Strona główna / Aktualności / Postępowania habilitacyjne

 

dr Alicja Wzorek

Zjawisko samo-dysproporcjonowania enancjomerów (ang. self-disproportination of enantiomers) SDE towarzyszące achiralnej chromatografii kolumnowej jako metoda
enancjomerycznego wzbogacania związków
więcej...


dr inż. Beata Miksa

Synteza fluorescencyjnych nośników leków przeciwnowotworowych dedykowanych optycznym metodom obrazowania molekularnego więcej...


dr inż. Krystyna Rózga-Wijas

Synteza i zastosowania modyfikowanych nanokrzemionek i silseskwioksanów więcej...


dr Agnieszka Krakowiak

Tiofosforanowe analogi nukleotydów jako substraty i inhibitory enzymów Fhit i Hint1, supresorów nowotworowych z rodziny białek HIT więcej...


dr Małgorzata Baśko

Kationowa (ko)polimeryzacja L,L-laktydu więcej...


dr Arkadiusz Chworoś

Samo-­organizujące się fragmenty RNA więcej...


dr Wojciech Dąbkowski

STUDIA NAD UKŁADAMI P(III)-ARYLOKSY I ICH ZASTOSOWANIE W SYNTEZIE BIOFOSFORANÓW
więcej...


dr Grzegorz Salamończyk

Synteza Dendrymerów – Poliestrów, Pochodnych Kwasu Fosforowego i 1,3,5 – Benzenotrikarboksylowego
więcej...


dr Maria Zabłocka

LIGANDY AZOTOWO-FOSFOROWE SYNTEZA I ZASTOSOWANIE W REAKCJACH KATALITYCZNYCH
więcej...


dr inż. Sławomir Rubisztajn

NOWE PROCESY PROWADZĄCE DO UTWORZENIA WIĄZANIA SILOKSANOWEGO
więcej...


wszystkich aktualności: 10