dr hab. Andrzej Gałęski (2009)
Mini Reviews in Organic Chemistry (Bentham), prof. dr hab. Roman Dembiński (2015)
Molecules (MDPI), prof. dr hab. Roman Dembiński (2015)
Nucleic Acid Therapeutics, prof. dr hab. Barbara Nawrot, (2009)
The Open Macromolecular Journal, prof. dr hab. Stanisław Penczek (2013)
Organophosphorus Chemistry, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2019, Editor, dr Viktor Iaroshenko.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, prof. dr hab. Józef Drabowicz (2015)
Polimery, prof. dr hab. Marek Cypryk (2010),
                  prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2013),
                  prof. dr hab. Stanisław Penczek (2003 – Przewodniczący Rady Redakcyjnej)
Polymers for Advanced Technologies, prof. dr hab. Stanisław Słomkowski (2011), prof. dr hab. Stanisław Penczek (2011)
Progress in Polymer Science, prof. dr hab. Stanisław Penczek (1988)
Science of Synthesis-Update Volume  - Editor dla Vol. 33 (2014) i Vol. 39, (2011) prof. dr hab. Józef Drabowicz
Solid State Nuclear Magnetic Resonance, wyd. Elsevier, prof. dr hab. Marek Potrzebowski (2015)
Wiadomości Chemiczne, prof. dr hab. Marek Potrzebowski (2010)
Polymer International, prof. dr hab. Stanislaw Penczek (1990)