Strona główna / Aktualności / Przewody doktorskie

 

mgr inż. Justyna Śniechowska

„Synteza i badania strukturalne modyfikowanych porfirynoidów” więcej...


mgr Liliana Monika Czernek

„Investigations on the role of cancer-derived exosomes in intercellular communication” więcej...


mgr Beata Dominika Łukasik

Synteza nowych chiralnych bloków budulcowych i ich zastosowanie w syntezie cyklopentanoidów więcej...


mgr inż. Dominika Joanna Jędrzejczyk

Structurally defined RNA nanoparticles for gene expression regulation więcej...


mgr inż. Adam Krzysztof Michalski

Supramolekulame struktury liniowych i gwiaździstych polilaktydów poprzez oddziaływania grup końcowych i stereokompleksowanie więcej...


mgr inż. Emilia Kowalska

Nowe warianty reakcji cyklizacji Friedela-Craftsa/Bradshera w syntezie (hetero)acenów więcej...


mgr Justyna Milczarek

Badania skoniugowanych oligoelektrolitów jako potencjalnych sond fluorescencyjnych do barwienia membran komórkowych więcej...


mgr Katarzyna Jastrzębska

Konformacja i trwałość termodynamiczna kompleksów stereozdefiniowanych oligonukleotydów PS-DNA/LNA z matrycami DNA i RNA więcej...


mgr inż. Marcin Florczak

Kopolimeryzacja S,S-laktydu z ɛ-kaprolaktonem przy zastosowaniu chiralnego inicjatora więcej...


mgr inż. Marek Brzeziński

Modyfikowane polilaktydy zdolne do samoorganizacji - synteza i właściwości więcej...


mgr inż. Piotr Jakub Lewiński

Polymerization of L-Iactide catalysed by initiators więcej...


mgr inż. Piotr Tomasz Paluch

Rozwój i implementacja metod spektroskopii NMR w ciele stałym z wykorzystaniem bardzo szybkiego wirowania próbek pod kątem magicznym więcej...


mgr Ewa Agnieszka Skorupska

Zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w badaniach enkapsulacji leków w mezoporowatych nanokrzemionkach więcej...


mgr Tomasz Cierpiał

Fluorowe i selenowe analogi sulforafanu – synteza i badania aktywności przeciwnowotworowej więcej...


mgr Aneta Rzewnicka

Tworzenie chiralnych cyklopropanów, jako kluczowy etap w syntezie konformacyjnie usztywnionych aminokwasów o znaczeniu biologicznym więcej...


1 2 następna wszystkich aktualności: 27