Polonez – Program Horyzont 2020 (działanie: Marie Skłodowska-Curie)

logo Narodowego Centrum Nauki

Projekty Polonez realizowane w CBMiM PAN:

1. Investigations of inter and intramolecular interactions between chalcogens and heteroatoms
containing molecules
Principal investigator: dr Luca Sancineto
Agreement No. UMO-2016/21/P/ST5/03512
https://luca-sancineto.jimdosite.com

 

2.Design, bio and diversity oriented synthesis of fused pyridin-4(1H)-ones, 4H-pyrane-4-ones and 4Hthiopyran-
4-ones as potential preclinical drugcandidates
Principal investigator: dr Satenik Mkrtchyan
Agreement No. UMO-2016/21/P/ST5/00630

HOME

POLONEZ to konkurs adresowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach.

Adresat konkursu: osoba posiadająca stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia  badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, która w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkała, nie pracowała ani nie studiowała w Polsce dłużej niż 12 miesięcy.

Czas pobytu naukowca w Polsce: 12 miesięcy lub 24 miesiące.

Grantodawca: Narodowe Centrum Nauki


Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020”
na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.

Podziel się

Polecane strony