Środowiskowe Laboratorium Analizy Związków Organicznych i Polimerów

Środowiskowe Laboratorium Analizy Związków Organicznych i Polimerów CBMM oferuje usługi, wykonywane przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, w zakresie badania struktur związków organicznych wszystkich klas oraz oddziaływań wewnątrz- i międzycząsteczkowych, przy pomocy nowoczesnej aparatury pomiarowo-analitycznej. Nasze Laboratorium składa się z pracowni magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) oraz pracowni spektrometrii mas (MS). Wykonujemy analizy na zlecenie przemysłu oraz ośrodków naukowo-badawczych, w przypadku których możliwe jest nawiązanie współpracy naukowej.

 

Pracownia NMR wyposażona w spektrometry firmy Bruker: Avance 200, Avance III 400 (WB), Avance III 500 oraz Avance III 600 prowadzi rejestrację widm NMR  jąder: 1H, 31P, 13C, 19F, 27Al, 29Si, 77Se i innych, wykonuje analizy dwuwymiarowe (COSY, HSQC, HMBC) oraz rejestrację widm ciała stałego (CP-MAS) w zakresie częstotliwości od 12 MHz do 240 MHz.

Do pobrania pliki pdf:
Cennik wraz z załącznikiem: Cennik_NMR.pdf 
Formularz zlecenia: Zlecenie NMR

Bliższe informacje:
dr Sławomir Kaźmierski,
tel. +48-42-6803-307
e-mail:: kaslawek@cbmm.lodz.pl

Pracownia MS wyposażona w spektrometr firmy Waters: SYNAPT G2-Si typu qToF oraz spektrometry firmy Shimadzu: MALDI AXIMA Performance ToF/ToF, GC-MS QP2010 Ultra, Oferuje w ramach usług:

 • standardowe pomiary z wykorzystaniem technik spektrometrii mas – widma masowe niskiej i wysokiej rozdzielczości z użyciem różnego typu metod jonizacji (EI, CI, NCI, ESI, APCI, APPI, ASAP, MALDI)
 • analizy GC/MS i HPLC/MS.
 • możliwe jest również wykonanie widm fragmentacyjnych MS/MS, jeżeli tylko analizowany związek jonizuje się metodami ESI, APCI

Do pobrania pliki pdf:
Cennik wraz z załącznikiem: CENNIK_MS
Formularz zlecenia: Zlecenie MS

Bliższe informacje:
dr Ewelina Wielgus,
tel. +48-(42)-6803-231
e-mail: ms@cbmm.lodz.pl

APARATURA:

Bruker Avance 200

dwukanałowy spektrometr do standardowych pomiarów NMR pracujący w trybie samoobsługi przez wszystkich pracowników Centrum

Wyposażony w sondę QNP (1H / 13C, 19F and 31P) z automatycznym systemem przełączania. Jednostka sterująca: komputer PC (Hewlett-Packard) z oprogramowaniem TopSpin 1.3 (środowisko Windows XP Professional)

Bruker Avance III 400 Wide Bore (9,4 T)

trzykanałowy spektrometr wyposażony w magnes z otworem o średnicy 89 mm (ang. wide bore) kontrolowany przez komputer (Hewlett-Packard) z oprogramowaniem TopSpin 1.3 (środowisko Windows XP Professional) – dedykowany do badań w fazie stałej.

Wyposażony jest w sondy pomiarowe:

 • szerokopasmowe, dwukanałowe sondy CP MAS 2,5 mm, 4 mm pozwalające na pomiary
  w zakresie częstości od 12MHz do 162 MHz np.: 13C, 27Al, 29Si, 77Se oraz 31P
 • trzykanałową sondę CP-MAS 2,5 mm 1H/13C/15N
 • 4 mm HR-MAS, 1H/31P/13C/2H triple resonance probehead for semi-solid Samples

Wyposażenie takie pozwala na prowadzenie rutynowych pomiarów 1D i 2D z wykorzystaniem sekwencji pulsowych: FSLG-HETCOR, PASS-2D, CP-EXCHANGE, etc.

Zakres temperatur pomiarowych: 150 – 370 K

Bruker Avance III 500 (11,7 T)

spektrometr nowej generacji dedykowany do pomiarów zarówno w fazie ciekłej, jak i stałej z wyposażeniem:

 • konsola trzykanałowa współpracująca z komputerem PC (Hewlett-Packard) z oprogramowaniem TopSpin 3.0 pracującym w środowisku Windows 7.
 • gradienty pola B0 (50G/cm) i sondy pomiarowe:
  • dwukanałowa sonda BBI (1H/BB – inverse)5 mm do pomiarów w zakresie częstości 50 – 202 MHz (15N – 31P)
  • trzykanałowa sonda 5 mm (TXI – inverse)) 1H/13C/31P.
  • dwukanałowa sonda 3 mm BBI (1H/BB – inverse) przeznaczona do badań małych ilości substancji (umożliwia pomiary dla próbek, których ilość mierzona jest jednostkami optycznymi OD)
  • sonda 1.3 mm Ultra Fast MAS (1H/BB) – sonda do pomiarów w fazie stałej z prędkością rotacji próbki pod kątem magicznym wynoszącą 70 kHz
 • autosampler – automatyczny zmieniacz próbek wykorzystywany do pomiarów nocnych i/lub „weekendowych” dużych serii próbek.

