Strona główna / Aktualności / Archiwum wiadomości

 

Konkurs na stanowisko Dyrektora

Konkurs na stanowisko Dyrektora

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się 1 stycznia 2016 roku
termin składania ofert 3.12.2015
więcej...


Konkurs na stanowisko Dyrektora

Konkurs na stanowisko Dyrektora

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi
na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się 1 stycznia 2016 roku
termin składania ofert 3.12.2015
więcej...


Postępowania habilitacyjne na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455) więcej...


Konkurs na stanowisko asystenta w ZCHB

Konkurs na stanowisko asystenta w ZCHB

w Zakładzie Chemii Bioorganicznej (”Stanowisko obejmujące prace w realizacji PROJEKTU NCN typu Symfonia pt: ”Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał dla bionanotechnologii.”)

termin składania ofert 26.10.2015 więcej...


Konkurs na stypendium doktoranckie w Projekcie NCN

Konkurs na stypendium doktoranckie w Projekcie NCN

w Zakładzie Chemii Bioorganicznej (badania prowadzone w ramach projektu SYMFONIA ”Oligopodalne kompozyty kwasów nukleinowych i klasterów boru - nowy materiał dla bionanotechnologii.”)

termin składania ofert 20.10.2015 więcej...


Przewody doktorskie na podstawie przepisów ustawy:

Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 84 poz. 455) więcej...


Konkurs na stanowisko asystenta

Konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Chemii Heteroorganicznej (”Stanowisko obejmujące prace w zakresie syntezy chiralnych cyklopentenonowych i cyklopentanonowych bloków budulcowych z użyciem reagentów fosforoorganicznych oraz ich zastosowania w syntezie produktów naturalnych i biologicznie czynnych.”)

termin składania ofert 25.09.2015 więcej...


Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

Konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego

w Zakładzie Fizyki Polimerów (”Stanowisko obejmujące badania nad powstawaniem struktury krystalicznej polimerów, otrzymywaniem nanokompozytów polimerowych, oraz określaniem związków między budową wewnętrzną polimerów a ich właściwościami, ze szczególnym uwzględnieniem właściwości mechanicznych”)

termin składania ofert 25.01.2016 więcej...


Konkurs na stanowisko adiunkta

Konkurs na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Fizyki Polimerów (”STANOWISKO OBEJMUJĄCE PRACE W ZAKRESIE NANOSTRUKTUR I NANOKOMPOZYTÓW POLIMEROWYCH”)

termin składania ofert 10.08.2015 więcej...


Oferty pracy

Oferty pracy

w Samodzielnej Pracowni Badań Struktury Polimerów - prace w zakresie:
1. badania gwiaździstych i liniowych polilaktydów
2. modyfikacji powierzchni tkanin nanocząstkami grafenu

10.07.2015

więcej...


Konkurs na stypendium w Projekcie NCN

Konkurs na stypendium w Projekcie NCN

w Zakładzie Inżynierii Materiałów Polimerowych (badania prowadzone w ramach projektu ”Układy elipsoidalnych hydrofilowych cząstek polimerowych na podłożach o kontrolowanych właściwościach.”)

termin składania ofert 30.06.2015 więcej...


Konkurs na stanowisko asystenta

Konkurs na stanowisko asystenta

w Zakładzie Chemii Heteroorganicznej (”STANOWISKO OBEJMUJĄCE PRACE W ZAKRESIE SYNTEZY I BADAŃ WŁAŚCIWOŚCI SKONDENSOWANYCH POLICYKLICZNYCH WĘGLOWODORÓW (HETERO)AROMATYCZNYCH ORAZ ICH ZASTOSOWANIA W OPTOELEKTRONICE”)

termin składania ofert 04.05.2015 więcej...


Oferta

Oferta

Poszukujemy doktoranta(-tki) w zakresie Computational modelling of polymer crystalline plastic deformation . Wykonywanie pracy jest przewidziane na 3 lata, a miejscem jej wykonywania będzie Arts et Metiers, ParisTech w Paryżu we współpracy z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi.

Termin składania ofert: 10 maja 2015 r..
więcej...


XXIII Seminarium „Postęp w Chemii, Fizyce i Technologii Polimerów"

XXIII Seminarium „Postęp w Chemii, Fizyce i Technologii Polimerów"

21 maja 2015, CBMiM PAN, Sienkiewicza 112, Łódź.
Udział w Sympozjum jest bezpłatny.
więcej...


Konkurs na stypendium w Projekcie NCN

Konkurs na stypendium w Projekcie NCN

w Zakładzie Inżynierii Materiałów Polimerowych (Badania prowadzone w ramach Projektu:”Układy elipsoidalnych hydrofilowych cząstek polimerowych na podłożach o kontrolowanych właściwościach.”)

termin składania ofert 12.04.2015 więcej...


1 2 3   ...   8 9 10 następna wszystkich aktualności: 147