Rozprawy habilitacyjne

Od 1992 r. Rada Naukowa CBMiM PAN nadała tytuł doktora habilitowanego 51 osobom

51. Urszula Mizerska

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Nowe materiały krzemowe 2D i 3D otrzymywane przez funkcjonalizację i sieciowanie
poIihydrometylosiloksanu (PH MS)”

recenzenci:

dr hab. Robert Przekop (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Teofil Jesionowski (Politechnika Poznańska)
dr hab. Szymon Bocian ( Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Hieronim Maciejewski ( Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 26 lutego 2024 roku

50. Tomasz Pawlak

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Krystalografia NMR jako uniwersalne narzędzie badań form
krystalicznych na przykładzie leków i materiałów funkcjonalnych”

recenzenci:

prof. dr hab. Michał Cyrański (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Zbigniew Kaczyński (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Jarosław Jaźwiński (Instytut Chemii Organicznej PAN)
dr hab. Marcin Kozanecki, prof. PŁ (Politechnika Łódzka)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 12 czerwca 2023 roku

49. Tomasz Makowski

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Elektroprzewodzące, superhydrofobowe i antybakteryjne materiały włókniste, w tym biodegradowalne, uzyskiwane poprzez modyfikację powierzchni

recenzenci:

prof. dr hab. Barbara Gawdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Sławomir Boncel (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. Jakub Rysz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Andrzej Trochimczuk (Politechnika Wrocławska)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 21 czerwca 2021 roku

48. Monika Gosecka

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Wiązania odwracalne w projektowaniu materiałów polimerowych o właściwościach termo- i chemowrażliwych

recenzenci:

prof. dr hab. Alina Sionkowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. dr hab. Wojciech Łużny (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
prof. dr hab. Jolanta Ejfler (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 21 czerwca 2021 roku

47. Marek Brzeziński

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Mikro- i nano-cząstki polilaktydowe, jako potencjalne nośniki leków w terapiach przeciwnowotworowych”

recenzenci:

prof. dr hab. Barbara Gawdzik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Agnieszka Kyzioł (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Jarosław Grobelny (Uniwersytet Łódzki)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 21 czerwca 2021 roku

46. Agnes Ewa Ostafin

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Wieloskładnikowe nanomateriały w medycynie i diagnostyce – synteza i właściwości fizykochemiczne”

recenzenci:

prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN)
dr hab. Myroslav Sprynskyy (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
dr hab. Paweł Uznański (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 24 lutego 2020 roku

45. Remigiusz Żurawiński

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Fosfoniany jako reagenty i bloki budulcowe w syntezie związków biologicznie czynnych”

recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Stawiński (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN)
prof. dr hab. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 24 lutego 2020 roku

44. Marta Dudek

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Implementacja nowoczesnych metod spektroskopowych i obliczeniowych w analizie strukturalnej produktów pochodzenia naturalnego i aktywnych składników leków”

recenzenci:
prof. dr hab. inż. Jarosław Jaźwiński (Instytut Chemii Organicznej PAN)
dr hab. Piotr Przybylski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Michał Cyrański (Uniwersytet Warszawski)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 23 września 2019 roku

43. Alicja Wzorek

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Zjawisko samo-dysproporcjonowania enancjomerów (ang. self-disproportination of enantiomers) SDE towarzyszące achiralnej chromatografii kolumnowej jako metoda enancjomerycznego wzbogacania związków”

recenzenci:
prof. dr hab. inż. Dorota Antos (Politechnika Rzeszowska)
prof. dr hab. Edward Bald (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Piotr Bałczewski (CBMiM PAN)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 25 czerwca 2019 roku

42. Beata Miksa

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Synteza fluorescencyjnych nośników leków przeciwnowotworowych dedykowanych optycznym metodom obrazowania molekularnego”

recenzenci:
prof. dr hab. Renata Bilewicz (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Małgorzata Brindell (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz (Politechnika Łódzka)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych: 25 czerwca 2019 roku

