Publikacje

Grupy badawcze z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych publikują rokrocznie ponad 100 oryginalnych artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Działalność ta jest uzupełniania aktywnym uczestnictwem w międzynarodowych konferencjach. Przykładowe liczby publikacji z ostatnich lat:

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
oryginalne publikacje (IF)
88 94 75 77 88 91 78 121 104 99
przeglądy literaturowe
5 12
6
13 12 4 12 6 15 12
rozdziały w książkach i monografie 23 12 14 6 16 12 14 7 9 5
referaty (konferencje krajowe i międzynarodowe)
33
26 34 38 40 36 44 33 31
28
komunikaty i postery na konferencjach
120
158
154
153 136 153 186 159 118
154

Lista wybranych publikacji  z ostatnich lat:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 2018

Lista wybranych rozdziałów z książek i monografii:
2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014

Lista wszystkich publikacji z lat 1972- 2014:
Publikacje_1972-2014.pdf, 1,7 MB

Wielu samodzielnych pracowników naukowych z Centrum jest członkami rad redakcyjnych najważniejszych czasopism naukowych z dziedziny chemii organicznej i polimerów:
Lista członków rad redakcyjnych czasopism

 

Podziel się

Polecane strony