Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań

 

Montaż dwóch mikroinstalacji PV na potrzeby własne CBMiM PAN

zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość zadania 386 475,42 PLN.

Dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi 309 180,00 PLN.


Zadanie pod nazwą „Wydzielenie i dostosowanie do warunków ochrony przeciwpożarowej klatki schodowej budynku A w CBMiM PAN”

Dofinansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 855 464,78 zł

Całkowita wartość zadania 1 026 681,00 zł

OPIS: Dostosowanie budynku A w CBMiM PAN do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, mające zapewnić niedopuszczenie do powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, możliwość bezpiecznego opuszczenia budynku objętego zagrożeniem oraz zabezpieczenie cennej aparatury naukowo-badawczej.

Podziel się

Polecane strony