41. Krystyna Rózga-Wijas

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Synteza i zastosowania modyfikowanych nanokrzemionek i silseskwioksanów”.

recenzenci:
prof. dr hab. Teofil Jesionowski (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. Krzysztof Pielichowski (Politechnika Krakowska)
prof. dr hab. Bogdan Marciniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 15 października 2018 roku

40. Agnieszka Krakowiak

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Tiofosforanowe analogi nukleotydów jako substraty i inhibitory enzymów Fhit i Hint1, supresorów nowotworowych z rodziny białek HIT”.
recenzenci:
prof. dr hab. Edward Darżynkiewicz (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Andrzej Guranowski (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
prof. dr hab. Zbigniew J. Leśnikowski (Instytut Biologii Medycznej PAN w Łodzi)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 5 marca 2018 roku

39. Małgorzata Baśko

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Kationowa (ko)polimeryzacja L,L-laktydu”.

recenzenci:
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. Janusz Kasperczyk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach)
prof. dr hab. Henryk Galina (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego tukasiewicza)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 16 maja 2016 roku

38. Arkadiusz Chworoś

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Samo-­organizujące się fragmenty RNA”.

recenzenci:
prof. dr hab. Janusz Bujnicki (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie)
prof. dr hab. Marek Samoć (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Ryszard Adamiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 23 czerwca 2014 roku

37. Wojciech Dąbkowski

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Studia nad układami P(III)-Aryloksy i ich zastosowanie w syntezie biofosforanów”.

recenzenci:
prof. dr hab. K. Michał Pietrusiewicz (Uniwersytet im. M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
dr hab. Artur Mucha (Politechnika Wrocławska)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 28 lutego 2014 roku

36. Grzegorz Salamończyk

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Synteza Dendrymerów – Poliestrów, Pochodnych Kwasu Fosforowego i 1,3,5 – Benzenotrikarboksylowego”.

recenzenci:
prof. dr hab. Zofia Urbańczyk-Lipkowska (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Zabrze)
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 28 lutego 2014 roku

35. Maria Zabłocka

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Ligandy azotowo-fosforowe synteza i zastosowanie w reakcjach katalitycznych”.

recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Jarosz (Instytut Chemii Organicznej PAN, Warszawa)
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr.hab. prof.Anna Trzeciak (Uniwersytet Wrocławski)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 14 czerwca 2013 roku

34. Sławomir Rubinsztajn

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Nowe procesy prowadzące do utworzenia wiązania siloksanowego”.
recenzenci:
prof. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
prof. dr hab. Barbara Becker (Politechnika Gdańska)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 25 lutego 2013 roku

33. Tomasz Ruman

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Borowe pochodne i analogi nukleozydów i nukleotydów”.
recenzenci:
prof. dr hab. Teresa Kowalik-Jankowska (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Barbara Nawrot (CBMiM PAN, Łódź)
prof. dr hab. Marek Zaidlewicz (Uniwersytet im. M.Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Ryszard W. Adamiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Warszawa)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 26 września 2011 roku

32. Mieczysław Mazurek

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Funkcyjne polisiloksany w syntezie polimerów i kopolimerów o specjalnych właściwościach użytkowych”.
recenzenci:
prof. dr hab. Jan Łukaszczyk (Politechnika Śląska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Bogdan Marciniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Andrzej W. Trochimczuk (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
prof. dr hab. Janusz Rosiak (Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka)data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 23 lutego 2011 roku

31. Anna Kowalewska

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Zastosowanie rozbudowanych przestrzennie grup karbosilanowych w chemii polimerów”.
recenzenci:
prof. dr hab. Bogdan Marciniec (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Bożena Kolarz (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
doc. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
prof. dr hab. Józef Haponiuk (Politechnika Gdańska, Wydział Chemii)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 31 maja 2010 roku

