PhD thesis public defence, Anna Szeląg

September 29, 2011, 10:00 AM, room 09. Thesis title: „Chemia metaloorganiczna na powierzchni krzemu (SOMC). Synteza funkcyjnych monowarstw”

PhD thesis public defence, Anna Sroka-Bartnicka

July 22, 2011, 11:00 AM, room 09. Thesis title: “Badania strukturalne polimerów syntetycznych z wykorzystaniem spektrometrii mas i spektroskopii NMR…

PhD Public Defense, Róża Pęcherzewska

Public discussion on PhD Thesis entitled „Wpływ inhibitorów białka FHIT na indukcję apoptozy” by Ms Róża Pęcherzewska will be held…

PhD Public Defense, Grażyna Mielniczak

Public discussion on PhD Thesis entitled „Badania nad syntezą fosforoorganicznych pochodnych 1,1-ditlenku 1,2-tiazetydyny” by Ms Grażyna Mielniczak will be held…

PhD Public Defense, Adrian Zając

Public discussion on PhD Thesis entitled „Wybrane połączenia siarkoorganiczne z nisko- i/lub wysokokoordynacyjnym atomem siarki” by Mr Adrian Zając will…

PhD Public Defense – Artur Rozanski

Public discussion on PhD Thesis entitled „Initiation of cavitation during drawing of crystalline polymers” by Mr Artur Rozanski will be…

Recommended sites