Konferencja Instytutów Naukowych Łodzi

 • działalność na rzecz nauki i edukacji,
 • popularyzacja osiągnięć naukowych,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy członkami,
 • tworzenie właściwej atmosfery dla funkcjonowania Jednostek w Łodzi i województwie
  łódzkim.

Konferencja Instytutów Naukowych Łodzi i Województwa Łódzkiego przy Polskiej Akademii Nauk Oddział Łódź (KIN), została powołana podczas spotkania łódzkiego środowiska naukowego w dniu 17 października 2014 roku. Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi, której Prezesem jest prof. dr hab. Aleksander Welfe, członek korespondent PAN, jest siedzibą Biura Konferencji.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia ustalono główne cele oraz strukturę Konferencji Instytutów Naukowych, którą utworzyło 9 Instytutów Naukowych:

 • Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej  Akademii Nauk
 • Europejskie Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk
 • Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
 • Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi
 • Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
 • Instytut Włókiennictwa
 • Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami Instytutu Archeologii i  Etnologii Polskiej Akademii Nauk

 czytaj również: informator KIN

Podziel się

Polecane strony