Pracownia Pomiaru Mas Cząsteczkowych

Laboratorium Pomiaru Mas Cząsteczkowych w Zakładzie Chemii Polimerów świadczy usługi w zakresie oznaczania mas cząsteczkowych, rozrzutu mas cząsteczkowych, promieni żyracji itp. parametrów charakteryzujących strukturę makrocząsteczek w roztworze.

Laboratorium dysponuje zestawami chromatograficznymi firmy Agilent do analiz w rozpuszczalnikach organicznych (CH2Cl2 i THF) i w wodzie. Dysponujemy trzema zestawami chromatograficznymi typu SEC: SEC – MALLS (detekcja RI i MALLS) i Tri-SEC (detekcja RI, RALLS i wiskozymetr przepływowy). Obie metody pomiaru pozwalają na oznaczenie rzeczywistych mas cząsteczkowych analizowanych polimerów (tylko w CH2Cl2). Dodatkowo dysponujemy zestawem chromatograficznym SEC- RI pracującym z użyciem THF jako eluenta, umożliwiającym tylko względny pomiar mas cząsteczkowych z użyciem kalibracji na PS.

Wyznaczamy również względne masy cząsteczkowe w/g kalibracji na wzorce polistyrenowe i poli(glikol etylenowy) (woda), jeśli pomiary parametrów bezwzględnych są niemożliwe.

Bliższe informacje:
dr hab. Tadeusz Biela
Tel.: (42) 6803 219
e-mail: tadek@cbmm.lodz.pl

Podziel się

Polecane strony