Strona główna / Edukacja / Samorząd Doktorantów

 

  

Kompletne wnioski o stypendia o zapomogi należy składać do p. Grażyny Halaby (w bibliotece).  Więcej...

 Rada Samorządu Doktorantów CBMiM PAN

 

Imię  Nazwisko Zakład Funkcja Telefon
Dominika Jędrzejczyk 
 ZChB Przewodnicząca x249
Bartłomiej Gostyński
SPMK Z-ca przewodniczącej x314
Aleksandra Jasiak ZChH Członek -
Artur Krajenta ZFP Członek x237
Edyta Wojtczak ZChP Członek x219
Damian
Mickiweicz ZIMP Członek x203
 Justyna Śniechowska SPBS Członek x212
-
- SPSP - -
         

 Kontakt: samorzad@cbmm.lodz.pl

Przydatne linki

Informacje i aktualności:

  • Legitymacje doktoranckie CBMiM PAN będą przedłużane we wrześniu
  • Od 1.01.2012 r. doktorantom do ukończenia 35 roku życia przysługuje ulga w wysokości 51% na przejazdy środkami transportu kolejowego (PKP - bilety jednorazowe i miesięczne) i transportu autobusowego (PKS - bilety miesięczne) analogicznie jak studentom.
  • Od kwietnia 2014 roku będą dostępne pokoje dla doktorantów. Korzystanie z pokoi jest usankcjonowane regulaminem przydziału i korzystania z pokoi dla doktorantów. O przydział pokoju można się starać poprzez złożenie wniosku.

 Dokumenty:

Regulamin Samorządu Doktorantów CBMiM PAN

Kodeks Doktorantów CBMiM PAN

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw: (Dz.U. Nr 84 poz. 455)