Dostępna aparatura

Urządzenia i aparaty na poniższej liście należą częściowo do laboratoriów analitycznych, jak i do poszczególnych zespołów badawczych.

 • Spektrometr NMR Bruker AVANCE Neo 400
 • Spektrometr NMR Bruker AVANCE III WB 400
 • Spektrometr NMR Bruker AVANCE III 500
 • Spektrometr NMR Bruker Avance III 600
 • Spektrometr masowy Axima Performance MALDI-TOF/TOF, Shimadzu
 • System GCMS-QP2010, Shimadzu
 • SYNAPT G2-Si HDMS, wysokiej rozdzielczości spektrometr mas sprzężony z systemem ultrasprawnej chromatografii cieczowej ACQUITY UPLC I-Class, Waters
 • SQD2 – pojedynczy kwadrupolowy spektrometr masowy wyposażony w źródła jonów ESI i APCI, Waters
 • Wielofunkcyjny dyfraktometr proszkowy wyposażony w źródło Cu, Malvern Panalytical Empyrean
 • Stołowy dyfraktometr rentgenowski wyposażony w źródło Cu, Malvern Panalytical Aeris
 • Dyfraktometr monokrystaliczny wyposażony w dwa mikroogniskowe źródła promieniowania rentgenowskiego PhotonJet-S (Cu, Mo), Rigaku Oxford Diffraction XtaLAB Synergy-S
 • ASAP 2020 PLUS, w pełni zautomatyzowany system do określania jedno- i wielopunktowego obszaru powierzchni właściwej oraz do określania wielkości i rozmieszczenia porów (w tym mikroporów), Micromeritics®
 • Zestaw do badania rozpuszczania/uwalniania Vision G2 składa się z łaźni Vision G2 Classic 6 oraz urządzeń do pobierania i kolekcjonowania próbek (Vision AutoPlus, Vision AutoFill), Hanson Reaserch
 • Planetarny młyn kulowy (Retsch PM 200)
 • Młyn mieszający (Retsch MM 200)
 • HPLC 1260 Infinity II, Agilent
 • Spektrofotometr UV/VIS, UV-2700, Shimadzu
 • System oczyszczania rozpuszczalników, SPS-800, MBraun
 • Komora trójrękawicowa (glove box), Unilab
 • Procesor ultradźwiękowy z automatycznym strojeniem, SONICS
 • Spin Coater WS-650-23NPP
 • Spektrofluorymetr Fluoromax 4 z peryferiami
 • System do chromatografii flash, Pure 850 FlashPrep, Buchi
 • Mikroreaktor przepływowy, Asia 120 System, Syrris
 • Aparat do flaszowej chromatografii cieczowej z przystawką HPLC, REVELERIS x2
 • Generator wodoru (do GC)
 • Benchtop X-Band CW-EPR Spectrometer, Bruker
 • UV-Vis-NIR Spectrometr, Jasco V-770
 • Potentiostat/galwanostat PGSTAT 128N, Autolab
 • Pure Chromatography System, C-850 Flash-Prep, Buchi
 • Liquid Crystals Analysis System, LCAS-3
 • High Pressure Reactor Miniclave steel, Buchi
 • Aparat do amplifikacji kwasów nukleinowych (Eppendorf Mastercycler Gradient)
 • Aparat do ilościowego PCR (Lightcycler 96 Roche)
 • Aparat do mikrofluidycznej elektroforezy
 • Aparat do termoforezy mikroskalowej (Monolith nt.115)
 • Aparat do sublimacji
 • Autoklaw (Varioklav 400E H+P Thermoscientific)
 • Chromatograf cieczowy HPLC (Shimadzu Prominence z detektorem UV/VIS i fluorescencyjnym)
 • Chromatograf FPLC (GE HEALTHCARE 900)
 • Cytometr przepływowy (BD FACSCalibur)
 • Fluorescencyjny i luminescencyjny czytnik płytek (FLUOstar Omega, BMG LABTECH, BIOGENET)
 • Homogenizator ultradzwiękowy (Bandelin HD2070)
 • Inkubator CO2 (Binder, CB-160)
 • Inkubator CO2 (Binder, CB-150)
 • Komora laminarna (Airstream Class II)
 • Kulometr (Metrohm 756kf)
 • Licznik komórek 2.0
 • Liofilizator (Lyovac GT2D)
