Strona główna / Informator / Profesorowie i doktorzy habilitowani / prof. dr hab. Andrzej Duda

 

POWRÓT

prof. dr hab. Andrzej Duda

 

Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ DUDA (1950-2016)

18 kwietnia 2016 r. odszedł profesor Andrzej Duda – wybitny chemik, specjalista w dziedzinie polimerów i biopolimerów, kierownik Zakładu Chemii Polimerów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk (CBMiM PAN) w Łodzi, członek Rady Naukowej CBMiM PAN, były członek Rady Narodowego Centrum Nauki, członek Komitetu Chemii PAN, były przedstawiciel krajowy Europejskiej Federacji Polimerowej, wieloletni Przewodniczący Sekcji Polimerów Polskiego Towarzystwa Chemicznego (2001–2013), od ponad 20 lat członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Polimery”.  Andrzej Duda – absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej (1975 r.) w 1976 r. podjął pracę w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, wybrany spośród blisko 40 kandydatów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o możliwości pracy w Centrum.


Początkowo zajmował się badaniami polimeryzacji i kopolimeryzacji siarki elementarnej, na podstawie których w 1978 r. opublikował w Nature pracę dotyczącą powstawania wielkocząsteczkowych kopolimerów o właściwościach elastomerów, zawierających ponad 80 % związanej siarki. Dalsze badania w tej dziedzinie były podstawą uzyskania w 1985 r. stopnia naukowego doktora (promotor prof. Stanisław Penczek). Szereg kolejnych opracowań, a wśród nich rozdział “Sulfur Containing Polymers” w “Encyclopedia of Polymer Science and Technology” (Vol. 16, p. 246–368, 1989) napisany na zaproszenie wydawców (Eds. H. Mark, Ch. Overberger and N. Bikales, J. Wiley, N.Y.) ugruntowało pozycję naukową młodego doktora.


Dalsze zainteresowania naukowe prof. A. Dudy dotyczyły badań w dziedzinie polimeryzacji cyklicznych estrów. Prace te pozwoliły na szczegółowy opis kinetyczny tych reakcji i stanowiły podstawę badań w zakresie polimerów biodegradowalnych, głównie polilaktydu. Tematyce tej pozostał wierny przez wiele lat i właśnie z nią związane były Jego największe osiągnięcia, które sprawiły, że był systematycznie zapraszany na konferencje naukowe w Europie, Chinach, Japonii, Korei Południowej oraz w obydwu Amerykach.
Był uznanym w świecie specjalistą w dziedzinie biopolimerów i żadna z konferencji naukowych poświęconych tej tematyce nie mogła się odbyć bez Jego udziału. Sam był również organizatorem wielu ważnych konferencji międzynarodowych, m.in. Sympozjum polimeryzacji jonowej (Kraków, 2009 r.).
Istotna była również działalność dydaktyczna profesora Andrzeja Dudy. Przez wiele lat prowadził wykłady z chemii polimerów dla doktorantów CBMiM PAN i był, wspólnie z kolegami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, organizatorem międzynarodowych sympozjów Europejskiej Federacji Polimerów, znanej pod skrótową nazwą YES (Young European Scientists).


Trwałym świadectwem osiągnięć naukowych profesora Andrzeja Dudy są jego publikacje, w których przedstawił rozwiązania problemów związanych z polimeryzacją dwóch podstawowych cyklicznych estrów: ε-kaprolaktonu i laktydu. Podał m.in. przebieg polimeryzacji w obecności najbardziej popularnych katalizatorów, zamykając, dzięki swoim pracom, długi okres kontrowersji dotyczących tych problemów w światowej nauce. Był autorem 106 prac naukowych [
Andrzej_Duda_Lista_publikacji.pdf,  0.27MB],  kilkanaście z  Jego publikacji było cytowanych ponad 100 razy, a 5 ponad 200 razy.


Dla nas, pracowników Zakładu Chemii Polimerów Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi, pozostanie we wdzięcznej pamięci nie tylko jako nasz kierownik – przełożony, ale także jako życzliwy kolega i przyjaciel.


 

Tekst opublikowany w czasopiśmie POLIMERY (Polimery 2016, 61, 449-450)                                    
Wykorzystany za zgodą Redakcji.

 


 

 

Scientific career:

1970-1975 Technical University of Lodz, Faculty of Chemistry; MSc in Nuclear and Radiation Technology (1975). MSc Thesis: "γ- Radiolysis and γ-Adsorption of O2 and CO2 onto the AIIBVI Metal Oxides"
 
1976-1982 Research Assistant, Department of Physical Chemistry of Polymers, Center of Molecular and Macromolecular Studies
 
1982-1988 Senior Research Assistant, Department of Polymer Chemistry, Center of Molecular and Macromolecular Studies
 
1984 PhD in Chemistry, Center of Molecular and Macromolecular Studies. Thesis adviser: Prof. Stanislaw Penczek. PhD Thesis: "Anionic Copolymerization of Elemental Sulfur"
 
1985-1986 Post-Doctoral Fellow (1 year), Institut für Physikalische Chemie - Polymere, Philipps Universität, Marburg, Germany (group of Prof. Walter Heitz)
 
1988-97 Assistant Professor, group leader, Department of Polymer Chemistry, Center of Molecular and Macromolecular Studies
 
1989 Visiting Scientist (1 month), Institute of Organic Chemistry, Rijksuniversiteit, Gent, Belgium (Prof. Eric J. Goethals)
 
1997 DSc (habilitation) in Polymer Chemistry, Center of Molecular and Macromolecular Studies. DSc Thesis: "Reversible Deactivation of Initiators and Active Centers in the Anionic and Covalent (Pseudoanionic) Polymerization of Cyclic Esters"
 
1997- Docent (Associate Professor), group leader, Department of Polymer Chemistry
 
1996-2002 Visiting Scientist (5 months), Université Pierre et Marie Curie, Laboratoire de Chimie Macromoléculaire, Paris, France (Prof. Jean-Pierre Vairon)
 
1999, 2001 Visiting Scientist (2 months), University of Liege, Center for Education and Research on Macromolecules (CERM), Liege, Belgium (Dir.: Prof. Philippe Teysié, Prof. Robert Jerome); University of Mons-Hainaut, Department of Polymeric and Composite Materials, Mons, Belgium (Prof. Ph. Dubois); Visiting Scientist (3 months), Kyoto University; Department of Material Chemistry, Kyoto, Japan (Prof. Sh. Kobayashi)
 
2004 Full Professor of Chemistry; title conferred by the President of the Republic of Poland.
 

Author or co-author of more than 90 scientific papers, published mostly in the highest impact factor polymer journals (including five book chapters) and 50 contributions to the international symposia.

Referee for Biomacromolecules, Macromolecules, Macromol.Biosc, Macromol. Chem. Phys., J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., Polymer, J.Am.Chem.Soc.

 

Membership of scientific organization (nominated or elected):

2001-2005 President of the Polymer Section of the Polish Chemical Society
 

Membership of editorial board(s):

  Polimery (Warsaw)
 

Awards:

1979 Award of the Scientific Secretary of the Polish Academy of Sciences, Warszawa
 
1995 Award of the Polish Chemical Society for the Best Scientific Work (Wiktor Kemula Award), Warszawa
 

Research area:

  • Ring-opening polymerization
  • Kinetics and thermodynamics of polymerization
  • Stereocontrolled polymerization
  • Biocompatible and (bio)degradable polymers
  • Polymers from renewable resources
  • Macromolecular engineering

List of publications:

   download:       [Andrzej_Duda_Lista_publikacji.pdf,  0.27MB]