30. Grzegorz Łapienis

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Synteza i charakterystyka polimerów gwiaździstych o rdzeniu zbudowanym ze związków diepoksydowych”.
recenzenci:
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Janusz Rosiak (Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej, Politechnika Łódzka)
doc. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
prof. dr hab. Andrzej W. Trochimczuk (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 19 lutego 2010 roku

29. Melania Bednarek

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Multihydroksylowe rozgałęzione polietery otrzymywane metodą kationowej polimeryzacji aktywowanego monomeru.”
recenzenci:
prof. dr hab. Edgar Bortel (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
doc. dr hab. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Andrzej W. Trochimczuk (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 9 października 2009 roku

28. Teresa Basińska

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Hydrofilowe mikrosfery polimerowe do zastosowań w diagnostyce medycznej”.
recenzenci:
prof. dr hab. Bożena Kolarz (Zakład Materiałów Polimerowych i Węglowych, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Henryk Galina (Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego, Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
doc. dr hab. Marek Kowalczuk (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 5 czerwca 2009 roku

27. Mirosław Pluta

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Modyfikacja właściwości polilaktydu metodami fizycznymi”.
recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Sobota (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Józef Haponiuk (Politechnika Gdańska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii
prof. dr hab. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN w Zabrzu)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 23 stycznia 2009 roku

26. Ewa Krawczyk-Sójka

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Nowe zastosowania estrów kwasów fosforowych w syntezie wybranych związków o znaczeniu biologicznym”.
recenzenci:
prof. dr Ryszard Bodalski (Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Organicznej)
prof. dr hab. Henryk Koroniak (Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Jacek Młochowski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Organicznej)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 20 października 2008 roku

25. Piotr Guga

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Kompleksy stereozdefiniowanych tiofosforanowych i selenofosforanowych analogów DNA z matrycami DNA i RNA”.
recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Adamiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Henryk Kozłowski (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Wojciech Bal (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)
prof. dr hab. Zbigniew Grzonka (Uniwersytet Gdański, Katedra Chemii Organicznej)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 16 czerwca 2008 roku

24. Wanda Halina Midura

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Syntezy asymetryczne kontrolowane przez grupę sulfinylową”.
recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Gawroński (Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Grzegorz Mlostoń (Uniwersytet Łódzki, Katedra Chemii Organicznej i Stosowanej)
prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 26 października 2007 roku

23. Tadeusz Biela

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Polilaktydy o strukturze gwiaździstej i ich stereokompleksy – synteza i nowe metody analizy”.
recenzenci:
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Grzegorz Schroeder (Uniwersytet im Adama Mickiewicza, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk (Katedra Chemii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
prof. dr hab. Maria Nowakowska (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 26 października 2007 roku

22. Stanisław Sosnowski

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Nano- i mikrocząstki poliestrowe do zastosowań biomedycznych”.
recenzenci:
prof. dr hab. Jan Łukaszczyk (Politechnika Śląska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. inż. Natalia Bożena Kolarz (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Gabriel Rokicki (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
doc. dr hab. Andrzej Dworak (Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych w Zabrzu)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 18 maja 2007 roku

21. Tomasz Ganicz

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Wpływ struktury i topologii głównych łańcuchów polimerów krzemoorganicznych na ich własności ciekłokrystaliczne”.
recenzenci:
prof. dr hab. Henryk Galina (Politechnika Rzeszowska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Piotr Sobota (Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Roman Dąbrowski (Instytut Chemii Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie)
dr hab. Adam Krówczyński (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 19 marca 2007 roku

20. Zbigniew Bartczak

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Rola faz krystalicznej i amorficznej w odkształceniu plastycznym polimerów częściowo krystalicznych”.
recenzenci:
prof. dr hab. Józef Garbarczyk (Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej
doc. dr hab. Leszek Jarecki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie)
prof. dr hab. inż. Bożena Kolarz (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. inż. Mieczysław Łapkowski (Politechnika Śląska, Wydział Chemii)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 12 czerwca 2006 roku
więcej…

