Strona główna / Aktualności / Obrony prac doktorskich

 

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Justyny Śniechowskiej.

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Justyny Śniechowskiej.

11 kwietnia 2019 roku o godz.13:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Śniechowskiej pt.„Synteza i badania strukturalne modyfikowanych porfirynoidów”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Liliany Moniki Czernek

Obrona pracy doktorskiej mgr Liliany Moniki Czernek

25 marca 2019 roku o godz.13:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Liliany Moniki Czernek pt.„Investigations on the role of cancer-derived exosomes in intercellular communication”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Dominiki Łukasik

Obrona pracy doktorskiej mgr Beaty Dominiki Łukasik

13 marca 2019 roku o godz.12:15 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Beaty Dominiki Łukasik pt.„Synteza nowych chiralnych bloków budulcowych i ich zastosowaniae w syntezie cyklopenatanoidów”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dominiki Joanny Jędrzejczyk

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Dominiki Joanny Jędrzejczyk

12 października 2018 roku o godz.12:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Joanny Jędrzejczyk pt.„Structurally defined RNA nanoparticles for gene expression regulation”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Adama Michalskiego

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Adama Michalskiego

26 września 2018 roku o godz.12:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Michalskiego pt.„Supramolekulame struktury liniowych i gwiaździstych polilaktydów poprzez oddziaływania grup końcowych i stereokompleksowanie”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Emilii Kowalskiej

Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Emilii Kowalskiej

02 października 2018 roku o godz.12:30 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Emilii Kowalskiej pt.„Nowe warianty reakcji cyklizacji Friedela-Craftsa/Bradshera w syntezie (hetero)acenów”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Justyny Milczarek

16 marca 2018 roku o godz.12:30 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Justyny Milczarek pt.„Badania skoniugowanych oligoelektrolitów jako potencjalnych sond fluorescencyjnych do barwienia membran komórkowych”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Jastrzębskiej

21 grudnia 2017 roku o godz.13:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Jastrzębskiej pt.„Konformacja i trwałość termodynamiczna kompleksów stereozdefiniowanych oligonukleotydów PS-DNA/LNA z matrycami DNA i RNA”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr inż. Marcina Włodzimierza Florczaka

15 grudnia 2017 roku o godz.12:00 w sali 09 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marcina Włodzimierza Florczaka pt.„Kopolimeryzacja S,S-laktydu z ɛ-kaprolaktonem przy zastosowaniu chiralnego inicjatora” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Jakuba Lewińskiego

Obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Jakuba Lewińskiego

20 lipca 2017 roku o godz.11:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Jakuba Lewińskiego pt.„Polymerization of L-lactide catalysed by initiators”
więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Tomasza Palucha

Obrona pracy doktorskiej mgr Piotra Tomasza Palucha

13 lipca 2017 roku o godz.11:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Piotra Tomasza Palucha pt.„Rozwój i implementacja metod spektroskopii NMR w ciele stałym z wykorzystaniem bardzo szybkiego wirowania próbek pod kątem magicznym” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Agnieszki Skorupskiej

Obrona pracy doktorskiej mgr Ewy Agnieszki Skorupskiej

10 lipca 2017 roku o godz.11:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ewy Skorupskiej pt.„Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach enkapsulacji leków w mezoporowatych nanokrzemionkach” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgrTomasza Pawła Cierpiała

Obrona pracy doktorskiej mgrTomasza Pawła Cierpiała

16 grudnia 2016 roku o godz.13:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Pawła Cierpiała pt.„Fluorowe i selenowe analogi sulforafanu – synteza i badania aktywności przeciwnowotworowej” więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Anety Bogusławy Rzewnickiej

Obrona pracy doktorskiej mgr Anety Bogusławy Rzewnickiej

16 grudnia 2016 roku o godz.11:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anety Bogusławy Rzewnickiej pt.„Tworzenie chiralnych cyklopropanów, jako kluczowy etap w syntezie konformacyjnie usztywnionych aminokwasów o znaczeniu biologicznym”. więcej...


Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Sockiej

Obrona pracy doktorskiej mgr Marty Sockiej

22 czerwca 2016 roku o godz.12:00 w sali 08 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Marty Sockiej pt.„Nowy proces (ko)polimeryzacji cyklicznych węglanów alifatycznych z wyeliminowaniem transestryfikacji” więcej...


1 2 3 następna wszystkich aktualności: 43