Strona główna / Aktualności / Obrony prac doktorskich

 

Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Jastrzębskiej

Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Jastrzębskiej

21 grudnia 2017 roku o godz.13:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jastrzębskiej pt.„Konformacja i trwałość termodynamiczna kompleksów stereozdefiniowanych oligonukleotydów PS-DNA/LNA z matrycami DNA i RNA”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Włodzimierza Florczaka

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Włodzimierza Florczaka

15 grudnia 2017 roku o godz.12:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Włodzimierza Florczaka pt.„Kopolimeryzacja S,S-laktydu z ɛ-kaprolaktonem przy zastosowaniu chiralnego inicjatora” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Jakuba Lewińskiego

Obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Jakuba Lewińskiego

20 lipca 2017 roku o godz.11:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Jakuba Lewińskiego pt.„Polymerization of L-lactide catalysed by initiators”
więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Tomasza Palucha

Obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Tomasza Palucha

13 lipca 2017 roku o godz.11:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Tomasza Palucha pt.„Rozwój i implementacja metod spektroskopii NMR w ciele stałym z wykorzystaniem bardzo szybkiego wirowania próbek pod kątem magicznym” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Agnieszki Skorupskiej

Obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Agnieszki Skorupskiej

10 lipca 2017 roku o godz.11:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Skorupskiej pt.„Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach enkapsulacji leków w mezoporowatych nanokrzemionkach” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgrTomasza Pawła Cierpiała

Obrona pracy doktorskiej mgrTomasza Pawła Cierpiała

16 grudnia 2016 roku o godz.13:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Pawła Cierpiała pt.„Fluorowe i selenowe analogi sulforafanu – synteza i badania aktywności przeciwnowotworowej” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Anety Bogusławy Rzewnickiej

Obrona pracy doktorskiej mgr Anety Bogusławy Rzewnickiej

16 grudnia 2016 roku o godz.11:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Bogusławy Rzewnickiej pt.„Tworzenie chiralnych cyklopropanów, jako kluczowy etap w syntezie konformacyjnie usztywnionych aminokwasów o znaczeniu biologicznym”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Sockiej

Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Sockiej

22 czerwca 2016 roku o godz.12:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Sockiej pt.„Nowy proces (ko)polimeryzacji cyklicznych węglanów alifatycznych z wyeliminowaniem transestryfikacji” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Julii Kaźmierczak-Barańskiej

Obrona pracy doktorskiej mgr Julii Kaźmierczak-Barańskiej

31 maja 2016 roku o godz.11:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Julii Kaźmierczak-Barańskiej pt.„Charakterystyka funkcjonalna białek z rodziny striatyn”
więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Bartosza Głębockiego

Obrona pracy doktorskiej mgr Bartosza Głębockiego

27 kwietnia 2016 roku o godz.12:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Bartosza Głębockiego pt.„Otrzymywanie i chemiczna modyfikacja powierzchni cienkich warstw krzemowych wytwarzanych z prekursorów krzemoorganicznych w selektywnym procesie CVD” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Pawlaka

Obrona pracy doktorskiej mgr Tomasza Pawlaka

04 marca 2016 roku o godz.12:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Pawlaka pt.„Zastosowanie spektroskopii NMR w ciele stałym i metod obliczeniowych w badaniach nieuporządkowania molekularnego w kryształach peptydów i polimerów syntetycznych” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Skalik

Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Skalik

09 października 2015 roku o godz.11:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Joanny Skalik pt.„Zastosowanie dialdehydów (hetero)aromatycznych w syntezie policyklicznych skondensowanych węglowodorów (hetero)aromatycznych jako materiałów dla optoelektroniki” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mateusza Goseckiego

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Mateusza Goseckiego

01 października 2015 roku o godz.12:30 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Mateusza Goseckiego pt.„Nano- i mikrocząstki z polilaktydów, poli(tlenku etylenu) i ich pochodnych jako nośniki związków biologicznie czynnych” więcej...


obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Wojtczak-Michalskiej

obrona pracy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Wojtczak-Michalskiej

08 maja 2015 roku o godz. 10:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Wojtczak-Michalskiej pt."The influence od chemical composition and nucleation on aliphatic-aromatic copolyesters' crystallization" więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Królewskiej

Obrona pracy doktorskiej mgr Karoliny Królewskiej

27 marca 2015 roku o godz.12:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Królewskiej pt.„Poziom i mechanizm cytotoksyczności związków z grupy benzo[b]furanów i dikarboksyimidów w wybranych liniach komórek nowotworowych” więcej...


1 2 3 następna wszystkich aktualności: 36