Strona główna / Aktualności / Przewody doktorskie

 

mgr Justyna Milczarek

Badania skoniugowanych oligoelektrolitów jako potencjalnych sond fluorescencyjnych do barwienia membran komórkowych więcej...


mgr Katarzyna Jastrzębska

Konformacja i trwałość termodynamiczna kompleksów stereozdefiniowanych oligonukleotydów PS-DNA/LNA z matrycami DNA i RNA więcej...


mgr inż. Marcin Florczak

Kopolimeryzacja S,S-laktydu z ɛ-kaprolaktonem przy zastosowaniu chiralnego inicjatora więcej...


mgr inż. Marek Brzeziński

Modyfikowane polilaktydy zdolne do samoorganizacji - synteza i właściwości więcej...


mgr inż. Piotr Jakub Lewiński

Polymerization of L-Iactide catalysed by initiators więcej...


mgr inż. Piotr Tomasz Paluch

Rozwój i implementacja metod spektroskopii NMR w ciele stałym z wykorzystaniem bardzo szybkiego wirowania próbek pod kątem magicznym więcej...


mgr Ewa Agnieszka Skorupska

Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach enkapsulacji leków w mezoporowatych nanokrzemionkach więcej...


mgr Tomasz Cierpiał

Fluorowe i selenowe analogi sulforafanu – synteza i badania aktywności przeciwnowotworowej więcej...


mgr Aneta Rzewnicka

Tworzenie chiralnych cyklopropanów, jako kluczowy etap w syntezie konformacyjnie usztywnionych aminokwasów o znaczeniu biologicznym więcej...


mgr Julia Kaźmierczak-Barańska

Charakterystyka funkcjonalna białek z rodziny striatyn więcej...


mgr Tomasz Pawlak

Zastosowanie spektroskopii NMR w ciele stałym i metod obliczeniowych w badaniach nieuporządkowania molekularnego w kryształach peptydów i polimerów syntetycznych więcej...


mgr Marta Socka

Nowy proces (ko)polimeryzacji cyklicznych węglanów alifatycznych z wyeliminowaniem transestryfikacji więcej...


mgr inż. Mateusz Gosecki

Nano- i mikrocząstki z polilaktydów, poli(tlenku etylenu) i ich pochodnych jako nośniki związków biologicznie czynnych więcej...


mgr Joanna Skalik

Zastosowanie dialdehydów (hetero)aromatycznych w syntezie policyklicznych skondensowanych węglowodorów (hetero)aromatycznych jako materiałów dla optoelektroniki więcej...


mgr inż. Małgorzata Wojtczak-Michalska

The influence of chemical composition and nucleation on aliphatic-aromatic copolyesters' crystallization
więcej...


1 2 następna wszystkich aktualności: 21