Informacje

Biblioteka CBMiM PAN gromadzi książki i czasopisma naukowe z dziedziny chemii, fizyki i nauk pokrewnych. Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna, głównie w języku angielskim.

Biblioteka jest placówką środowiskową, otwartą dla wszystkich, których zainteresowania pokrywają się z tematyką naszych zbiorów.

Kontakt:

mgr Dorota GAUDYN-ŁUCKA
tel. +48 (42) 680 32 06
fax: +48 (42) 684 71 26
zimp@cbmm.lodz.pl

Godziny pracy Biblioteki:

poniedziałek 9:00 – 16:00
wtorek 9:00 – 16:00
środa 9:00 – 16:00
czwartek 9:00 – 16:00
piątek 9:00 – 16:00

Nasz adres:

ul. Tylna 3, II klatka, II piętro
Od strony Centrum wejście przez furtkę przy magazynie (otwarta w godzinach pracy Biblioteki).
Wejście od ulicy Tylnej – domofon przy furtce (dolny przycisk).

 

Według stanu na 01.01.2020 r. zbiory obejmują 6 179 woluminów książek, 11 097 woluminów czasopism, 370 pozycji w zbiorach specjalnych oraz 7 tytułów prenumerowanych na bieżąco czasopism polskich i zagranicznych (w wersji papierowej).

Oprócz tradycyjnych czasopism użytkownicy w Centrum oraz w Bibliotece mają dostęp on-line do wielu czasopism poprzez  bazy danych różnych wydawców:

 1. American Chemical Society (pełna kolekcja wraz  z zasobami archiwalnymi)
 2. Royal Society of Chemistry (pełna kolekcja z zasobami archiwalnymi + kolekcja książek z lat 1968-2006)
 3. Science Direct (Elsevier) – od roku 1995
 4. Springer (pełna kolekcja z numerami archiwalnymi + kolekcja książek)
 5. Wiley Online (pełna kolekcja od 1997 roku) 
 6. Dostęp on-line do czasopism Nature i Science
 7. Czasopisma Synlett i Synthesis
 8. REAXYS (Elsevier B. V. ; dane z wcześniejszych baz Beilstein i Gmelin)
 9. Baza abstraktowo-bibliometryczna Web of Science (WoS – od roku 1945; dawniej Science Citation Index Expanded) zawierająca Journal Citation Report (JCR) od roku 2007
 10. EBSCO (12 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych)
 11. SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)
 12. Taylor & Francis Online (wybrana kolekcja od 1998 roku)

W Bibliotece można korzystać również z bazy bibliograficznej pracowników Centrum, w której są wszystkie publikacje od roku 1972. Publikacje 1972 – 2019

Dostępny jest również komputerowy katalog kartkowy http://kkk.biblioteki.lodz.pl, w którym są zeskanowane karty katalogu  alfabetycznego, rzeczowego i czasopism.

Biblioteka należy do Konsorcjum Bibliotek Łódzkich: http://www.biblioteki.lodz.pl

W Bibliotece (na jednym komputerze) jest dostęp do pełnych tekstów zeskanowanych prac doktorskich zgromadzonych w Łódzkiej Regionalnej Bibliotece Cyfrowej CYBRA: http://cybra.lodz.pl/dlibra/collectiondescription/117

Podziel się

Polecane strony