Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Marek POTRZEBOWSKI
tel.: +48 (42) 680 32 40
e-mail:

 

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Prof. dr hab. Arkadiusz CHWOROŚ
tel.: +48 (42) 680 32 20, +48 (42) 680 32 14
e-mail:

 

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych i Technicznych

Mgr Krzysztof ŁAWIŃSKI
tel. +48 (42) 680 32 46
e-mail:

 

Główna Księgowa

Mgr Grażyna JASIŃSKA
tel.: +48 (42) 680 33 04
e-mail:

 

Dział Chemii Bioorganicznej

Prof. dr hab. Barbara Nawrot
e-mail:

tel.: +48 (42) 680 32 48

 

Dział Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Piotr Kiełbasiński
e-mail:
tel.: +48 (42) 680 32 34

 

Dział Nanomateriałów Polimerowych

Prof. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska
e-mail:
tel.: +48 (42) 680 33 16

 

Dział Chemii Strukturalnej

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski
e-mail:
tel.: +48 (42) 680 32 40

Podziel się

Polecane strony