Aktualności

Publikacje 1972-2023

Biblioteka CBMiM PAN gromadzi książki i czasopisma naukowe z dziedziny chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim.

Biblioteka jest placówką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

Kontakt:

mgr Dorota GAUDYN-ŁUCKA
tel. +48 (42) 680 32 06
fax: +48 (42) 684 71 26

Godziny pracy Biblioteki:

poniedziałek 9:00 – 16:00
wtorek 9:00 – 16:00
środa 9:00 – 16:00
czwartek 9:00 – 16:00
piątek 9:00 – 16:00

Nasz adres:

ul. Tylna 3, II klatka, II piętro
Od strony Centrum wejście przez furtkę przy magazynie, następnie drugą klatką od strony ul. Tylnej.
Wejście od ulicy Tylnej – domofon przy furtce (dolny przycisk).

 

Według stanu na 01.01.2024 r. zbiory obejmują 6 186 woluminów książek, 11 141  woluminów czasopism, 388 pozycji w zbiorach specjalnych.

Oprócz tradycyjnych czasopism użytkownicy w Centrum oraz w Bibliotece mają dostęp on-line do wielu czasopism poprzez  bazy danych różnych wydawców:

  1. American Chemical Society (pełna kolekcja wraz  z zasobami archiwalnymi)
  2. Royal Society of Chemistry (pełna kolekcja z zasobami archiwalnymi + kolekcja książek z lat 1968-2006)
  3. Science Direct (Elsevier) – od roku 1995
  4. Springer (pełna kolekcja z numerami archiwalnymi + kolekcja książek)
  5. Wiley Online (pełna kolekcja od 1997 roku) 
  6. Dostęp on-line do czasopism Nature i Science
  7. REAXYS (Elsevier B. V. ; dane z wcześniejszych baz Beilstein i Gmelin)
  8. Baza abstraktowo-bibliometryczna Web of Science (WoS – od roku 1945; dawniej Science Citation Index Expanded) zawierająca Journal Citation Report (JCR) od roku 2007
  9. EBSCO (12 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych)
  10. SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)

W Bibliotece można korzystać również z bazy bibliograficznej pracowników Centrum, w której są wszystkie publikacje od roku 1972. Publikacje 1972-2023

Dostępny jest również komputerowy katalog kartkowy http://kkk.biblioteki.lodz.pl, w którym są zeskanowane karty katalogu  alfabetycznego, rzeczowego i czasopism.

Biblioteka należy do Konsorcjum Bibliotek Łódzkich: http://www.biblioteki.lodz.pl

W Bibliotece (na jednym komputerze) jest dostęp do pełnych tekstów zeskanowanych prac doktorskich zgromadzonych w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA: http://cybra.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/117

Podziel się

Polecane strony