D.Sc. Dissertations

(WE APOLOGIZE, TITLES ARE IN POLISH LANGUAGE)

Krystyna Rózga-Wijas

title: Synteza i zastosowania modyfikowanych nanokrzemionek i silseskwioksanów”.

Reviewers:
prof. dr hab. Teofil Jesionowski (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Krzysztof Pielichowski (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Bogdan Marciniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
date of receiving the D.Sc. degree: 15 października 2018 roku

Agnieszka Krakowiak

title: Tiofosforanowe analogi nukleotydów jako substraty i inhibitory enzymów Fhit i Hint1, supresorów nowotworowych z rodziny białek HIT”.
Reviewers:
prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Andrzej Guranowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi)
date of receiving the D.Sc. degree: 5 marca 2018 roku

 

Małgorzata Baśko

title: Kationowa (ko)polimeryzacja L,L-laktydu”.

Reviewers:
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Janusz Kasperczyk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach)
prof. dr hab. Henryk Galina (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego tukasiewicza)
date of receiving the D.Sc. degree: 16 maja 2016 roku

Arkadiusz Chworoś

title: Samo-­organizujące się fragmenty RNA”.

Reviewers:
prof. dr hab. Janusz Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)
prof. dr hab. Marek Samoć (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Ryszard Adamiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
date of receiving the D.Sc. degree: 23 czerwca 2014 roku

Wojciech Dąbkowski

title: Studia nad układami P(III)-Arylosy i ich zastosowanie w syntezie biofosforanów”.
Reviewers:
prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowkiej w Lublinie)
prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
dr hab. Artur Mucha (Politechnika Wrocławska)
date of receiving the D.Sc. degree: 28 lutego 2014 roku

 

Grzegorz Salamończyk

title: Synteza Dendrymerów – Poliestrów, Pochodnych Kwasu Fosforowego i 1,3,5 – Benzenotrikarboksylowego”.
Reviewers:
prof. dr hab. Zofia Urbańczyk-Lipkowska (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze)
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki)
date of receiving the D.Sc. degree: 28 lutego 2014 roku

 

Maria Zabłocka

title: Ligandy azotowo-fosforowe synteza i zastosowanie w reakcjach katalitycznych”.
Reviewers:
prof. dr hab. Sławomir Jarosz (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr.hab. prof.Anna Trzeciak (Uniwersytet Wrocławski)
date of receiving the D.Sc. degree: 14 czerwca 2013 roku

 

Sławomir Rubinsztajn

title: Nowe procesy prowadzące do utworzenia wiązania siloksanowego”.
Reviewers:
prof. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
prof. dr hab. Barbara Becker (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska)
date of receiving the D.Sc. degree: 25 lutego 2013 roku

 

Tomasz Ruman

title: „Borowe pochodne i analogi nukleozydów i nukleotydów”.
Reviewers:
prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Barbara Nawrot (CBMiM PAN, Łódź)
prof. dr hab. Marek Zaidlewicz (Uniwersytet im. M.Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Ryszard W. Adamiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Warszawa)
date of receiving the D.Sc. degree: 26 września 2011 roku

 

Mieczysław Mazurek

title: „Funkcyjne polisiloksany w syntezie polimerów i kopolimerów o specjalnych właściwościach użytkowych”.
Reviewers:
prof. dr hab. Jan Łukaszczyk (Politechnika Śląska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Bogdan Marciniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Andrzej W. Trochimczuk (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
prof. dr hab. Janusz Rosiak (Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka)
date of receiving the D.Sc. degree: 23 lutego 2011 roku

 

Anna Kowalewska

title: „Zastosowanie rozbudowanych przestrzennie grup karbosilanowych w chemii polimerów”.
Reviewers:
prof. dr hab. Bogdan Marciniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Bożena Kolarz (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
doc. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
prof. dr hab. Józef Haponiuk (Politechnika Gdańska, Wydział Chemii)
date of receiving the D.Sc. degree: 31 maja 2010 roku

