Pracownia Mikroanalizy

Pracownia Mikroanalizy wykonuje oznaczenia zawartości procentowej węgla,  azotu, wodoru i siarki  przy użyciu automatycznego analizatora EuroVector model 3018 lub analizatora model Vario micro firmy  Elementar Analysensysteme GmbH, a także oznaczenia chlorowców, fosforu, popiołu i suchej pozostałości.

Posiadany spektrometr FT-IR firmy ATI Mattson model Infinity AR60 pozwala rejestrować nie tylko normalne widma próbek, ale również, dzięki współpracy z mikroskopem Quantum, rejestrować  widma próbek mikroskopowych w świetle przechodzącym lub odbitym.

Pracownia Mikroanalizy posiada aparaty firmy TA Instruments do analizy termograwimetrycznej (TGA 2950) z możliwością pracy techniką wysokiej rozdzielczości (Hi-Res) i różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC 2920) z możliwością pracy techniką modulowaną.

Dysponujemy również chromatografami gazowymi firmy Hewlett-Packard model 5890 i Agilent model 6890 do analiz jakościowych i ilościowych substancji chemicznych metodą chromatograficzną.

Bliższe informacje: 

dr hab. Tadeusz Biela, prof. CBMiM, tel.: (42)68-03-238, e-mail:

Podziel się

Polecane strony