 • Mikroskop fluoroscencyjny (Nicon, Eclipse TI-U)
 • Mikroskop( Nicon, Eclipse TS 100 / E200 / TS2)
 • Mikroskop polaryzacyjny
 • Mikroskop stereoskopowy
 • Osmometr
 • Spektrofotometr UV/VIS (JASCO, V770 + NIR)
 • Spektrorfluorymetr (Cary, Eclipse)
 • Suszarka do żelu
 • Syntetyzer DNA/RNA (Gene World, H-6)
 • System do chromatografii żelowej flash (Buchi, Reveleris x2)
 • System do dokumentacji żeli wraz z oprogramowaniem (Uvitec Q9 Alliance)
 • System do elektroporacji (Gene Pulser Xcell, Bio-Rad)
 • System do pomiarów siarkowodoru (JENCO 6230N)
 • System oczyszczania wody (Millipore, Elix Essential)
 • System polaroid zestaw do fotografii
 • Termocycler nexus gradient (Eppendorf)
 • Termomikser comfort z chłodzeniem (300-15)
 • Termostat (HL-Basic)
 • Thermo shaker cool (Kisker Biotech, TS 100c sc-20c)
 • Thermomikser comfort 5355, (Eppendorf)
 • Transilluminator UV (UVP Inc. San Gabriel)
 • Transiluminator (UV-TS-20)
 • Ultrawirówka (Beckman Coulter, XPN-80)
 • Varioklav 75T sterylizator pary (Thermo Scientific, H+P Labortechnik GmbH)
 • Wirówka z chłodzeniem 542 R z rotorem FA (Eppendorf centrifuge 5415R)
 • Wytrząsarka KS 130 Basic
 • Wytrząsarka o ruchu okrężnym
 • Wytrząsarko-cieplarka G-24
 • Wytrząsarko-cieplarka G-25
 • Zestaw do elektroforezy białek (Bio-Rad, Mini-protean Tetra System)
 • Zestaw do elektroforezy poziomej Consort
 • Zestaw do immunoizolacji krwi (MACS Isolation Kits, Militenyi Biotec)
 • Analizator rozkładu wielkości i stężenia nanocząstek, Malvern Panalytical NanoSight NS300 Instrument
 • Zetasizer Nano-ZS (pomiar potencjału zeta), Malvern Panalytical
 • Kalorymetr do miareczkowania izotermicznego, MicroCal PEAQ-ITC, Malvern Panalytical
 • Aparat do pomiaru kąta zwilżania, SEO-Phoenix
 • Tensometr TSD/1, Gibertini
 • Korytko Langmuira–Blodgetta, KSV NIMA, do kompresji i badania monomolekularnych warstw na granicy faz ciecz-gaz lub ciecz-ciecz
 • Wirówka MPW-380R, MPW
 • Suszarka rozpyłowa B-290, Buchi
 • Spektrometr UV-Vis, HP-8453, Agilent
 • Analizator elementarny CHNS , EuroVector model 3018
 • Analizator pierwiastków CHNS, ElementarVario MICRO
 • Analizator pierwiastków CHNS-O, Carlo Erba Instruments
 • Osmometr membranowy, Gonotek
 • Chromatografy SEC/GPC: Agilent dedykowany do analiz w CH2Cl2 oraz Shimadzu dedykowany do analiz w DMF
 • Przyrządy do oznaczania masy cząsteczkowej wyposażone w różne detektory: RI Optilab (Wyatt) x2, MALLS DAWN-8 (Wyatt), MALLS DAWN-HELEOS-II  (Wyatt), RI 2300 Smartline (Knauer), UV 2238 (LKB), RALLS+Wiskozymetr (Viscotek)
 • Wiskozymetr cyfrowy DV II+, Brookfield
 • System obrazowania autoradiografem, Molecular Dynamics
 • Różnicowe kalorymetry skaningowe (modulowany) DSC 2920 i Discovery DSC 2500, TA Instruments
 • Analizator termograwimetryczny, Discovery TGA 5500, TA Instruments
 • Analizator termograwimetryczny TGA 2950, TA Instruments
 • Reaktory CVD: mikrofale, częstotliwość radiowa, częstotliwość audio
 • Spektrometr FT-IR Nicolet 380, Thermo Scientific
 • Spektrometr FT-IR Nicolet 6700, Thermo Scientific
 • Spektrometr FT-IR Jasco 6200
 • Wycigarka do mikropipet, model P-97, Sutter Instruments Co.
 • Goniometr model 100-00-230, Rame Hart, Inc.