Dodatkowe wyposażenie umożliwia prowadzenie pomiarów w zakresie temperatur od 190 do 390 K (-80 – 120 st. C)

Spektrometr ten jest rutynowo wykorzystywany do prowadzenia popularnych dwuwymiarowych eksperymentów, takich jak COSY, HSQC i HMQC i HMBC z detekcją protonu oraz jednowymiarowych eksperymentów z detekcją protonu wymagających odsprzęgania heteroatomu (np. 31P lub 13C dla próbek wzbogaconych w ten izotop) czy tez supresji sygnału rozpuszczalnika – możliwa jest supresja do 3 osobnych sygnałów.

Sonda TXI umożliwia wykonywanie pomiarów 1D i 2D z potrójnym rezonansem 1H-31P-13C (rejestracja widm 13C – podwójnie odprzęganych od 1H i 31P).

Bruker Avance III 600 (14,09 T)

spektrometr najnowszej generacji dedykowany do badań biomolekuł w fazie stałej i ciekłej wyposażony w najnowszej generacji magnes nadprzewodzący klasy Ascend™ , trzykanałowa konsola kontrolowana jest przez komputer PC (Hewlett-Packard) z oprogramowaniem TopSpin 3.0 pracującym w środowisku Windows 7.

Posiadane sondy pomiarowe:

 • dwukanałowa sonda 5 mm BBFO (1H-19F/19F-BB) z systemem automatycznego strojenia (ATM™), wyposażona w system gradientów pola B0 (Z-gradients) – pomiary w zakresie 15N – 19F z odsprzęganiem 1H lub 19F
 • trzykanałowa sonda 5mm TXI 1H/13C/15N z systemem gradientów pola B0 (1H observe; 13C/15N decouple)
 •  trzykanałowa sonda CP-MAS 2.5 mm, (1H/19F/13C) pozwalająca na rejestrację widm: X {1H/19F}, 1H{19F}, 19F{1H}
 • trzykanałowa sonda 1,3 mm Ultra Fast MAS (1H/13C/15N) do pomiarów w fazie stałej z prędkością rotacji próbki pod kątem magicznym wynoszącą 70 kHz

pozwalają prowadzić badania w fazie stałej i ciekłej a dodatkowe wyposażenie na prowadzenie pomiarów w zakresie temperatur od 190 do 390 K.

Spektormetr mas typu Q-Tof SYNAPT G2-Si sprzężony z chromatografem cieczowym UPLC

jest hybrydowym spektrometrem mas najnowszej generacji typu qToF.  Analizator czasu przelotu (ToF) umożliwia dokładne pomiary masy jonów i wyznaczanie ich wzorów sumarycznych. Spektrometr posiada także rozbudowaną trzyczęściową komorę zderzeń służącą miedzy innymi do pomiarów mobilności jonów (IM – Ion Mobility).

Podstawowe parametry spektrometru :

 • źródła jonów ESI, APCI, APPI, ASAP (Atmospheric Solids Analysis Probe)
 • zakres mas: 40 – 8000 m/z
 • zdolność rozdzielcza: do 40 000
 • spektrometr współpracuje z chromatografem cieczowym UPLC Acquity firmy Waters.
Spektormetr mas typu MALDI-ToF/ToF

jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi spektrometrii mas, wyjątkowo dokładne o dużej czułości i wysokim poziomie identyfikacji. Możliwe są pomiary:

 • w trybie liniowym, z reflektronem, CID (pomiar widm fragmentacyjnych),
 • zarówno dla jonów dodatnich jak i ujemnych,
 • ciężaru cząsteczkowego peptydów, białek, nukleozydw, nukleotydów, a także oligosacharydów, lipidów i polimerw.

Możliwe jest także prześledzenie procesu fragmentacji jonu molekularnego i odtworzenia na tej podstawie np. sekwencji aminokwasów.

 

 

 

Spektormetr mas sprzężony z chromatografem gazowym GC

kwadrupolowy spektrometr mas sprzężony z chromatografem gazowym oraz wyposażony w system bezpośredniego podawania próbek do źródła jonów szczególnie przydatny w analizie substancji niestabilne termicznie.  Źródła jonów: EI oraz CI i NCI  (chemiczna jonizacja dla jonów dodatnich i ujemnych) . Możliwość prowadzenia:

 • pomiarów w trybie wybiórczego monitorowania jonów (SIM),
 • ilościowych oznaczań składników,
 • analiz jakościowych i identyfikacji związków (baza NIST).

 

Laboratorium Badań Właściwości Mechanicznych Polimerów

 

wyposażone w maszynę wytrzymałościową Instron 5580 (10T), która umożliwia kompleksowe badanie mechanicznych własności polimerów.

Bliższe informacje:
prof. Zbigniew Bartczak
tel. +48(42)6803-317,
e-mail: bartczak@cbmm.lodz.pl

 

Laboratorium świadczy usługi badawcze nie tylko na rzecz badawczy z CBMiM PAN  ale również dla zespołów badawczych z całej Polski

Podziel się

Polecane strony