Biuletyn Informacji Publicznej

Opublikowano: 09.02.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wydzielenie i dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej…

Opublikowano: 30.06.2020

E-learningowe szkolenia antykorupcyjne

W ramach podejmowania działań o charakterze antykorupcyjnym, CBMiM PAN informuje, że na internetowej platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego zamieszczone są…

Opublikowano: 30.06.2020

Kodeks Etyki Pracownika Naukowego

Zarządzeniem Nr 2/2017 Dyrektora Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi z dnia 3 kwietnia 2017 r….

Polecane strony