Pracownicy

dr inż.
Irena Bąk-Sypień
Główny specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Strukturalnej
Bałczewski Piotr
prof. dr hab.
Piotr Bałczewski
Profesor, Koordynator Działu Chemii Organicznej
lic.
Hubert Banaszkiewicz
Biolog, Dział Chemii Bioorganicznej
Bartczak Zbigniew
prof. dr hab.
Zbigniew Bartczak
Profesor, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Basińska Teresa
prof. dr hab.
Teresa Basińska
Professor, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Baśko Małgorzata
dr hab.
Małgorzata Baśko
Adiunkt, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Bednarek Melania
dr hab.
Melania Bednarek
Adiunkt, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Magdalena Bednarek
Samodzielny referent - DP
Biela Tadeusz
dr hab.
Tadeusz Biela
Profesor Instytutu, Dział Funcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
mgr
Julita Bigos
Samodzielny referent - DZ
Tomasz Bigos
Pracownik fizyczny
(42) 68 03 243
dr hab.
Jarosław Błaszczyk
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Organicznej
mgr inż.
Paulina Błazińska
Chemik, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Bojda Joanna
dr
Joanna Bojda
Asystent, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Brzeziński Marek
dr hab. inż.
Marek Brzeziński
Z-ca dyrektora ds. naukowych, Profesor Instytutu, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr
Romuald Brzozowski
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Nanomateriałów Polimerowych
dr
Bogdan Bujnicki
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Organicznej
Chworoś Arkadiusz
prof. dr hab.
Arkadiusz Chworoś
Dyrektor (CEO), Koordynator Działu Chemii Bioorganicznej
mgr
Karolina Cichoń
Chemik, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Cierpiał Tomasz
dr
Tomasz Cierpiał
Asystent, Dział Chemii Organicznej
Daria Ciupa
Samodzielny referent - Sekretariat
Cypryk Wojciech
dr inż.
Wojciech Cypryk
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
Cypryk Marek
prof. dr hab.
Marek Cypryk
Profesor, Dział Chemii Strukturalnej
dr
Liliana Czernek
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
Zygmunt Daszkiewicz
Starszy portier
(42) 68 03 200
dr inż.
Bogumiła Delczyk-Olejniczak
Starszy Inspektor ds. BHP
(+48) (42) 68 03 332
Budynek B, pokój 012
dr
Roman Dembiński
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Bioorganicznej
mgr inż.
Bogdan Denus
Kierownik Działu Technicznego
dr
Rafał Dolot
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
Drabowicz Józef
prof. dr hab.
Józef Drabowicz
Profesor, Dział Chemii Organicznej
dr hab.
Kacper Drużbicki
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Strukturalnej
Dudek Marta
dr hab.
Marta Dudek
Profesor Instytutu, Dział Chemii Strukturalnej
dr
Bogdan Dudziński
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Organicznej
(+48) (42) 68 03 217
dr
Katarzyna Ebenryter-Olbińska
Asystent, Dział Chemii Bioorganicznej
dr
Dhanumalayan Elumalai
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Nanomateriałów Polimerowch
dr inż.
Witold Fortuniak
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Nanomateriałów Polimerowych
dr
Mariusz Gadzinowski
Asystent, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Gałęski Andrzej
prof. dr hab.
Andrzej Gałęski
Profesor, Dział Nanomateriałów Polimerowych
mgr
Dorota Gaudyn-Łucka
Specjalista - Biblioteka
Gosecka Monika
dr hab.
Monika Gosecka
Profesor Instytutu, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr
Mateusz Gosecki
Adiunkt, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr
Bartłomiej Gostyński
Asystent, Dział Chemii Strukturalnej
Grabowski Marcin
inż.
Marcin Grabowski
Informatyk, DT
dr inż.
Edyta Grzesiak
Pełnomocnik ds. komercjalizacji wyników naukowych i współpracy z gospodarką
Małgorzata Hejniak
Pracownik fizyczny
(42) 68 03 242
Hosseinnezhad Ramin
dr
Ramin Hosseinnezhad
Asystent, Dział Nanomateriałów Polimerowych
mgr
Sepideh Jafari
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Biorganicznej
Jakubowski Rafał
dr inż.
Rafał Jakubowski
Adiunkt, Dział Chemii Organicznej
dr inż.
Ignacy Janicki
Asystent, Dział Chemii Organicznej
Katarzyna Janikowska
Starszy referent - DZ
Piotr Janikowski
Starszy magazynier
mgr
Grażyna Jasińska
Główna księgowa
Jastrzębska Katarzyna
dr
Katarzyna Jastrzębska
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
mgr inż.
Daria Jaworska-Krych
Chemik, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr
Agata Jeziorna
Główny specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Strukturalnej
Jeżyńska Barbara
dr inż.
