Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

Prof. dr hab. Arkadiusz CHWOROŚ
tel.: +48 (42) 68 03 220
e-mail:

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

Dr hab. inż. Marek BRZEZIŃSKI, Profesor Instytutu
tel.: +48 (42) 68 03 328
e-mail:

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych i Technicznych

Mgr Krzysztof ŁAWIŃSKI
tel. +48 (42) 68 03 246
e-mail:

Główna Księgowa

Mgr Grażyna JASIŃSKA
tel.: +48 (42) 68 03 304
e-mail:

 

Dział Chemii Bioorganicznej – koordynator

Prof. dr hab. Arkadiusz Chworoś
e-mail:

tel.: +48 (42) 68 03 2 20

Dział Chemii Organicznej – koordynator

Prof. dr hab. Piotr Bałczewski
e-mail:
tel.: +48 (42) 68 03 213

Dział Nanomateriałów Polimerowych – koordynator

Prof. dr hab. Ewa Piórkowska-Gałęska
e-mail:
tel.: +48 (42) 68 03 316

Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych – koordynator

Dr hab. Monika Gosecka, Profesor Instytutu
e-mail:
tel.: +48 (42) 68 03 270

Dział Chemii Strukturalnej – koordynator

Prof. dr hab. Marek Potrzebowski
e-mail:
tel.: +48 (42) 68 03 240

Podziel się

Polecane strony