Dział Chemii Strukturalnej - Techniki Instrumentalne i Metody Obliczeniowe

Samodzielna Pracowania Badań Strukturalnych

Samodzielna Pracowania Badań Strukturalnych

Samodzielna Pracownia Badań Strukturalnych CBMiM PAN to zespół naukowy zajmujący się poznawaniem i zrozumieniem budowy związków organicznych, cząsteczek leków, peptydów…

Samodzielna Pracownia Modelowania Komputerowego

Samodzielna Pracownia Modelowania Komputerowego

W pracowni realizowane są badania podstawowe polegające na komputerowym modelowaniu i symulacji reakcji chemicznych w celu zrozumienia mechanizmów reakcji oraz…

Środowiskowe Laboratorium Fizykochemicznych Badań Związków Organicznych  i Polimerów

Środowiskowe Laboratorium Fizykochemicznych Badań Związków Organicznych i Polimerów

Środowiskowe Laboratorium Fizykochemicznych Badań Związków Organicznych i Polimerów wykorzystuje spektrometrię mas (MS) oraz spektroskopię magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) w cieczy…

Zespół Chemii i Inżynierii Kryształów

Zespół Chemii i Inżynierii Kryształów

Jesteśmy nowo utworzonym zespołem, powstałym w 2024 roku, zajmującym się zrozumieniem polimorfizmu i procesów krystalizacji związków organicznych oraz poszukiwaniem sposobów…

Polecane strony