Spis czasopism

Dostęp on-line do czasopism

Dostęp on-line do czasopism poprzez  bazy danych wydawców:

  1. American Chemical Society (pełna kolekcja wraz  z zasobami archiwalnymi)
  2. Royal Society of Chemistry (pełna kolekcja z zasobami archiwalnymi + kolekcja książek z lat 1968-2006)
  3. Science Direct (Elsevier) – od roku 1995
  4. Springer (pełna kolekcja z numerami archiwalnymi + kolekcja książek)
  5. Wiley – Blackwell (pełna kolekcja od 1997 roku) 
  6. Dostęp on-line do czasopism Nature i Science
  7. REAXYS (Elsevier B. V. ; dane z wcześniejszych baz Beilstein i Gmelin)
  8. Baza abstraktowo-bibliometryczna Web of Science (WoS – od roku 1945; dawniej Science Citation Index Expanded) zawierająca Journal Citation Report (JCR) od roku 2007
  9. EBSCO (12 baz, w tym 7 baz pełnotekstowych)
  10. SCOPUS (baza abstraktów i cytowań)

3. Czasopisma w wersji papierowej

Biblioteka posiada w swoich zbiorach 11 141 woluminów czasopism z lat 1974-2022.

Podziel się

Polecane strony