 

Grzegorz Łapienis

title: „Synteza i charakterystyka polimerów gwiaździstych o rdzeniu zbudowanym ze związków diepoksydowych”.
Reviewers:
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Janusz Rosiak (Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka)
doc. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
prof. dr hab. Andrzej Trochimczuk (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
date of receiving the D.Sc. degree: 19 lutego 2010 roku

 

Melania Bednarek

title: „Multihydroksylowe rozgałęzione polietery otrzymywane metodą kationowej polimeryzacji aktywowanego monomeru.”
Reviewers:
prof. dr hab. Edgar Bortel (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
doc. dr hab. Andrzej Dwoark (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Andrzej W. Trochimczuk (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
date of receiving the D.Sc. degree: 9 października 2009 roku

 

Teresa Basińska

title: “Hydrofilowe mikrosfery polimerowe do zastosowań w diagnostyce medycznej”.
Reviewers:
prof. dr hab. Bożena Kolarz (Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Henryk Galina (Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
doc. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
date of receiving the D.Sc. degree: 5 czerwca 2009 roku

 

Mirosław Pluta

title: “Modyfikacja właściwości polilaktydu metodami fizycznymi”.
Reviewers:
prof. dr hab. Piotr Sobota (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Józef Haponiuk (Politechnika Gdańska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii
prof. dr hab. Andrzej Dwoark (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
date of receiving the D.Sc. degree: 23 stycznia 2009 roku

 

Ewa Krawczyk-Sójka

title: “Nowe zastosowania estrów kwasów fosforowych w syntezie wybranych związków o znaczeniu biologicznym”.
recenzenci:
prof. dr Ryszard Bodalski (Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej)
prof. dr hab. Henryk Koroniak (Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Organicznej)
date of receiving the D.Sc. degree: 20 października 2008 roku

 

Piotr Guga

title: „Kompleksy stereozdefiniowanych tiofosforanowych i selenofosforanowych analogów DNA z matrycami DNA i RNA”.
Reviewers:
prof. dr hab. Ryszard Adamiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Henryk Kozłowski (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Wojciech Bal (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Grzonka (Uniwersytet Gdański, Katedra Chemii Organicznej)
date of receiving the D.Sc. degree: 16 czerwca 2008 roku

 

Wanda Halina Midura

title: „Syntezy asymetryczne kontrolowane przez grupę sulfinylową”.
Reviewers:
prof. dr hab. Jacek Gawroński (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej)
prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
date of receiving the D.Sc. degree: 26 października 2007 roku

 

Tadeusz Biela

title: “Polilaktydy o strukturze gwiaździstej i ich stereokompleksy – synteza i nowe metody analizy”.
Reviewers:
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Grzegorz Schroeder (Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
prof. dr hab. Maria Nowakowska (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
date of receiving the D.Sc. degree: 26 października 2007 roku

 

Stanisław Sosnowski

title: „Nano- i mikrocząstki poliestrowe do zastosowań biomedycznych”.
Reviewers:
prof. dr hab. Jan Łukaszczyk (Politechnika Śląska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. inż. Natalia Bożena Kolarz (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
doc. dr hab. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu)
date of receiving the D.Sc. degree: 18 maja 2007 roku

 

Tomasz Ganicz

title: “Wpływ struktury i topologii głównych łańcuchów polimerów krzemoorganicznych na ich własności ciekłokrystaliczne”.
Reviewers:
prof. dr hab. Henryk Galina (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Piotr Sobota (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Roman Dąbrowski (Instytut Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie)
dr hab. Adam Krówczyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
date of receiving the D.Sc. degree: 19 marca 2007 roku

 

Zbigniew Bartczak

title: “Rola faz krystalicznej i amorficznej w odkształceniu plastycznym polimerów częściowo krystalicznych”.
Reviewers:
prof. dr hab. Józef Garbarczyk (Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
doc. dr hab. Leszek Jarecki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie)
prof. dr hab. inż. Bożena Kolarz (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski (Politechnika Śląska, Wydział Chemii)
date of receiving the D.Sc. degree: 12 czerwca 2006 roku

