Strona główna / Aktualności / Wiadomości / Wyróżnienie „HR Excellence in Research” dla CBMiM PAN

 

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” dla CBMiM PAN

Wyróżnienie „HR Excellence in Research” dla CBMiM PAN

13.07.2017 Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk otrzymało prawo posługiwania się w swojej działalności znakiem HR Excellence in Research.

 

 

CBMiM PAN ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 13 lipca 2017 r. Komisja Europejska zakończyła pozytywnie procedurę weryfikowania aplikacji Centrum o przyznanie logo HR Excellence in Research, potwierdzając dotychczasowe wysiłki i zaangażowanie Instytutu we wdrożenie ww. programu oraz nadając tym samym prawo do korzystania z jego znaku, w szczególności we wszystkich obszarach związanych z rekrutacją i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

To prestiżowe, międzynarodowe wyróżnienie stanowi potwierdzenie systematycznych starań czynionych przez CBMiM PAN w celu praktycznego zastosowania regulacji zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, jak również wpisuje się w szereg konsekwentnych działań restrukturyzacyjnych, podejmowanych przez Instytut dla dalszego doskonalenia oraz podnoszenia jakości we wszystkich aspektach swojego funkcjonowania.

Sukces ten zdecydowanie przyczyni się do istotnego zwiększenia atrakcyjności Centrum jako potencjalnego miejsca zatrudnienia dla pracowników naukowych, zarówno z kraju, jak też z zagranicy, ponieważ szeroko rozpoznawalne logo HR Excellence in Research stanowi jednoznaczną gwarancję przestrzegania przez Instytut najwyższych możliwych standardów proceduralnych oraz wprowadzenia licznych dodatkowych instrumentów, ukierunkowanych na wspieranie personelu naukowego, wiążącego swoją karierę zawodową z CBMiM PAN.

Więcej informacji na ten temat oraz komplet dokumentów do pobrania:  [tutaj]
 


Autor: K. Ławiński