Dział Polimerów - Fizykochemia Polimerów i Materiałów Polimerowych

Samodzielna Pracownia Struktury Polimerów

Samodzielna Pracownia Struktury Polimerów

Badania prowadzone w Pracowni koncentrują się na nowych materiałach polimerowych do zastosowań wymagajacych specjalnych własciwości. Prowadzone są prace nad modyfikacją…

Zakład Fizyki Polimerów

Zakład Fizyki Polimerów

Dwa główne obszary naszych aktualnych zainteresowań badawczych obejmują badania biodegradowalnych materiałów polimerowych oraz nanostruktury i architektury materiałów polimerowych w nanoskali….

Zakład Inżynierii Materiałów Polimerowych

Zakład Inżynierii Materiałów Polimerowych

Research in Department of Engineering of Polymer Materials is directed towards development of molecular engineering methods of synthesis of macromolecules,…

Polecane strony