Bio-MAT

W ubiegłych latach część doktorantów mogła korzystać z funduszu stypendialnego (DFS) w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. DFS był częścią Regionalnej Strategii Innowacyjnej Województwa Łódzkiego. Jego głównym celem był rozwój innowacyjności naszego regionu poprzez bezpośrednie wsparcie twórców najbardziej innowacyjnych rozwiązań, jakimi są doktoranci.

Przyznawane przez DFS stypendia naukowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych, zamieszkałych w Województwie Łódzkim, kontynuujących naukę na studiach doktoranckich w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN. Oprócz stypendium przewidziane są środki na uczestnictwo doktorantów w krajowych konferencjach naukowych.

Podstawowymi zasadami działania DFS są jawność i obiektywność procedur działania i podejmowania decyzji. Funkcjonowanie DFS opierało się o rejestr wniosków i CV.

Przyznanie stypendium było poprzedzone postępowaniem konkursowym, składającym się z dwóch etapów – formalnej oceny wniosku oraz oceny merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Rady Naukowej d/s Studiów Doktoranckich. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmował Kierownik studiów doktoranckich na posiedzeniu Komisji Rady Naukowej d/s Studiów Doktoranckich.

Podziel się

Polecane strony