Historia Centrum

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych powstało w 1972 na bazie dwóch grup badawczych kierowanych przez członków Polskiej Akademii Nauk: prof. Jana Michalskiego (chemia związków heteroorganicznych) oraz prof. Mariana Kryszewskiego (fizyka polimerów). Prof. Jan Michalski, aż do emerytury (1991) był długoletnim dyrektorem Centrum.

Po przejściu na emeryturę Jana Michalskiego dyrektorem Centrum został prof. Marian Mikołajczyk, który sprawował swoją funkcję do końca 2007 r. W latach 2008-2015 funkcję Dyrektora Centrum pełnił prof. Stanisław Słomkowski. W 2016 Dyrektorem CBMiM został prof. Marek Potrzebowski.

W ciągu ponad 45 lat swojego istnienia, Centrum rozwinęło się ze stosunkowo małego laboratorium w rozbudowany instytut badawczy zatrudniający ok. 180 osób, z których ok. 140 jest bezpośrednio zaangażowana w badania naukowe. Centum Badań Molekularnych i Makromolekularnych wchodzi w skład sieci instytutów Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie ze statutem CBMiM PAN jest zarządzane przez Dyrekcję oraz Radę Naukową. Funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej pełnili Profesorowie: Maciej Wiewiórowski (1972-74, 1982-84), Jerzy Wróbel (1975-1981), Jerzy Ruciński (1981-83), Zygmunt Lasocki (1984-93), Mieczysław Mąkosza (1994-2010). Obecnie przewodniczącym Rady Naukowej jest prof. Henryk Kozłowski.

 

W 2012 roku Centrum obchodziło swoje 40 lecie. Uroczystości jubileuszowe były transmitowane przez lokalną telewizję. Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego przez TVP Łódź z okazji 40-lecia CBMiM PAN oraz relacji z uroczystości z okazji 40-lecia w Łódzkich Wiadomościach Dnia (TVP3 18.12.2012):

Podziel się

Polecane strony