Sieci naukowe

CBMiM było koordynatorem sieci naukowej: „Nowe zastosowania spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego w chemii, biologii, farmacji i medycynie”, w realizacji którego uczestniczyły: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Chemii Organicznej PAN, Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych Politechniki Warszawskiej, Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Narodowy Instytut Leków, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Centrum było również uczestnikiem dwu innych sieci:

  • Synteza, struktura i właściwości terapeutyczne związków i preparatów organicznych” kierowanej przez Instytut Chemii Organicznej PAN,
  • Sieci chemii bioorganicznej i biologii strukturalnej” kierowanej przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN.
Podziel się

Polecane strony