Barbara Jeżyńska
Kierownik Sekretariatu Naukowego
Janina Jóźwiak
Pracownik fizyczny
(42) 68 03 242
dr
Renata Kaczmarek
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
dr
Krzysztof Kałużyński
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr
Hanieh Kargarzadeh
Adiunkt, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Marek Karolak
Starszy portier
(42) 68 03 200
Kaszyński Piotr
prof. dr hab.
Piotr Kaszyński
Profesor, Dział Chemii Organicznej
dr inż.
Sławomir Kaźmierski
Główny specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Strukturalnej
mgr inż.
Mehrnaz Khalaji
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Strukturalnej
Kiełbasiński Piotr
prof. dr hab.
Piotr Kiełbasiński
Profesor, Dział Chemii Organicznej
Alicja Kopacka
Księgowa
dr
Marek Koprowski
Adiunkt, Dział Chemii Organicznej
dr
Bartłomiej Kost
Adiunkt, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
mgr
Agnieszka Kostrzewska
Samodzielny referent - DZ
Kowalewska Anna
prof. dr hab.
Anna Kowalewska
Profesor, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Jerzy Kowalski
Starszy portier
(42) 68 03 200
dr
Justyna Krajenta
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Krakowiak Agnieszka
dr hab.
Agnieszka Krakowiak
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
dr
Dorota Krasowska
Asystent, Dział Chemii Organicznej
dr
Karolina Królewska-Golińska
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
dr
Jerzy Krysiak
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Organicznej
Jarosław Kubiak
Starszy portier
(42) 68 03 200
Kubisa Przemysław
prof. dr hab.
Przemysław Kubisa
Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr
Katarzyna Kulik
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
dr
Jan Kurjata
Asystent, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
mgr
Beata Kurzyk
Główny specjalista
dr
Małgorzata Kwiatkowska
Adiunkt, Dział Chemii Organicznej
mgr
Krzysztof Ławiński
Z-ca dyrektora ds. ogólnych i technicznych
dr
Piotr Lewiński
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr
Anna Maciaszek
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Bioorganicznej
mgr inż.
Kamila Majewska-Smolarek
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Tomasz Makowski
dr hab.
Tomasz Makowski
Profesor Instytutu, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Grażyna Mastalerz
Pracownik fizyczny
(42) 68 03 200
Rafał Matuszak
Kierowca
(42) 68 03 225
Matyjaszewski Krzysztof
prof. dr hab.
Krzysztof Matyjaszewski
Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
mgr
Magdalena Michalak
Specjalista - DP
dr inż.
Damian Mickiewicz
Chemik, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr
Grażyna Mielniczak
Asystent, Dział Chemii Organicznej
dr
Maciej Mikina
Asystent, Dział Chemii Organicznej
Mikołajczyk Marian
prof. dr hab.
Marian Mikołajczyk
Profesor, Dział Chemii Organicznej
mgr inż.
Barbara Mikołajczyk
Chemik, Dział Chemii Bioorganicznej
Miksa Beata
dr hab.
Beata Miksa
Adiunkt, Dział Chemii Strukturalnej
Mizerska Urszula
dr hab.
Urszula Mizerska
Adiunkt, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Morawiec Jerzy
dr
Jerzy Morawiec
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Izabela Morawska-Rudzka
Starszy portier
(42) 68 03 200
Nawrot Barbara
prof. dr hab.
Barbara Nawrot
Profesor, Dział Chemii Bioorganicznej
Barbara Nurzyńska
Pracownik fizyczny
(42) 68 03 200
Marzena Ostojska
Samodzielna księgowa
dr
Krzysztof Owsianik
Adiunkt, Dział Chemii Organicznej
mgr
Katarzyna Oziemska
Starszy magazynier
Paluch Piotr
dr
Piotr Paluch
Adiunkt, Dział Chemii Strukturalnej
mgr inż.
Radosław Pancer
Starszy specjalista - PPoż
mgr
Mariusz Pawelak
Z-ca Głównego księgowego
Pawlak Andrzej
dr hab.
Andrzej Pawlak
Profesor Instytutu, Dział Nanomateriałów Polimerowych
dr hab.
Tomasz Pawlak
Adiunkt, Dział Chemii Strukturalnej
dr
Róża Pawłowska
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
dr
Łukasz Pęczek
Adiunkt, Dział Chemii Biorganicznej
Penczek Stanisław
prof. dr hab.
Stanisław Penczek
Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Izabela Piestrzeniewicz
Pracownik fizyczny
(42) 68 03 200
dr
Kinga Piórecka
Asystent, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Piórkowska-Gałęska Ewa
prof. dr hab.
Ewa Piórkowska-Gałęska
Profesor, Koordynator Działu Nanomateriałów Polimerowych
Pluta Mirosław
dr hab.
Mirosław Pluta
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Nanomateriałów Polimerowych
mgr
Patrycja Pokora-Sobczak
Chemik, Dział Chemii Organicznej
mgr inż.
