Opublikowano: 20.04.2020, 10:54
Numer: TZ/28-D/1/20
Data ważności: 04/05/2020 00:00:00

Odpowiedzi na pytania – dotyczy postępowania Nr ref. TZ/28-D/1/20

Odpowiedzi na pytania – dotyczy ogłoszenia Nr ref. TZ/28-D/1/20  z dnia 24.03.2020r.

  „Dostawa spektrometru EPR wraz z wyposażeniem pomocniczym oraz oprogramowaniem do   przetwarzania i obrazowania danych.”

 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk

ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź

informuje, że do Zamawiającego wpłynęły pytania od potencjalnego Dostawcy o następującej treści:

„1. Czy możemy przesłać dokumentację przetargową e-mailem z użyciem podpisu elektronicznego?

  1. Czy możemy prosić o przedłużenie czasu dostawy ze względu na panujące warunki epidemiologiczne w  Europie?”

 

Odpowiedzi:

Ad. 1

Zamawiający wyraża zgodę.

Ad. 2

Zamawiający przedłuża termin realizacji umowy .

W związku z powyższym, w Ogłoszenia o zamówieniu, punkt 4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, zmienia brzmienie na:

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 32 tygodni od dnia zawarcia umowy.

 

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 4.05.2020r.

 

Łódź, dn. 20.04.2020r.

Autor: Elżbieta Wróblewska
Opublikowano: 20.04.2020
Aktualizacja: 13.05.2020
Podziel się

Polecane strony