15/07/2020

29 czerwca 2020 roku odbyło się 140 posiedzenie Rady Naukowej Centrum on-line

Po raz pierwszy w historii Centrum 140-te posiedzenie Rady Naukowej CBMiM odbyło się w trybie zdalnym. Członkowie Rady kontaktowali się…

10/07/2020

List otwarty Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN w sprawie propozycji Komitetu Polityki Naukowej MNiSW z 30 kwietnia 2020r. dotyczącej reformy Polskiej Akademii Nauk

Zapraszamy do zapoznania się z listem otwartym Inicjatywy Obywatelskiej Instytutów PAN, który stanowi odpowiedź na propozycje reformy Polskiej Akademii Nauk…

07/07/2020

CBMiM PAN w grupie najlepszych instytutów naukowych w Polsce pod względem innowacyjności w zestawieniu SCImago Institutions Rankings (SIR)

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk zajęło drugie miejsce pod względem innowacyjności (za Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN)…

04/06/2020

Profesor Jan Michalski – w 100-tną Rocznicę urodzin.

7 czerwca 2020 roku mija setna rocznica urodzin Profesora Jana Michalskiego jednego z najwybitniejszych polskich chemików, łodzianina z urodzenia i…

02/06/2020

PLAN DZIAŁAŃ

obejmujący środki bezpieczeństwa i kontroli podczas przywracania pełnego funkcjonowania jednostki w celu zapobiegania zagrożeniu rozprzestrzenienia koronowirusa SARS-CoV-2 w CBMiM PAN.  Rodzaje…

22/05/2020

Nowa formulacja farmaceutyczna przeciw COVID-19 opracowana przez naukowców z UJD i CBMiM PAN

Zespół z Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (UJD) przy współpracy z Centrum…

26/03/2020

KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem pandemią koronawirusa i w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w okresie od 16 marca do odwołania…

03/03/2020

Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Centrum

W dniu 27 lutego 2020 r. odbyło się w CBMiM PAN Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi, na które, obok…

04/02/2020

Komórki macierzyste: zastosowania, perspektywy, nieporozumienia

Szanowni Państwo! W imieniu Komisji ds. Współdziałania Nauk Chemiczno-Biologiczno-Medycznych przy Łódzkim Oddziale PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w…

20/01/2020

CBMiM PAN na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej

Resort Nauki ogłosił listę strategicznych infrastruktur badawczych tworzących Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. To 65 projektów z pozytywną rekomendacją zespołu doradczego…

02/01/2020

prof. dr hab. Marek Potrzebowski – członek korespondent PAN

Podczas ostatniej, 140 sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk, która odbyła się 5 grudnia 2019r., wybrano nowych członków krajowych PAN:…

11/12/2019

prof. Marian Mikołajczyk – członek Polskiej Akademii Umiejętności

16 listopada 2019r. na uroczystym posiedzeniu naukowym Polskiej Akademii Umiejętności przyjęto w poczet członków PAU prof. Mariana Mikołajczyka. Gratulujemy dołączenia…

10/09/2019

Konkurs na Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi

Konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2020…

23/05/2019

Szkoła Doktorska BioMedChem

W poniedziałek 20 maja podpisany został list intencyjny w sprawie utworzenia i prowadzenia Szkoły Doktorskiej BioMedChem Uniwersytetu Łódzkiego i Instytutów…

Polecane strony