Małgorzata Polińska
Chemik, Dział Nanomateriałów Polimerowych
mgr
Izabela Pospiech
Specjalista ds. Osobowych
Potrzebowski Marek
prof. dr hab.
Marek Potrzebowski
Koordynator Działu Chemii Strukturalnej
dr
Julia Pretula
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
mgr
Marianna Proga
Starszy specjalista, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
mgr
Aleksandra Prokop
Księgowa
dr
Vidhika Punjani
Spacjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Organicznej
Puzhakkara Abitha
mgr
Abitha Puzhakkara
Specjalista, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr
Ewa Radzikowska-Cieciura
Adiunkt, Dział Chemii Bioorganicznej
Paweł Rędzikowski
Kierowca
(42) 68 03 225
lic.
Adrian Romaniuk
Chemik, Dział Chemii Organicznej
Różański Artur
dr hab.
Artur Różański
Profesor Instytutu, Dział Nanomateriałów Polimerowych
dr hab.
Krystyna Rózga-Wijas
Adiunkt, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Rubinsztajn Sławomir
prof. dr hab.
Sławomir Rubinsztajn
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Krzysztof Rudnicki
Starszy portier
(42) 68 03 200
dr
Aneta Rzewnicka
Asystent, Dział Chemii Organicznej
dr inż.
Marta Safandowska
Adiunkt, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Sierant Małgorzata
dr
Małgorzata Sierant
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Bioorganicznej
Singh Hemant Kumar
dr
Hemant Kumar Singh
Specjalista badawczo-chemiczny, Dział Chemii Organicznej
Słomkowski Stanisław
prof. dr hab.
Stanisław Słomkowski
Profesor, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Agata Sobczak
Starszy laborant, Dział Chemii Organicznej
dr
Marta Socka
Adiunkt, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Sosnowski Stanisław
dr hab.
Stanisław Sosnowski
Adiunkt, Dział Chemii Strukturalnej
Stańczyk Włodzimierz
prof. dr hab.
Włodzimierz Stańczyk
Profesor, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
Stec Wojciech J.
prof. dr hab.
Wojciech J. Stec
Steinke Urszula
mgr inż.
Urszula Steinke
Chemik, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
lic.
Weronika Stępniak
Chemik, Dział Chemii Bioorganicznej
dr
Justyna Suwara
Asystent, Dział Chemii Bioorganicznej
Svyntkivska Mariia
mgr
Mariia Svyntkivska
Asystent, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Aleksandra Szczepańczyk
Referent, SN
dr
Patrycja Szczupak
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Bioorganicznej
mgr
Honorata Szczypińska
Księgowa
Elżbieta Szuland
Starszy portier
(42) 68 03 200
Paweł Szuland
Pracownik fizyczny
(42) 68 03 200
prof. dr hab.
Ryszard Szymański
Profesor Instytutu, Dział Chemii Strukturalnej
dr
Agnieszka Tomaszewska-Antczak
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Bioorganicznej
dr
Katarzyna Trzeciak
Adiunkt, Dział Chemii Strukturalnej
Urbaniak Małgorzata
inż.
Małgorzata Urbaniak
Chemik, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materiałów Polimerowych
dr hab.
Paweł Uznański
Profesor Instytutu, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Veluri Sivanjineyulu
dr
Sivanjineyulu Veluri
Asystent, Dział Nanomateriałów Polimerowych
dr
Alina Vozniak
Asystent, Dział Nanomateriałów Polimerowych
Vozniak Iurii
dr hab.
Iurii Vozniak
Profesor Instytutu, Dział Nanomateriałów Polimerowych
dr
Agnieszka Walkiewicz-Pietrzykowska
Specjalista badawczo-techniczny, Dział Nanomateriałów Polimerowych
mgr
Marta Wankiewicz-Głowacka
Główny specjalista ds. projektów, DT
Teresa Wargowiak
Kierownik bufetu
(42) 68 03 205
dr
Ewelina Wielgus
Główny specjalista badawczo-techniczny, Dział Chemii Strukturalnej
Wiktorska Beata
Beata Wiktorska
Chemik, Dział Funkcjonalnych Polimerów i Materialów Polimerowych
mgr
Stanisław Wojciechowski
Specjalista ds. obronnych, TB
mgr inż.
Robert Wojciechowski
Starszy specjalista - DT
Prof. dr hab. inż.
Aleksander Wróbel
Elżbieta Wróblewska
Samodzielny referent - DZ
dr
Justyna Zając
Asystent, Dział Chemii Strukturalnej
dr inż.
Joanna Zakrzewska
Chemik, Dział Nanomaterialów Polimerowych
Dorota Ziober
Starszy portier
(42) 68 03 200
dr hab. inż.
Remigiusz Żurawiński
Adiunkt, Dział Chemii Organicznej

Polecane strony