 • Nano DSC, TA Instruments
 • Mechaniczne maszyny testujące wytrzymałość:
 1. Instron 5000 kG z komorą środowiskową,
 2. Instron 10000kG z komorą środowiskową,
 3. Linkam Minitester 200N, skomputeryzowany, z komorą środowiskową, kamerą cyfrową i mikroskopem świetlnym
 • Sterowany komputerowo dyfraktometr rentgenowski (DRON i Philips) z przystawką do figur biegunowych pozwalającą na obracanie preparatem w pełnym zakresie kątów Eulera wykorzystując dyfrakcję rentgenowską w odbiciu i w transmisji
 • Mikroskop sił atomowych (AFM): Nanoscope IIIa MultiMode 5 (rozdzielczość molekularna) ze stolikiem ogrzewanym do 250 °C
 • Mikroskop sił atomowych (AFM): Nanosurf Flex Axiom ze stopniem chłodzenia od -30°C do 150°C i komorą środowiskową
 • SP-150 potencjostat/galwanostat z trybem niskoprądowym
 • Flash DSC — kalorymetria szybkiego skanowania, (-30°C do 1000 °C), Mettler Toledo
 • DSC 3, Mettler Toledo
 • Mikroskop z dwoma podgrzewanymi stolikami (Linkam THMS600) z możliwością analizy obrazu
 • Transmisyjny mikroskop elektronowy (TEM) Tesla BS 500 z kamerą YAG
 • Skaningowy mikroskop elektronowy Jeol 5500 w niskiej próżni
 • Skaningowy mikroskop elektronowy Jeol 6010 z detektorem EDS
 • Ultramikrotom, Tesla
 • Krioultramikrotom RMC z nożami diamentowymi
 • Skomputeryzowana wytłaczarka jednoślimakowa pomiarowa, Brabender, N=19
 • Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna, segmentowa, D=25 mm, L/D=33, 4 strefy odpowietrzania
 • Wytłaczarka dwuślimakowa współbieżna. D=19 mm, L/D=40, Zamak-Mercator
 • Mini dwuślimakowa współbieżna wytłaczarka stożkowa 5 cm3, Zamak-Mercator
 • Wewnętrzny mikser pomiarowy, skomputeryzowany, Brabender
 • Wtryskarka, 3000 atm, 45 ton, 70 g, Battenfeld
 • 2 mikrowtryskarki
 • Instalacja laboratoryjna do rozdmuchiwania folii
 • Linia laboratoryjna do wytłaczania i orientacji folii
 • Linia do granulacji polimerów
 • System rozpraszania światła pod małym kątem (SALS), z kamerą CCD i laserem He-Ne
 • Aparat PVT umożliwiający krystalizację pod wysokim ciśnieniem (do 10000 atm i 15000 atm)
 • Reometr kapilarny, Instron
 • Młot udarowy Ceast 5J, IZOD
 • Płytki obrazowe do RTG, SAXS, WAXS, chromatografii żelowej
 • System do pomiarów fotoelektrycznych w temperaturze ciekłego helu
 • System do odkształceń bez kawitacji, płaskiego ściskania odkształceń w trybie ciągłym, obciążenie około 25 ton
 • Systemy do pomiaru właściwości elektrycznych półprzewodników i dielektryków
 • Ciekły kriostat helowy z okienkami kwarcowymi do pomiarów fotoelektrycznych i elektrycznych
 • Reometr ARES LS2, z przyrządem do pomiaru wytrzymałości na rozciąganie w stanie roztopionym, TA Instruments
 • Stolik grzejny do badań ścinanych materiałów z możliwością obserwacji mikroskopowej podczas ścinania
 • System do termooptycznej analizy polimerów
 • Sonda stacyjna do pomiarów efektów pola tranzystorów
 • Aparat do rozpraszania promieniowania rentgenowskiego pod małym kątem (SAXS) za pomocą systemu mikrowiązek rentgenowskich GeniX Xenocs i dwóch detektorów Pilatus 100K (Dectris)
 • Kamera termowizyjna FLIR
 • DSC Q20, TA Instr.
 • DMTA Q800, TA Inst
 • Ekstraktor nadkrytyczny CO2, SFT-110, Supercritical Fluid Techn.
 • Tester przepuszczalności gazu, LYSSY L-100
 • System Elektrospinningu,
 • Homogenizator ultradźwiękowy, wysoka amplituda, 400 W, Sonoplus, Bandelin
 • Plastometr płynięcia stopu (bada szybkość płynięcia), Dynisco
 • Aparat do badania czasu indukcji utleniania, DSC TA Instr.
 • Zestaw kolumn gradientowych do oznaczania gęstości, 0,8-1,4 g/cm3
 • Rozpylacz jonów: Au, inne metale, węgiel
 • Reometr MARS 40, HAAKE
Podziel się

Polecane strony