Udział w organizacjach naukowych

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski
 • I wiceprezes, członek Prezydium i Zarządu Głównego PTChem, przew. Komisji Wyróżnień i Medali PTChem oraz Komsji Nagród PTChem (2016-2018)
 • członek międzynarodowego zespołu ekspertów do spraw oceny kadry w University of Thessaloniki, Grecja (2015)
 • członek międzynarodowego zespołu ekspertów do spraw oceny kadry w International Center for Chemical Sciences, HEJ Research Institute of Chemistry, University of Karachi, Pakistan z wyboru (2006)
Prof. dr hab. Teresa Basińska
 • członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTChem (2019-2021)
 • sekretarz Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem (2016-2018)
Dr hab. Jarosław Błaszczyk
 • członek Amerykańskiego Towarzystwa Krystalograficznego, ACA – American Crystallographic Association (1997-2004)
 • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Profesorów Uniwersyteckich, AAUP – American Association of University Professors (2006-2009)
 • członek panelu ekspertów Narodowego Centrum Nauki ds. ewaluacji wniosków grantowych (2013 – obecnie)
Dr hab. Tadeusz Biela
 • przewodniczący Sekcji Polimerów w PTChem (2022-2024)
Prof. dr hab. Marek Cypryk
 • członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Łódzkiego PTChem (2019-2021)
Prof. dr hab. Arkadiusz Chworoś
 • członek Komitetu Chemii PAN, (2020)
 • członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTChem (2019)
 • członek Komisji Współdziałania Nauk Biologiczno-Chemiczno-Medycznych przy Oddziale PAN w Łodzi (2015)
Prof. dr hab. Józef Drabowicz
 • przewodniczący Częstochowskiego Oddziału PTChem (2012)
Prof. dr hab. Andrzej Gałęski
 • członek IUPAC Subcommittee on Structure and Properties of Commercial Polymers (1994)
 • członek Komitetu Naukowego World Forum on Advanced Materials (2005)
 • członek European Scientific Association for Material Forming, ESAFORM (2000)
 • członek Polskiego Towarzystwa Mikroskopii (2000)
 • członek International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) (1999)
 • członek Polymer Processing Society (2012)
Dr hab. Piotr Guga
 • członek Komisji Współdziałania Nauk Biologiczno-Chemiczno-Medycznych przy Oddziale PAN w Łodzi (2015)
Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński
 • przewodniczący Sekcji Chemii Heteroorganicznej PTChem, i członek Zarządu Głównego PTChem (2007)
 • członek Komisji Biotechnologii przy Oddziale PAN w Łodzi (2008)
 • członek Komisji Etyki przy Oddziale PAN w Łodzi (2008)
Dr hab. Tomasz Makowski
 • członek panelu ekspertskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, w ramach obszaru tematycznego: Transfer technologii i współpraca między uczelniami a przedsiębiorstwami (2014-2020)
Prof. dr hab. Marian Mikołajczyk
 • członek rzeczywisty PAN (2002)
 • członek Komitetu Chemii PAN (1988)
 • członek Niemieckiej Narodowej Akademii Nauk Leopoldina (1990)
 • członek Oddziału PAN w Łodzi (1991)
Prof. dr hab. Barbara Nawrot
 • przewodnicząca, Komisja Współdziałania Nauk Biologiczno-Chemiczno-Medycznych przy Oddziale PAN w Łodzi, (2015)
 • członek Komisji Biotechnologii Oddziału PAN w Łodzi (2004),
 • członek Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN (2007)
 • członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki przy Prezydium PAN (2017)
Prof. dr hab. Stanisław Penczek
 • członek rzeczywisty PAN (2013)
 • członek korespondent PAU (2012)
 • członek czynny PAU (2017)
 • członek korespondent Nordrheinische Akademie der Wissenschaften (Wydział Nauk Ścisłych i Medycznych) (2007)
 • członek honorowy Izraelskiego Towarzystwa Chemicznego (2009)
 • profesor honorowy, Uniwersytet Jagielloński (2003)
Prof. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska
 • członek IUPAC Subcommittee Structure and Properties of Commercial Polymers (1997)
Prof. dr hab. Marek J. Potrzebowski
 • członek korespondent PAN (2019)
 • członek Komitetu Chemii PAN, (2016)
 • członek Komisji „Krystalografia NMR i metody pokrewne” w ramach Międzynarodowej Unii Krystalografii, (International Union of Crystallography) (2014)
 • członek Rady Naukowej Instytutu Chemii Organicznej PAN, (2015)
 • członek Ampere Society, (2016)
Dr hab. Artur Różański
 • członek IUPAC Subcommittee on Structure and Properties of Commercial Polymers (2015)
Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski
 • członek International Polymer Colloids Group (2002)
Podziel się

Polecane strony