19. Paweł Uznański

tytuł rozprawy: „Procesy oksydacji i agregacji fotochromowych spiroksazyn i spiropiranów”.
recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Maciejewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Zakład Fotochemii)
Prof. dr hab. Józef Mayer (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN, Warszawa)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 25 listopada 2005 roku

18. Janina Baraniak

tytuł rozprawy: „ Biologicznie aktywne tiofosforylowane pochodne amin, amidów i alkoholi”.
recenzenci:
Prof. dr hab. Stanisław Bielecki (Politechnika Łódzka)
Prof. dr hab. Przemysław Mastelarz (Politechnika Wrocławska)
Prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 25 listopada 2005 roku

17. Lucyna Woźniak

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Stereoregularne metanofosfonianowe analogi kwasów nukleinowych”
recenzenci:
Prof. Marek Chmielewski
Prof. Ryszard Adamiak
Prof. Michał K. Pietrusiewicz
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 22 października 2004 roku

16. Konrad Misiura

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Leki oksazafosforinanowe. Poszukiwania nowych pochodnych, badania metabolizmu i stosowanie nowych podejść terapeutycznych”.
recenzenci:
Prof. Marek Gniazdowski
Prof. Bogusław Hładoń
Prof. Wojciech Markiewicz
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 22 października 2004 roku

15. Adam Tracz

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Morfologia, struktura i transformacje polikrystalicznych warstw polijodków pochodnych tetratiofulwalenu w kompozytach polimerowych
recenzenci:
prof. dr hab. Jan Godlewski (Politechnika Gdańska, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej)
prof. dr hab. Juliusz Sworakowski (Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej, Politechniki Wrocławskiej)
doc. dr hab. Roman Świetlik (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 30 czerwca 2003 roku

14. Marek Cypryk

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Komplementarność metod teoretycznych i fizykochemicznych w badaniach mechanizmów reakcji prowadzących do polisiloksanów”.
recenzenci:
prof. dr hab. Witold Bartczak (Politechnika Łódzka, Instytut Techniki Radiacyjnej)
prof. dr hab. Lucjan Piela (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Wiesław Wojnowski (Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 18 lutego 2002 roku

13. Piotr Kiełbasiński

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Enzymy hydrolityczne w syntezie chiralnych połączeń siarko- i fosforoorganicznych”.
recenzenci:
prof. dr hab. Józef Góra (Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i nauk o Żywności)
prof. dr hab. Andrzej Zabża (Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Organicznej i Fizycznej)
prof. dr hab. Paweł Kafarski (Politechnika Wrocławska, Wydział Chemii)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 20 listopada 2000 roku

12. Maria Koziołkiewicz

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Diastereoselektywność wybranych nukleaz i polimeraz wobec tiofosforanowych analogów oligonukleotydów”
recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej B. Legocki (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Ryszard Przewłocki (Instytut Farmakologii PAN w Krakowie)
prof. dr hab. Kazimierz L. Wierzchowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 3 grudnia 1999 roku

11. Barbara Nawrot

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Synteza i struktura modelowych oligorybonukleotydów do badań relacji struktura-funkcja biologiczna tRNA na przykładzie komponentów pętli dihydrourydyny i ramienia akceptorowego”.
recenzenci:
prof. dr hab. Jan Barciszewski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Aleksander Zamojski (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
prof. dr hab. Kazimierz L. Wierzchowski (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 25 maja 1999 roku

10. Ewa Piórkowska-Gałęska

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Powstawanie struktury sferolitycznej polimerów krystalicznych w warunkach nieizotermicznych”.
recenzenci:
prof. dr Marian Kryszewski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
doc. dr hab. Leszek Jarecki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN)
prof. dr hab. Józef Garbarczyk (Politechnika Poznańska, Wydział Technologii Chemicznej)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 18 czerwca 1998 roku

