Dział Chemii Bioorganicznej - Chemia Organiczna i Medyczna, Biologia Molekularna i Komórkowa

Zespół syntetycznej chemii bioorganometalicznej

Zespół syntetycznej chemii bioorganometalicznej

Głównym zadaniem grupy jest synteza analogów produktów naturalnych, zwłaszcza zmodyfikowanych nukleozydów i nukleotydów, w tym ich kompleksów z metalami przejściowymi….

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

W miesiącach wakacyjnych (lipiec, wrzesień) prowadzimy praktyki laboratoryjne dla studentów łódzkich uczelni (i nie tylko…). W ramach praktyk studenckich realizujemy…

Pracownia Terapeutycznych Kwasów Nukleinowych

Pracownia Terapeutycznych Kwasów Nukleinowych

W Pracowni Terapeutycznych Kwasów Nukleinowych Pracowni zajmujemy się syntezą modyfikowanych nukleozydów, nukleotydów i oligonukleotydów, jako modeli do zaawansowanych badań fizyko-chemicznych,…

Laboratorium przesiewowe

Laboratorium przesiewowe

Od roku 2009 w strukturach CBMM PAN istnieje Laboratorium Przesiewowe kierowane przez prof. dr hab. Barbarę Nawrot. Laboratorium powstało dzięki…

Pracownia Medycyny Molekularnej

Pracownia Medycyny Molekularnej

Nasze badania skupiają się w szczególności wokół pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (egzosomów) i ich znaczenia w rozwoju chorób takich jak nowotwory czy…

Pracownia Biomateriałów

Pracownia Biomateriałów

Pracownia zajmuje się następującą problematyką badawczą: Projektowanie, synteza oraz zastosowanie nanocząstek bazujących na RNA w kontroli ekspresji genów Analiza interakcji…

Dział Chemii Bioorganicznej

Dział Chemii Bioorganicznej

Tematyka badawcza Zakładu koncentruje się na tworzeniu nowych metod syntezy biocząsteczek i ich analogów w celu badania procesów międzycząsteczkowych oddziaływań…

Polecane strony