 

Paweł Uznański

title: „Procesy oksydacji i agregacji fotochromowych spiroksazyn i spiropiranów”.
Reviewers:
Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Zakład Fotochemii)
Prof. dr hab. Józef Mayer (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
date of receiving the D.Sc. degree: 25 listopada 2005 roku

 

Janina Baraniak

title: „ Biologicznie aktywne tiofosforylowane pochodne amin, amidów i alkoholi”.
Reviewers:
Prof. dr hab. Stanisław Bielecki (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. Przemysław Mastelarz (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
date of receiving the D.Sc. degree: 25 listopada 2005 roku

 

Lucyna Woźniak

title: „Stereoregularne metanofosfonianowe analogi kwasów nukleinowych”
Reviewers:
Prof. Marek Chmielewski
Prof. Ryszard Adamiak
Prof. Michał K. Pietrusiewicz
date of receiving the D.Sc. degree: 22 października 2004 roku

 

Konrad Misiura

title: „Leki oksazafosforinanowe. Poszukiwania nowych pochodnych, badania metabolizmu i stosowanie nowych podejść terapeutycznych”.
Reviewers:
Prof. Marek Gniazdowski
Prof. Bogusław Hładoń
Prof. Wojciech Markiewicz
date of receiving the D.Sc. degree: 22 października 2004 roku

 

Adam Tracz

title: „Morfologia, struktura i transformacje polikrystalicznych warstw polijodków pochodnych tetratiofulwalenu w kompozytach polimerowych
Reviewers:
prof. dr hab. Jan Godlewski (Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
prof. dr hab. Juliusz Sworakowski (Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Politechniki Wrocławskiej)
doc. dr hab. Roman Świetlik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)
date of receiving the D.Sc. degree: 30 czerwca 2003 roku

 

Marek Cypryk

title: „Komplementarność metod teoretycznych i fizykochemicznych w badaniach mechanizmów reakcji prowadzących do polisiloksanów”.
Reviewers:
prof. dr hab. Witold Bartczak (Politechnika Łódzka, Instytut Techniki Radiacyjnej)
prof. dr hab. Lucjan Piela (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Wiesław Wojnowski (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)
date of receiving the D.Sc. degree: 18 lutego 2002 roku

 

Piotr Kiełbasiński

title: „Enzymy hydrolityczne w syntezie chiralnych połączeń siarko- i fosforoorganicznych”.
Reviewers:
prof. dr hab. Józef Góra (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i nauk o Żywności)
prof. dr hab. Andrzej Zabża (Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej)
prof. dr hab. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
date of receiving the D.Sc. degree: 20 listopada 2000 roku

 

Maria Koziołkiewicz

title: „Diastereoselektywność wybranych nukleaz i polimeraz wobec tiofosforanowych analogów oligonukleotydów”
Reviewers:
prof. dr hab. Andrzej B. Legocki (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Ryszard Przewłocki (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)
prof. dr hab. Kazimierz L. Wierzchowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)
date of receiving the D.Sc. degree: 3 grudnia 1999 roku

 

Barbara Nawrot

title: „Synteza i struktura modelowych oligorybonukleotydów do badań relacji struktura-funkcja biologiczna tRNA na przykładzie komponentów pętli dihydrourydyny i ramienia akceptorowego”.
Reviewers:
prof. dr hab. Jan Barciszewski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Aleksander Zamojski (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
prof. dr hab. Kazimierz L. Wierzchowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)
date of receiving the D.Sc. degree: 25 maja 1999 roku

 

