Spis czasopism

Czasopisma dostępne w Bibliotece CBMiM PAN.
 *     czasopisma z dostępem online
#     czasopisma w wersji papierowej

1. Prenumerata 2021

Czasopisma zagraniczne
1. Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids, *
2. Synthetic Communications. *

Czasopisma polskie
1. Polimery, #
2. Wiadomości Chemiczne. #

2. Dostęp on-line do czasopism

Dostęp on-line do czasopism poprzez  bazy danych wydawców:

 1. American Chemical Society (pełna kolekcja wraz  z zasobami archiwalnymi)
 2. Royal Society of Chemistry (pełna kolekcja z zasobami archiwalnymi + kolekcja książek z lat 1968-2006)
 3. Science Direct (Elsevier) – od roku 1995
 4. Springer (pełna kolekcja z numerami archiwalnymi + kolekcja książek)
 5. Wiley – Blackwell (pełna kolekcja od 1997 roku) 
 6. Dostęp on-line do czasopism Nature i Science
 7. Czasopisma Synlett i Synthesis
 8. REAXYS (Elsevier B. V. ; dane z wcześniejszych baz Beilstein i Gmelin)
 9. Baza abstraktowo-bibliometryczna Web of Science (WoS – od roku 1945; dawniej Science Citation Index Expanded) zawierająca Journal Citation Report (JCR) od roku 2007
 10. EBSCO (12 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych)
 11. SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)
 12. Taylor & Francis Online (wybrana kolekcja od 1998 roku)

3. Czasopisma w wersji papierowej

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 11 126 woluminów czasopism z lat 1974-2020.

Podziel się

Polecane strony