Opublikowano: 23.04.2020, 14:04
Numer: TZ/28-D/3/20
Data ważności: 02/05/2020 00:00:00

Dostawa zestawu do chromatografii żelowej flash i preparatywnych HPLC – postępowanie Nr ref. TZ/28-D/3/20

Ogłoszenie Publiczne

 

                                    Numer postępowania TZ/28-D/3/20

 

Postępowanie prowadzone w trybie artykułu 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych

Przedmiotem dostawy jest aparatura naukowa służąca wyłącznie do celów prac

 badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych Zamawiającego,

wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Sienkiewicza 112

90-363 Łódź

ogłasza,

że w dniu 23.04.2020 r. wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

ZESTAWU DO CHROMATOGRAFII ŻELOWEJ FLASH I PREPARATYWNYCH HPLC Z DETEKTORAMI UV I ELSD W JEDNYM SYSTEMIE.

 

CPV: 38.54.00.00-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa.

 

POBIERZ SIWZ

Łódź, dnia 23.04.2020 r.

 

 

Autor: Elżbieta Wróblewska
Opublikowano: 23.04.2020
Podziel się

Polecane strony