Dział Chemii Bioorganicznej - Chemia Organiczna i Medyczna, Biologia Molekularna i Komórkowa

Zespół syntetycznej chemii bioorganometalicznej

Zespół syntetycznej chemii bioorganometalicznej

Głównym zadaniem grupy jest synteza analogów produktów naturalnych, zwłaszcza zmodyfikowanych nukleozydów i nukleotydów, w tym ich kompleksów z metalami przejściowymi….

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

W miesiącach wakacyjnych (lipiec, wrzesień) prowadzimy praktyki laboratoryjne dla studentów łódzkich uczelni (i nie tylko…). W ramach praktyk studenckich realizujemy…

Pracownia Terapeutycznych Kwasów Nukleinowych

Pracownia Terapeutycznych Kwasów Nukleinowych

W Pracowni Terapeutycznych Kwasów Nukleinowych Pracowni zajmujemy się syntezą modyfikowanych nukleozydów, nukleotydów i oligonukleotydów, jako modeli do zaawansowanych badań fizyko-chemicznych,…

Laboratorium przesiewowe

Laboratorium przesiewowe

Od roku 2009 w strukturach CBMM PAN istnieje Laboratorium Przesiewowe kierowane przez prof. dr hab. Barbarę Nawrot. Laboratorium powstało dzięki…

Pracownia Medycyny Molekularnej

Pracownia Medycyny Molekularnej

Nasze badania skupiają się w szczególności wokół pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (egzosomów) i ich znaczenia w rozwoju chorób takich jak nowotwory czy…

Pracownia Biomateriałów

Pracownia Biomateriałów

Pracownia zajmuje się następującą problematyką badawczą: Projektowanie, synteza oraz zastosowanie nanocząstek bazujących na RNA w kontroli ekspresji genów Analiza interakcji…

Dział Chemii Bioorganicznej

Dział Chemii Bioorganicznej

Zespoły badawcze Pracownia terapeutycznych kwasow nukleinowych (Prof. Barbara Nawrot) Laboratorium przesiewowe (Prof. Barbara Nawrot) Zespół syntetycznej chemii bioorganometalicznej (Prof. Roman…

Polecane strony