Ewa Piórkowska-Gałęska

title: „Powstawanie struktury sferolitycznej polimerów krystalicznych w warunkach nieizotermicznych”.
Reviewers:
prof. dr Marian Kryszewski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
doc. dr hab. Leszek Jarecki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
prof. dr hab. Józef Garbarczyk (Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej)
date of receiving the D.Sc. degree: 18 czerwca 1998 roku

 

Piotr Bałczewski

title: „Nowa strategia syntezy fosfonianów w oparciu o reakcje 1-, 2- i 3-fosfonylo podstawionych rodników z alkenami”.
Reviewers:
prof. dr hab. Kazimierz Michał Pietrusiewicz (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Jerzy Wicha (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Organicznej)
date of receiving the D.Sc. degree: 9 lutego 1998 roku

 

Andrzej Duda

title: „Odwracalna dezaktywacja aktywnych centrów w polimeryzacji cyklicznych estrów”.
Reviewers:
prof. dr hab. Julian Chojnowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
prof. dr hab. Witold Kuran (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Zbigniew R. Grabowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
date of receiving the D.Sc. degree: 18 marca 1997 roku

 

Marek Potrzebowski

title: „Struktura i dynamika dichalkogenów fosforoorganicznych w ciele stałym na podstawie spektroskopii MRJ”.
Reviewers:
prof. dr hab. Tadeusz M. Krygowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Kazimierz M. Pietrusiewicz (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Lech Stefaniak (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
date of receiving the D.Sc. degree: 22 stycznia 1996 roku

 

Jan Omelańczuk

title: „Sole fosfonowe w syntezie chiralnych trój- i czterrowiązalnych związków fosforu. Optycznie czynne połaczenia trójwiązalnego fosforu”.
Reviewers:
prof. dr hab. Maria Michalska
prof. dr hab. Andrzej Zwierzak (Politechnika Łódzka, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Przemysław Mastalerz (Politechnika Wrocławska)
date of receiving the D.Sc. degree: 4 maja 1994 roku

 

Jeremiasz K. Jeszka

title: „Krystaliczne sieci kompleksów CT w matrycach polimerowych: otrzymywanie i badanie właściwości metodą EPR”.
Reviewers::
prof. dr hab. Adam Proń (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Andrzej Graja (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Juliusz Sworakowski (Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej)
date of receiving the D.Sc. degree: 26 stycznia 1994 roku

 

Aleksander Herman

title: „Wybrane aspekty chemii polisilanów a ich struktura elektronowa”.
Reviewers:
prof. dr hab. Julian Chojnowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
prof. dr hab. Marek Zaidlewicz (Uniwersytet im Mikołaja Kopernika, Instytut Chemii)
prof. dr hab. Józef Kwiatkowski (Uniwersytet im Mikołaja Kopernika, Instytut Chemii)
date of receiving the D.Sc. degree: 1 czerwca 1993 roku

 

Ryszard Szymański

title: „Termodynamiczna analiza równowagi kopolimeryzacji”.
Reviewers:
prof. dr hab. Julian Chojnowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
prof. dr hab. Andrzej Ziabicki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie)
prof. dr hab. Anna Narębska (Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu)
date of receiving the D.Sc. degree: 10 grudnia 1992 roku

 

Andrzej Okruszek

title: „Studia nad stereospecyficzną syntezą P-chiralnych, izotopomerycznych fosforanów nukleozydów z odpowiednich tiofosfornaów”.
Reviewers:
prof. dr hab. Ryszard Adamiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Aleksander Zamojski (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
prof. dr Ryszard Bodalski (Politechnika Łódzka)
date of receiving the D.Sc. degree: 27 stycznia 1993 roku

 

Bożena Krawiecka

title: Chemia i stereochemia oddziaływania fluorowców z tiolo- i selenoestrami kwasów tetrakoordynacyjnego fosforu”.
Reviewers:
prof.. dr hab. Przemysław Mastalerz (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Julian Chojnowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
prof. dr hab. Czesław Wasilewski (Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Organicznej)
date of receiving the D.Sc. degree: 21 października 1992 roku

Podziel się

Recommended sites