Dział Chemii Organicznej - Synteza Organiczna i Chemia Nowych Materiałów

Pracownia Stereochemii

Pracownia Stereochemii

Badania Pracowni obejmują syntezy, określanie struktury, reaktywności i stereochemicznych aspektów przemian oraz próby wykorzystania w chemii nowych materiałów związków organicznych…

Pracownia Katalizy i Biotransformacji

Pracownia Katalizy i Biotransformacji

Chemia, stereochemia i chemia bioorganiczna organicznych związków siarki, fosforu, selenu i telluru oraz ich zastosowanie w katalizie. Zastosowanie związków heteroorganicznych…

Pracownia Syntezy Związków Biologicznie Czynnych

Pracownia Syntezy Związków Biologicznie Czynnych

Totalna synteza produktów naturalnych i biologicznie czynnych w oparciu o reagenty fosforoorganiczne i siarkoorganiczne, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów stereochemicznych.

Pracownia Materiałów Anizotropowych

Pracownia Materiałów Anizotropowych

Badania naszego zespołu obejmują zarówno projektowanie, syntezę jak i charakteryzację samo organizujących się materiałów organicznych do zastosowań w elektrooptyce, optoelektronice,…

Polecane strony