Szkoła doktorska

 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk wraz z Uniwersytetem Łódzkim i Instytutem Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk współtworzą Szkołę Doktorską BioMedChem.

 

Szkoła Doktorska BioMedChem, będąca z założenia szkołą interdyscyplinarną, ma unikalną ofertę programową. W Szkole będą kształcić się doktoranci w trzech dyscyplinach: naukach biologicznych, medycznych i chemicznych (również z udziałem chemii i fizyki polimerów), przy czym wiedza zdobywana w zakresie wybranej dyscypliny będzie pozostawać w ścisłym związku z pozostałymi. Wspólne zajęcia seminaryjne będą stanowiły platformę do poszerzania wiedzy w tych trzech obszarach, dotychczas uważanych często (aczkolwiek niesłusznie) za odrębne. Będzie to cenne uzupełnienie zdobywanej wiedzy, prowadzące do lepszego i pełniejszego rozumienia procesów i zjawisk biegnących na styku przyrody ożywionej i jej otoczenia. Instytuty tworzące Szkołę umożliwią korzystanie z ich wyposażenia badawczego i prowadzenie badań pod kierunkiem cieszących się światową renomą uczonych.

Instytucją prowadzącą Szkołę Doktorską BioMedChem w Łodzi jest Uniwersytet Łódzki. Ważne informacje i dokumentację regulującą funkcjonowanie Szkoły można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu Łódzkiego.

Link do strony Szkoły Doktorskiej BioMedChem

Podziel się

Polecane strony