9. Piotr Bałczewski

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Nowa strategia syntezy fosfonianów w oparciu o reakcje 1-, 2- i 3-fosfonylo podstawionych rodników z alkenami”.
recenzenci:
prof. dr hab. Kazimierz Michał Pietrusiewicz (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Jerzy Wicha (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
prof. dr hab. Janusz Rachoń (Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Organicznej)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 9 lutego 1998 roku

8. Andrzej Duda

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Odwracalna dezaktywacja aktywnych centrów w polimeryzacji cyklicznych estrów”.
recenzenci:
prof. dr hab. Julian Chojnowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
prof. dr hab. Witold Kuran (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Zbigniew R. Grabowski (Instytut Chemii Fizycznej PAN w Warszawie)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 18 marca 1997 roku

7. Marek Potrzebowski

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Struktura i dynamika dichalkogenów fosforoorganicznych w ciele stałym na podstawie spektroskopii MRJ”.
recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz M. Krygowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Kazimierz M. Pietrusiewicz (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Lech Stefaniak (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 22 stycznia 1996 roku

6. Jan Omelańczuk

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Sole fosfonowe w syntezie chiralnych trój- i czterrowiązalnych związków fosforu. Optycznie czynne połaczenia trójwiązalnego fosforu”.
recenzenci:
prof. dr hab. Maria Michalska
prof. dr hab. Andrzej Zwierzak (Politechnika Łódzka, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Przemysław Mastalerz (Politechnika Wrocławska)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 4 maja 1994 roku

5. Jeremiasz K. Jeszka

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Krystaliczne sieci kompleksów CT w matrycach polimerowych: otrzymywanie i badanie właściwości metodą EPR”.
recenzenci:
prof. dr hab. Adam Proń (Politechnika Warszawska, Wydział Chemii)
prof. dr hab. Andrzej Graja (Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Juliusz Sworakowski (Politechnika Wrocławska, Instytut Chemii Fizycznej i Teoretycznej)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 26 stycznia 1994 roku

4. Aleksander Herman

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Wybrane aspekty chemii polisilanów a ich struktura elektronowa”.
recenzenci:
prof. dr hab. Julian Chojnowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
prof. dr hab. Marek Zaidlewicz (Uniwersytet im Mikołaja Kopernika, Instytut Chemii)
prof. dr hab. Józef Kwiatkowski (Uniwersytet im Mikołaja Kopernika, Instytut Chemii)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 1 czerwca 1993 roku

3. Ryszard Szymański

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Termodynamiczna analiza równowagi kopolimeryzacji”.
recenzenci:
prof. dr hab. Julian Chojnowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
prof. dr hab. Andrzej Ziabicki (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie)
prof. dr hab. Anna Narębska (Uniwersytet im Mikołaja Kopernika w Toruniu)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 10 grudnia 1992 roku

2. Andrzej Okruszek

tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Studia nad stereospecyficzną syntezą P-chiralnych, izotopomerycznych fosforanów nukleozydów z odpowiednich tiofosfornaów”.
recenzenci:
prof. dr hab. Ryszard Adamiak (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu)
prof. dr hab. Aleksander Zamojski (Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie)
prof. dr Ryszard Bodalski (Politechnika Łódzka)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 27 stycznia 1993 roku

1. Bożena Krawiecka

tytuł rozprawy habilitacyjnej: Chemia i stereochemia oddziaływania fluorowców z tiolo- i selenoestrami kwasów tetrakoordynacyjnego fosforu”.
recenzenci:
prof.. dr hab. Przemysław Mastalerz (Politechnika Wrocławska)
prof. dr hab. Julian Chojnowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN)
prof. dr hab. Czesław Wasilewski (Politechnika Gdańska, Katedra Chemii Organicznej)
data nadania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych: 21 października 1992 roku

Podziel się

Polecane strony