Pracownia Analizy Mas Cząsteczkowych

Laboratorium Analizy Mas Cząsteczkowych w Dziale Polimerów świadczy usługi w zakresie oznaczania mas cząsteczkowych, rozrzutu mas cząsteczkowych, itp. parametrów charakteryzujących strukturę makrocząsteczek w roztworze.

Laboratorium dysponuje zestawami chromatograficznymi firmy Agilent, Wyatt oraz Shimadzu do analiz w rozpuszczalnikach organicznych (CH2Cl2 i DMF). Dysponujemy zestawami chromatograficznymi typu SEC – MALLS (detekcja RI i MALLS). Metody pomiaru pozwalają na oznaczenie rzeczywistych mas cząsteczkowych (detektor MALLS) analizowanych polimerów, oraz względny pomiar mas cząsteczkowych z użyciem kalibracji na PS (detektor RI).

 

Spektrometr mas typu MALDI-ToF/ToF jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi spektrometrii mas, wyjątkowo dokładne o dużej czułości i wysokim poziomie identyfikacji. Możliwe są pomiary:

  • w trybie liniowym, z reflektronem
  • zarówno dla jonów dodatnich jak i ujemnych,
  • ciężaru cząsteczkowego polimerów, oligosacharydów, a także peptydów, białek, nukleozydów, nukleotydów oraz lipidów.

 

Bliższe informacje:
dr hab. Tadeusz Biela
Tel.: (42) 6803 238
e-mail:

Podziel się

Polecane strony